Proprioceptive Neuromuscular Facilitation(PNF)jest koncepcją, która powstała w 1946 roku w Kalifornii. Jest efektem współpracy fizjoterapeutki Maggie Knott z neurofizjologiem dr Hermanem Kabata. To przykład neurofizjologicznego, kompleksowego systemu oddziaływań terapeutycznych, który bazuje na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych. Ich istota została zawarta w nazwie proprioceptywne (związane z receptorami ciała), nerwowo-mięśniowe (uaktywniające układ nerwowo-mięśniowy) facilitowanie (ułatwianie). Z uwagi na szeroki zakres oddziaływania koncepcja PNF szybko przestała być utożsamiana z techniką skierowaną wyłącznie dla pacjentów neurologicznych, ale także wykorzystywana jest  w ortopedii, pediatrii, chorobach nerwowo-mięśniowych, wadach postawy czy skoliozach.

Według filozofii PNF, proponowana pacjentowi terapia ma być bezbolesna i funkcjonalna, to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi

W terapii PNF, w zależności od potrzeb pacjenta, wykorzystywane są techniki uczące ruchu i koordynacji, stabilizujące, rozluźniające, mobilizujące, przeciwbólowe i inne, typowe dla metody, a także program ćwiczeń funkcjonalnych na materacu, nauka chodzenia, usprawnianie funkcji wegetatywnych (mięśni twarzy, języka oraz funkcji oddychania połykania i artykulacji), a pośrednio dochodzi również do regulacji pracy autonomicznego układu nerwowego, szczególnie podczas terapii oddechowej oraz oddziaływań w obrębie tułowia i klatki piersiowej.

 Instruktor kursu:

zielony dr n. med. Ewa Górna - specjalista fizjoterapii, IPNFA Advanced Instructor, Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunku rehabilitacja ruchowa i Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, oligofrenopedagog, Międzynarodowy Instruktor koncepcji PNF (2005), od 2014r. IPNFA-Advanced Instructor, certyfikowany terapeuta terapii Cranio-Sacralnej (CST) Instytutu Upledgera (Niemcy). Fizjoterapeutka z  doświadczeniem w pracy z pacjentami pediatrycznymi, ortopedycznymi i neurologicznymi, nauczyciel akademicki, uczestniczka wielu szkoleń i konferencji z zakresu neurologii, traumatologii i terapii pediatrycznej, autorka prac naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i IPNFA (International PNF Assotiation). Uhonorowana tytułem „Specjalista roku 2013” i nagrodą Ministra Zdrowia dla specjalistów. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Szkolenie spełnia standardy europejskie, a koncepcja jest uznana przez systemy ubezpieczenia zdrowotnego Unii Europejskiej.

 Do udziału w kursie zapraszamy:
zielony Fizjoterapeutów
zielony Lekarzy

 Ramowy program kursu (100 godzin lekcyjnych):
zielony Przedstawienie filozofii oraz zasad głównych koncepcji PNF
zielony Teoretyczne i praktyczne przedstawienie koncepcji: techniki, wzorce ruchowe
zielony Analiza chodu
zielony Praca na macie
zielony Funkcje witalne

Kurs jest prowadzony zgodnie z programem IPNFA dla kursu podstawowego PNF. Uzyskany certyfikat umożliwia dalsze kształcenie u Międzynarodowych Instruktorów.

Cena: 3790 zł lub 3840 zł (zaświadczenie z certyfikacją PTF)

Termin:  25-29.11.2024 (I część) i 29.01-2.02.2025 (II część)

Zapisy: poprzez -  formularz zgłoszenia kurs PNF, rok 2024/2025

 

Pobierz Regulamin Kursów

Zdjęcia z zajęć: