Cel szkolenia: Celem kursu jest przybliżenie tematyki choroby jaką jest otyłość omawiana zarówno w aspekcie zaburzenia odżywiania, zburzeń metabolicznych i mechanizmów immunologicznych jej towarzyszących. Szkolenie będzie obejmowało obszar tematyczny w innej odsłonie - wiodącym tematem będzie proces zapalny towarzyszący otyłości, omówione zostanie po krótce; od definicji klasyfikację wg WHO w zależności od wskaźnika masy ciała (BMI), patogenezę rozwoju zaburzeń metabolicznych, fizjologicznych różnic strukturalnych i funkcjonalnych tkanki tłuszczowej - po zaburzenia kontroli mechanizmów immunologicznych.
 W trakcie szkolenia zostanie poruszone zagadnienie tzw. zapalenia metabolicznego i rola wybranych komórek układu immunologicznego obecnych w tkance tłuszczowej. Zostanie omówiona rola adipokin - hormonów tkanki tłuszczowej o wielokierunkowym działaniu. Zaprezentowane zostaną czynniki wpływające na regulację głodu i sytości, a także konsekwencje otyłości - rozwój cukrzycy i powikłania od strony sercowo-naczyniowego

Ramowy program szkolenia:
1. Otyłość - definicja i klasyfikacja
2. Patofizjologia otyłości
3. Różnice strukturalne i funkcjonalne tkanki tłuszczowej
4. Otyłość́ egzogenna i endogenna
5. Mechanizmy immunologiczne towarzyszące otyłości - Komórki układu immunologicznego obecne w tkance tłuszczowej i ich rola w otyłości (adipokiny, makrofagi, limfocyty T, limfocyty B, fibroblasty, TNF-α)
6. Tkanka tłuszczowa - aktywny organ endokrynny Adipokiny prozapalne: leptyna, rezystyna, lipokalina, wisfatyna, adiponektyna - hormony tkanki tłuszczowej
7. Mechanizmy rozwoju stanu zapalnego w otyłości
8. Inflamasomy a stan zapalny
9. Stres oksydacyjny i siateczki śródplazmatycznej
10. Wpływ flory bakteryjnej jelit na rozwój otyłości
11. Rola receptorów TLR w rozwoju otyłości
12. Insulinooporność
13. Czynniki wpływające na regulację głodu i sytości
14. Konsekwencje otyłości - patomechanizm rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych i cukrzycy
 
Grupa docelowa szkolenia:
Studenci kierunku lekarskiego i pokrewnych kierunków medycznych np: fizjoterapia, pielęgniarstwo etc., młodzi lekarze, pracownicy służby zdrowia etc.

Instruktor szkolenia:

zielony Barbara Pietrzyk - Doktor nauk medycznych, biolog, fakultet pedagogiczny, specjalizacja: Biologia medyczna. Doświadczenie zawodowe:
•    Obecnie pracownik - asystent Katedry Patofizjologii Zakładu Patofizjologii Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
•    Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
•    Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH) w Katowicach Wydział Medyczny - Pielęgniarstwo (wykładowca)
•    Odbyte kursy naukowo- szkoleniowe, kongresy polskie i zagraniczne zakresu nauk medycznych, nauk biologiczno-chemicznych, inżynierii biomedycznej, nauk o zdrowiu oraz z zakresu zarządzania /marketingu/ „coachingu” medycznego w służbie zdrowia, prawa i etyki w branży farmaceutycznej, badania naukowe w oparciu o EBM (ok.40 szkoleń imiennie certyfikowanych);

Termin: 27.01.2021  godz 17:00-20:00, szkolenie online
Cena: 149 zł
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Otyłość - patofizjologia odżywiania na poziomie komórkowym