Metoda Fascial Distortion Model (FDM), która zdobywa obecnie ogromną popularność wśród terapeutów i pacjentów na całym świecie, została stworzona w latach 90-tych przez osteopatę - dr Stephena Philipa Typaldosa. Zauważył on jak istotną rolę w różnego rodzaju schorzeniach oraz dysfunkcjach narządu ruchu odgrywa powięź. FDM to wyjątkowo skuteczna forma diagnozy oraz terapii dolegliwości bólowych, a także dysfunkcji narządu ruchu w obszarze układu mięśniowo-szkieletowego. Od początku lat 90-tych i powstania tej koncepcji, jej twórca przekazuje swoją wiedzę w USA, Japonii, a także w krajach europejskich. Metodę tę często spotyka się pod nazwą Typaldos Manual Therapy, czyli TMT, bądź tez Orthopatic Medicine, czyli medycyna ortopatyczna.

Dr Typaldos zaobserwował, że pacjenci z różnymi diagnozami podczas opisywania swoich dolegliwości korzystają z tych samych gestów oraz słów. Na tej podstawie stwierdził, że przyczyną tego zjawiska jest sześć różnych zniekształceń powięzi, różniących się między sobą objawami, lokalizacją itd. Opierając się na tych założeniach dr Typaldos stworzył innowacyjną metodę diagnostyki, opartą na gestykulacji oraz słowach, których używają pacjenci w trakcie opisywania swoich dolegliwości. Jest to swego rodzaju "kompas", pozwalający rozpoznać właściwe zniekształcenie powięzi, a także jej lokalizację.

Zapraszamy do udziału w profesjonalnym kursie FDM, akredytowanym przez EFDMA.

Szczegółowe informacje dotyczące metody, międzynarodowych instruktorów czy kursów, zainteresowane osoby mogą odnaleźć na stronach: www.fdm-europe.com
Kurs podstawowy składa się z trzech modułów i kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.
Uczestnicy szkolenia po zdaniu egzaminu końcowego uzyskują tytuł "Terapauty FDM", a także będą wpisani na międzynarodową listę terapeutów.

 

logo efdma

 

Do udziału w kursie zapraszamy:

zielony Lekarzy
zielony Fizjoterapeutów
zielony Osteopatów


Instruktor kursu:

d struzikzielony David Struzik - lekarz medycyny naturalnej, międzynarodowy instruktor EFDMA, absolwent Wyższej Akademii Sportowej w Kolonii, założyciel oraz kierownik FDM Akademii Polski

 

 

 

 

 

Asystenci instruktora:

zielony mgr Magdalena Hat - fizjoterapeuta, terapeuta FDM IC, terapeuta FDM i asystent instruktora FDM. Zawodowo zajmuje się także tłumaczeniem szkoleń z języka niemieckiego.

zielony mgr Tomasz Ben - fizjoterapeuta, terapeuta FDM IC, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, terapeuta FDM (EFDMA). Asystent kursów organizowanych przez FDM Akademia Polska i częsty uczestnik kursów rozwijających FDM w całej Europie.

pwidzykzielony mgr Przemysław Widzyk - fizjoterapeuta, terapeuta FDM IC, od 2009 roku prowadzi własną praktykę  „Centrum Widzyk” w Bielsku-Białej. Terapeuta FDM i terapii czaszkowo-krzyżowej wg Upledgera, od 2016 asystuje instruktorom na szkoleniach FDM oraz terapii czaszkowo-krzyżowy wg Upledgera.

 

 

 

 

 

zielony mgr Agata Walaszczyk -  fizjoterapeutka, terapeuta FDM IC,  absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Terapeutka FDM (EFDMA) i Terapii Manualnej w standardów  IFOMT, od 2016r. czynnie asystuje na szkoleniach FDM.  Prowadzi własną praktykę GOLIAT FIZJOTERAPIA w Katowicach.

zielony Alina Struzik – fizjoterapeuta, od 2013 roku terapeuta IC FDM, od 2002 roku prowadzi własną praktykę w Sankt Augustin, absolwenta licznych kursów z zakresu FDM, terapii manualnej, osteopatii

zielony mgr Rafał Adamiec - Fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Terapeuta EFDMA (FDM IC), asystuje na szkoleniach FDM od 2020r. Uczestnik licznych szkoleń o tematyce powięzi. Prowadzi własny gabinet w Skierniewicach.

zielony mgr Piotr Rybacki - Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznania, Szkoły Medycyny Manualnej "Archeus" w Poznaniu, Terapeuta FDM IC (EFDMA), Doradca Żywieniowy, Założyciel Gabinetu Fizjoterapii i Terapii Manualnej Fizjopark w Poznaniu.

