Kurs zaliczany do programu specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii.

Kurs ma na celu przekazanie aktualnej wiedzy na temat diagnostyki i postępowania terapeutycznego u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Omówione zostaną następujące zagadnienia: fizjologia rozwoju dziecka, dziecko ryzyka nieprawidłowego rozwoju psychomotorycznego, czynniki etiologiczne wczesnych uszkodzeń mózgu, neurofizjologiczne podstawy neurorozwojowego usprawniania dziecka ryzyka, podstawowe metody stosowane w usprawnianiu neurorozwojowym -  wg B  i K   Bobath,   V.Vojty, Shantali, analiza ilościowa i jakościowa rozwoju prawidłowego w I roku życia dziecka  w aspekcie gromadzenia doświadczeń sensomotorycznych, podstawy kliniczne i terapeutyczne usprawniania neurorozwojowego, opieka nad wcześniakiem, techniki pielęgnacji niemowlęcia, ocena stanu podstawowych układów sensorycznych                                                              

Termin szkolenia: 09-13.06.2021, miejsce: Katowice
Cena szkolenia: 690 zł
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Fizjoterapia u dzieci ryzyka