Koncepcja Halliwick jest sposobem uczenia wszystkich osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi w uczeniu się, uczestniczenia w zabawach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania. Nauka pływania wg zasad Halliwick opiera się na znanych zasadach fizyki, a w szczególności: hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała. Przeznaczona jest dla osób w każdym wieku, zarówno dla osób z niepełnosprawnością, jak i sprawnych. Koncepcja Halliwick to charakterystyczna i unikatowa forma nauczania - nowych umiejętności pływak nabywa poprzez udział w różnego rodzaju aktywnościach wodnych, zabawach i grach.

Wszystkim uczestnikom po zakończeniu szkolenia wręczony zostanie Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Kursu Podstawowego, a następnie zostaną oni wpisani do rejestru Międzynarodowego Stowarzyszenia Halliwick w Wielkiej Brytanii.

Do udziału w kursie Halliwick zapraszamy:
zielony Fizjoterapeutów
zielony Studentów fizjoterapii
zielony Instruktorów pływania
zielony Nauczycieli wf i kształcenia specjalnego

Wymagania:
Uczestnicy powinni być oswojeni ze środowiskiem wodnym oraz wykazywać się umiejętnością pływania na poziomie rekreacyjnym. Niezbędna jest również sprawność w nurkowaniu.
Obowiązkowo muszą zabrać ze sobą strój kąpielowy (panie - jednoczęściowy, najlepiej dwa stroje) oraz czepek. W trakcie zajęć nie korzysta się z okularów pływackich ani pianek. Uczestnicy, którzy używają szkieł kontaktowych muszą je wyjąć przed wejściem do wody. Istnieje możliwość używania standardowych okularów jednak odpowiednio zabezpieczonych przed spadnięciem (np. gumką).

Instruktor kursu Halliwick:
zielony mgr Anna Olasińska – Senior Wykładowca Halliwick (IHA Rec.), fizjoterapeuta NDT-Bobath oraz terapeuta wodny w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom z siedzibą w Krakowie. Jej zainteresowania zawodowe skoncentrowane są w obszarze zagadnień pediatrycznej terapii neurofizjologicznej, a także różnych form terapii w wodzie. Jest promotorem koncepcji Halliwick w Polsce oraz wiceprezesem Zarządu Głównego Międzynarodowego Stowarzyszenia Halliwick. Ukończyła kurs Watsu® 1 i 2, Clinical Watsu®, Waterdance®1, Aquaternatives®, Bad Ragaz Ring Method®, jak również PNF w wodzie. Jest prowadzącą międzynarodowych certyfikowanych kursów podstawowych oraz zaawansowanych Halliwick, a także szkoleń obejmujących tematy wykorzystania środowiska wodnego w rekreacji oraz terapii osób z niepełnosprawnościami w Polsce, jak i za granicą.

INFORMACJE DODATKOWE:
W organizowanym przez Fundację In Corpore szkoleniu kurs kończy się praktyczną sesją w wodzie z dziećmi prowadzoną przez uczestników szkolenia pod okiem instruktora szkolenia Anny Olasińskiej. Nie wszyscy organizatorzy szkoleń Koncepcji Halliwick organizują takie zajęcia w ramach programu szkolenia.

RAMOWY PROGRAM KURSU:
Zajęcia teoretyczne (15,5 godziny):
zielony Historia i filozofia Halliwick,
zielony Nauka kontroli oddychania,
zielony 10-cio Punktowy Program Halliwick,
zielony Właściwości środowiska wodnego i jego wpływ na organizm w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami,
zielony Zasady bezpieczeństwa w wodzie podczas pracy z osobami z niepełnosprawnościami,
zielony Porozumiewanie się z osobami z niepełnosprawnościami
zielony Gry i zabawy Halliwick,
zielony Różne techniki uczenia: w grupie, indywidualnie i osób ze specjalnymi potrzebami,
zielony Programy, sprawdziany, włączając testy umiejętności osoby z niepełnosprawnościami.
Zajęcia praktyczne (9,5 godzin):
zielony Techniki prawidłowego wchodzenia do basenu i opuszczania go,
zielony Różne sposoby zmian pozycji z wykorzystaniem technik rotacyjnych,
zielony Zasady kontroli równowagi,
zielony Osiąganie bezpiecznych pozycji umożliwiających kontrolę oddychania,
zielony Różnorodne techniki wsparć i asekuracji w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
zielony Zabawy i gry Halliwick - grupowe i indywidualne.
zielony Sesja praktyczna z dziećmi.

Cena kursu: 1750 zł
Termin kursu: 24-27.10.2024
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy: poprzez formularz zgłoszeniowy koncepcja HALLIWICK