EEG Biofeedback jest metodą terapii opartej na technice komputerowej, umożliwiającej trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości. Stosując EEG Biofeedback możemy poprawić wzorce czynności bioelektrycznej mózgu, co stwarza duże możliwości w leczeniu zaburzeń: neurologicznych; psychiatrycznych; psychosomatycznych.

Szkolenie poprowadzi:
zielony dr Paweł Dobrakowski - pasjonat terapii EEG-Biofeedback, posiada kwalifikacje potwierdzone wieloma międzynarodowymi certyfikatami. Prowadził szkolenia z zakresu terapii neurofeedback dla Ośrodka akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej. Prowadzi badania z zakresu oddziaływania terapii EEG-Biofeedback. Posiada doświadczenie potwierdzone kursami z zakresu interpretacji badań EEG. Autor i współautor publikacji w renomowanych czasopismach naukowych i doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony Lekarzy
zielony psychologów
zielony pedagogów i pedagogów  specjalnych,
zielony logopedów,
zielony fizjoterapeutów,

Ramowy program szkolenia:
I stopień :
- Wprowadzenie do neurofeedbacku
- Podstawy neuroanatomii
- Rejestracja pełnoczepkowa zapisu EEG -demonstracja zapisu z omówieniem poszczególnych elementów
- Podstawowe pojęcia (elektroda, głowica, filtry, wzmocnienie, częstotliwość, amplituda, oporność)
- System 10-20
- Prawidłowy montaż ( wyznaczanie, stosowanie past, żeli)
- Ocena jakości montażu pod względem artrefaktów ( EKG, mostki solne, mięśnie, sieć, ruchy gałek ocznych, duża oporność)
- Ćwiczenia praktyczne w wyznaczaniu rozmieszczenia i umieszczania elektrod EEG w systemie 10-20
- Obsługę podstawowych funkcji programu
- Zarządzanie bazą danych;
- Przeglądanie i odtwarzanie zapisanych sesji, raportów i statystyk;
- Obsługę podstawowych protokołów treningowych;
- Obsługę edytora ekranów Lite – w tym dostosowywanie ekranu do potrzeb treningu.
- Obsługa i konserwacja sprzętu
- Prowadzenie sesji treningowej,
II stopień
- Podstawy neurofizjologii
- Co wpływa na zapis EEG
- Pojęcie „normy w elektrofizjologii”
- EEG, QEEG i miniQEEG- ważne różnice
- Uzupełnić wiedzę z zakresu neuroterapii (QEEG, trening alfa/theta);
- „Protokół treningowy” a trening zindywidualizowany
-  Wiedza o nowych osiągnięciach naukowe (HEG – emoencefalografia); (w tym analiza wyników renomowanych badań opublikowanych przez instruktorów)
- Dodatkowe narzędzia treningowe (metoda HRV – np. dla osób narażonych na stres; trening oddechowy i inne).
- Co może, a czego nie może biofeedback
- Wizyta przygotowawcza
- Czerwone flagi ( kiedy klient może wymagać interwencji lekarskiej)
- Patologie EEG
- Działania niepożądane terapii

Cena I stopnia szkolenia: 1600 zł, II stopnia 1400 zł
Termin: I stopień 18-19.10.2021 i II stopień 15-16.11.2021
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Terapia Biofedback (I i II stopień)