Cel szkolenia: Celem kursu jest przybliżenie tematyki choroby układu kostnego - osteoporozy, fizjologii, patofizjologii oraz możliwości diagnostyki obrazowej. Szkolenie będzie obejmowało obszar tematyczny w zakresie wprowadzenia do etiopatogenezy osteoporozy, ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy pomenopauzalnej (PMO) i starczej na podstawie zaleceń postępowania diagnostycznego i leczniczego. W trakcie szkolenia zostaną pokazane mechanizmy zaburzeń homeostazy obrotu kostnego, czynniki ryzyka złamań niskoenergetycznych, algorytm ryzyka oceny złamań, omówienie podstawowej roli wapnia i witaminy D3. Densytometria - interpretacja norm, analiza wyniku i dokumentacji badania, ogólne omówienie metod leczenia w tym przeciwciałami monoklonalnymi oraz profilaktyka prozdrowotna - prewencja upadków. Opis i analiza przypadku klinicznego.

Ramowy program szkolenia:
1. Patofizjologia osteoporozy - mechanizmy komórkowe, zaburzenia homeostazy obrotu kostnego
2. Rola układu RANKL/OPG/RANK w patogenezie osteoporozy PMO- informacje podstawowe
3. Osteoporoza pomenopauzalna (PMO) a osteoporoza starcza - podobieństwa i różnice - przyczyny /objawy  
4. Wskaźniki: BMI (Body Mass Index), BMD (bone mineral density), T-score, Z-score
5. Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa - markery kostne - rentgenografia, densytometria  
6. Czynniki ryzyka - determinanty środowiskowe, rodzinne, jatrogenne   
7. Metoda oceny ryzyka złamań - Kalkulator Frax (Fracture Risk Assessment Tool)
8. Rola wapnia i witaminy D3
9. Osteoporozy wtórne idiopatyczne, polekowe  
10. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) a osteoporoza
11. Nowoczesne terapie w leczeniu - farmakoterapia, leczenie biologiczne - przeciwciała monoklonalne ( informacje ogólnie)
12. Zalecenia postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie w Polsce -wybrane zagadnienia
13. 8 zasad zapobiegania osteoporozie
14. Rządowy program profilaktyki osteoporozy 2019-2022
 
Grupa docelowa szkolenia:
Studenci kierunku lekarskiego i pokrewnych kierunków medycznych np: fizjoterapia, pielęgniarstwo etc., młodzi lekarze, pracownicy służby zdrowia etc.

Instruktor szkolenia:

zielony Barbara Pietrzyk - Doktor nauk medycznych, biolog, fakultet pedagogiczny, specjalizacja: Biologia medyczna. Doświadczenie zawodowe:
•    Obecnie pracownik - asystent Katedry Patofizjologii Zakładu Patofizjologii Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
•    Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
•    Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH) w Katowicach Wydział Medyczny - Pielęgniarstwo (wykładowca)
•    Odbyte kursy naukowo- szkoleniowe, kongresy polskie i zagraniczne zakresu nauk medycznych, nauk biologiczno-chemicznych, inżynierii biomedycznej, nauk o zdrowiu oraz z zakresu zarządzania /marketingu/ „coachingu” medycznego w służbie zdrowia, prawa i etyki w branży farmaceutycznej, badania naukowe w oparciu o EBM (ok.40 szkoleń imiennie certyfikowanych);

Termin: 11.12.2020  godz 17:00-21:00, szkolenie online
Cena: 179 zł
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Osteoporoza - od patogenezy do leczenia