Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących żywienia oraz jego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz na samopoczucie i zachowanie dzieci. Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób jedzenie i nawyki z nim związane są wykorzystywane społecznie do komunikowania myśli, działań i przekonań naszych i dzieci. Uczestnicy zdobędą wgląd i umiejętność spojrzenia poza zachowania dziecka związane z jedzeniem oraz nauczą się rozumieć dzieci i pomagać im w radzeniu sobie z różnymi trudnościami, jak budowanie bliskich relacji czy wybiórczość pokarmowa.

Informacja o wykładowcy:
zielony Magdalena Przybylka - dietetyk zdrowia publicznego z ponad 10-letnim doświadczeniem, edukatorka żywieniowa, szkoleniowiec, autorka publikacji naukowych i programów edukacyjno-społecznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Dietetyki i absolwentka dwóch renomowanych angielskich uczelni. Inicjatorka i założycielka unikatowego programu szkoleniowego dla rodzin zastępczych zmagających się z zaburzeniami jedzenia u dzieci „Food in Care” jedynego takiego programu w Anglii.

Do kogo jest adresowane szkolenie:
Szkolenie kierowane jest do opiekunów, rodziców zastępczych, adopcyjnych, pedagogów, nauczycieli specjalnych, pracowników socjalnych i innych profesjonalistów pracujących w ośrodkach opiekuńczych lub z dziećmi przysposobionymi, dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.

Program szkolenia:
zielony Cześć 1
- Podstawy zdrowej diety i jej wpływ na rozwój dzieci
- Jak kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe
- Jak to ‘co’ i ‘jak’ jemy wpływa na nasze zachowanie
- Przykłady problemów żywieniowych i ich rozwiązania
zielony Cześć 2
- Jaką rolę pełni jedzenie w życiu każdego z nas, poza funkcją odżywczą
- Jak różne doświadczenia z dzieciństwa i nie tylko wpływają na nasze relacje z jedzeniem
- Jedzenie jako symbol
- Osobiste refleksje
- Jedzenie w kontekście pieczy zastępczej
- Wpływ jedzenia na nasze uczucia i relacje
- Strategie i narzędzia do pracy z dziećmi z trudnościami żywieniowymi i społecznymi

Cena szkolenia: 490 zł
Termin: 28.11.2021
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Jak istotne jest znaczenie żywienia i symboliki jedzenia w opiece nad dziećmi przysposobionymi i dziećmi z pieczy zastępczej