Proprioceptive Neuromuscular Facilitation(PNF)jest koncepcją, która powstała w 1946 roku w Kalifornii. Jest efektem współpracy fizjoterapeutki Maggie Knott z neurofizjologiem dr Hermanem Kabata. To przykład neurofizjologicznego, kompleksowego systemu oddziaływań terapeutycznych, który bazuje na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych. Ich istota została zawarta w nazwie proprioceptywne (związane z receptorami ciała), nerwowo-mięśniowe (uaktywniające układ nerwowo-mięśniowy) facilitowanie (ułatwianie). Z uwagi na szeroki zakres oddziaływania koncepcja PNF szybko przestała być utożsamiana z techniką skierowaną wyłącznie dla pacjentów neurologicznych.

 Instruktor kursu:

zielony mgr Ewa Górna - Advanced Instructor IPNFA, terapeuta TCK oraz magister rehabilitacji ruchowej. Specjalizuje się w fizjoterapii, jest absolwentką studiów podyplomowych „Oligofrenopedagogika".

 Do udziału w kursie zapraszamy:
zielony Fizjoterapeutów
zielony Lekarzy

 Ramowy program kursu (100 godzin lekcyjnych):
zielony Przedstawienie filozofii oraz zasad głównych koncepcji PNF
zielony Teoretyczne i praktyczne przedstawienie koncepcji: techniki, wzorce ruchowe
zielony Analiza chodu
zielony Praca na macie
zielony Funkcje witalne

Kurs jest prowadzony zgodnie z programem IPNFA dla kursu podstawowego PNF. Uzyskany certyfikat umożliwia dalsze kształcenie u Międzynarodowych Instruktorów.

CENA KURSU: 3390 zł lub 3440 zł (dyplom z certyfikacją PTFu - wniosek uzyskał akredytacji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii)

Termin:  9-13.04.2022 ( I Część) i  27-31.05.2022 II część - 1 wolne miejsce - zgłoszenie poprzez email: kursy@centrumincorpore.pl

Termin:  25-.30.06. 2022   ( I Część) i 03-.06.09. 2022 II część

Zapisy: poprzez -  formularz zgłoszenia kurs PNF, rok 2022.06/09

Pobierz Regulamin Kursów

Zdjęcia z zajęć: