zielony mgr Aneta Kiepiela-Koperek - logopeda, neurologopeda, pedagog. Od 2005 r pracuje jako logopeda a od 2013 r. prowadzi głównie terapię dzieci z mutyzmem wybiórczym. Autorka artykułów nt mutyzmu wybiórczego min. w Forum Logopedy, współautorka artykułu w Logopedii PTL, współautorka książki na temat mutyzmu wybiórczego „Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej”. Od kilku lat współpracuje z prof. zw. dr hab. Zbigniewem Tarkowskim. Jej studium przypadku przedstawiono w najnowszej książce Profesora wydanej w USA „Shyness Logophobia Mutism. Diagnosis and Therapy.”.

Udział w szkoleniu mogą wziąć:
zielony logopedzi,
zielony psycholodzy,
zielony pedagodzy,
zielony nauczyciele

Ramowy program szkolenia (16 h dydaktycznych):
1.    Etiologia.
2.    Kryteria rozpoznawania mutyzmu wybiórczego.
3.    Dylematy diagnostyczne – różnicowanie mutyzmu wybiórczego z innymi zaburzeniami.
4.    Rodzaje mutyzmu wybiórczego.
5.    Wywiad z rodzicami.
6.    Postępowanie z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym.
7.    Przykłady metod terapii.
8.    Terapia dziecka z MW wg autorskiego Programu Level Up ©
9.    Bogata dokumentacja video z własnej praktyki terapeutycznej.

Cena szkolenia: 790 zł
Termin szkolenia: 22-23.04.2023

Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Mutyzm wybiórczy – dylematy diagnostyczne. Terapia dziecka wg autorskiego Programu Level Up