zielony dr. med. Eugen Winschewski – specjalista ortopeda, od 1996 roku prowadzi własną praktykę w Bad Kreuznach, terapeuta IC FDM

 

Informacje dodatkowe:

zielony kursy FDM Akademia Polska prowadzą instruktorzy EFDMA z wieloletnim doświdczeniem klinicznym i pracą terapeutyczną z pacjentami, którzy zdobywali wiedzę i umiejętności od jedynego spadkobiercy Typaldosa w Europie Dr Georg Harrer
zielony w czasie szkolenia jeden instruktor wraz z asystentami FDM IC przypada na 8-10 uczestników kursu. To oznacza az do 50% więcej ćwiczeń  praktycznych niż na innych kursach.
zielony ćwiczymy techniki wykorzystując sprzęt polecany przez Typaldosa (np. techniki inwersyjne w dolegliwościach bólowych odc. piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa) z możliwością zakupu wszystkich narzędzi FDM w trakcie szkoleń
zielony uczestnictwo w bezpłatnych grupach roboczych 3-4 razy do roku z możliwością terapii pacjenta, autoterapii, prowadzenia i słuchania wykładów oraz doskonalenia technik.
zielony organizowane przez nas szkolenia FDM na poziomie podstawowym i rozwijajacym oraz grupy robocze są zgodnie z wytycznymi EFDMA

Ramowy program kursu: Kurs podstawowy obejmuje 4 moduły i kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.

Moduł 1

zielony Historia i założenia metody FDM
zielony Diagnoza
zielony Podstawowe zniekształcenia powięzi
zielony Diagnostyka i terapia w obrębie stawu:  skokowego, kolanowego i barkowego
zielony Zagadnienia praktyczne – „leczenie pacjentów”

 Moduł 2

zielony Powtórzenie wiadomości z modułu 1
zielony Rodzaje zniekształceń powięziowych
zielony Terapia stawu skokowego, barkowego i kolanowego: rozszerzenie wiadomości
zielony Diagnostyka i terapia w obrębie stawu:  biodrowego,  stawów kręgosłupa
zielony Zagadnienia praktyczne – „leczenie pacjentów”

Moduł 3

zielony Powtórzenie wiadomości
zielony Diagnoza wg FDM: wnioskowanie kliniczne
zielony Diagnostyka i terapia w obrębie: stawu ramiennego, stawu łokciowego, nadgarstka i dłoni
zielony Diagnostyka i terapia w obrębie uda, podudzia i stopy,
zielony Diagnostyka i terapia w dolegliwościach bólowych dotyczących głowy, żuchwy i ucha
zielony Zagadnienia praktyczne – „leczenie pacjentów”

Moduł 4

zielony Powtórzenie materiału "Refresher" i  Egzamin: absolwenci otrzymują Certyfikat Terapeuty FDM (Zertifikat FDM - Terapeut EFDMA)

Po zdanym egzaminie podstawowym oraz 12 miesiącach pracy technikami FDM można przystąpić do egzaminu FDM IC (Interantional Certificate) – składajacy się z 2 części teoretycznej i praktycznej.

 

Terminy Kursów:

Grupa 24 (nowa grupa)

zielony 22-24.11.2024 -  moduł 1
zielony termin na rok 2025 zostanie podany wkrótce -  moduł 2
zielony termin na rok 2025 zostanie podany wkrótce -  moduł 3
zielony termin na rok 2025 zostanie podany wkrótce -  moduł 4

Zapisy: poprzez -  formularz zgłoszenia kurs FDM grupa 24

Grupa 23

zielony 20-22.04.2024 -  moduł 1
zielony 28-30.06.2024 -  moduł 2
zielony 18-10.10.2024 -  moduł 3 -  uwaga, zmiana terminu
zielony 06-08.12.2024 -  moduł 4

Zapisy: poprzez -  formularz zgłoszenia kurs FDM grupa 23

Grupa 22

zielony 24-26.11.2023 -  moduł 1
zielony 19-21.01.2024 -  moduł 2
zielony 22-24.03.2024 -  moduł 3
zielony 28-30.06.2024 -  moduł 4

Zapisy: poprzez -  formularz zgłoszenia kurs FDM grupa 22

 

Koszt: Pierwszy, drugi i trzeci  moduł kursu FDM (ilość godzin 24 h) cena każdego z  modułu wynosi 1990 zł. Cena 4 modułu to 1680 zł. Zapisy odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Pobierz Regulamin Kursów

Galeria zdjęć z zajęć: