Dotyk jest pierwszym i ostatnim zmysłem aktywizującym się podczas naszego życia. Jest ogromnym receptorem pełniącym funkcje komunikatora pomiędzy środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym ustroju ludzkiego. Podczas całego życia wymaga różnej stymulacji i pielęgnacji. Ma swoje preferencje i awersje. Nie wszystko co widzimy u dziecka, co budzi jego nie chęć jest dysfunkcją, lecz naturalnym etapem podnoszenia kwalifikacji fizycznej i emocjonalnej dziecka, a następnie dorosłego pacjenta.

Podczas webinaru dowiesz się:
zielony Czym jest dotyk: biologiczny, intencjonalny (celowy, spontaniczny), eksplorujący, intymny, instrumentalny, manipulacyjny, agresywny i autoagresywny oraz z jakich źródeł się wywodzi?
zielony Jak dotyk kształtuje się w grupach wiekowych.
zielony Dotyk będzie rozpatrywany w kontekście komunikacji fizycznej i emocjonalnej.
zielony Co oznacza „kultura dotyku” i jak się ona kształtuje podczas ontogenezy.

Webinar poprowadzi:
zielony Ewa Bartelmus - magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i dietetyki. Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykładowca akademicki- AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie  Warszawa- Centrum SI. Centrum dydaktyczno-metodyczne InCorpore w Katowicach. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii: neurorozwojowych, SI, psychoterapii, czaszkowo-krzyżowej, masażu oraz kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Prowadząca Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej przy Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Wykładowca bielskiej Szkoły Rodzenia. Konsultant oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie diagnostyki i usprawniania psychoruchowego kobiet w ciąży, po porodzie oraz noworodków. Prezes Fundacji Metasensoria, która wspiera dzieci oraz młodzież z problemami z zakresu integracji sensorycznej oraz realizuje programy edukacyjne wspierające zdolną młodzież. Autorka 20 publikacji polskich i zagranicznych w czasopismach, w periodykach branżowych związanych z fizjoterapią (m.in. w „Rehabilitacji w Praktyce”), poświęconych terapii kobiet w ciąży, połogu, pielęgnacji i masażu niemowląt.
Prowadząca prywatną akredytowaną placówkę szkoleniową dla fizjoterapeutów i masażystów oraz prywatną praktykę terapeutyczną „Bartmaj” w Bielsku-Białej. Mama Bartka i Mai,  pracująca z małymi pacjentami. Swoje życie i pracę traktuje jako przepiękną podróżą w głąb małego człowieka podczas której odkrywa siebie jako matka i terapeuta.

Cena webinaru: 149 zł (lub 129 zł dla osób, które uczestniczyły w 3 webinarach prowadzonych przez E. Bartelmus)
Termin webinaru: 07.12.2020, godzina: 19.00-21.30
Miejsce: platforma clikmeeitng

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Rozwój układu dotykowego dziecka w kontekście fizycznym i emocjonalnym. Różnicowanie stanów fizjologicznych i dysfunkcji na tle czasu i doświadczeń - Online