Webinar poświęcony jest wytłumaczeniu mechanizmu działania poszczególnych hormonów i neuroprzekaźników, które warunkują przyjmowanie i trawienie pokarmów. Przyglądniemy się jak tworzy się nastrój dziecka pod wpływem tego co i jak je oraz jak powstają zaburzenia odżywiania, tak częste u dzieci i dorosłych.

1.    Ośrodki korowe i podkorowe regulujące przyjmowanie pokarmu.
2.    Podstawowe hormony i neuroprzekaźniki biorące udział w przemianie materii.
3.    Zależności fizjologiczne i psychiczne zaburzeń odżywiania dzieci i dorosłych.
4.    Wybiórczość pokarmowa w kontekście zaburzeń homeostazy organizmu.
5.    Zalecane żywienie i aktywność fizyczna osób posiadających zaburzenia odżywienia (podstawowe wiadomości).

Chemia mózgu warunkuje nie tylko nasze samopoczucie fizyczne i emocjonalne, lecz staje się tym co nas konstruuje. Jest odpowiedzialna między innymi za świadome i podświadome mechanizmy pobierania pokarmu oraz za proces związany z trawieniem i wydalaniem. Wszelkie zaburzenia w przewodnictwie na poziomie hormonów i neuroprzekaźników doprowadzają w organizmie do zaburzeń w zakresie metabolizmu, a co za tym idzie zaburzenia funkcjonowania całego organizmu. Zachwiana zostaje homeostaza i zapoczątkowane zostają złożone reakcje w kaskadzie atak-ucieczka. Taki stan organizmu doprowadza do tworzenia stanów ostrych i podostrych, obniżenia odporności, w konsekwencji do wielu groźnych schorzeń na podłożu psychosomatycznym.

Webinar poprowadzi:
zielony Ewa Bartelmus - magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i dietetyki. Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykładowca akademicki- AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie  Warszawa- Centrum SI. Centrum dydaktyczno-metodyczne InCorpore w Katowicach. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii: neurorozwojowych, SI, psychoterapii, czaszkowo-krzyżowej, masażu oraz kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Prowadząca Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej przy Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Wykładowca bielskiej Szkoły Rodzenia. Konsultant oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie diagnostyki i usprawniania psychoruchowego kobiet w ciąży, po porodzie oraz noworodków. Prezes Fundacji Metasensoria, która wspiera dzieci oraz młodzież z problemami z zakresu integracji sensorycznej oraz realizuje programy edukacyjne wspierające zdolną młodzież. Autorka 20 publikacji polskich i zagranicznych w czasopismach, w periodykach branżowych związanych z fizjoterapią (m.in. w „Rehabilitacji w Praktyce”), poświęconych terapii kobiet w ciąży, połogu, pielęgnacji i masażu niemowląt. Prowadząca prywatną akredytowaną placówkę szkoleniową dla fizjoterapeutów i masażystów oraz prywatną praktykę terapeutyczną „Bartmaj” w Bielsku-Białej. Mama Bartka i Mai,  pracująca z małymi pacjentami. Swoje życie i pracę traktuje jako przepiękną podróżą w głąb małego człowieka podczas której odkrywa siebie jako matka i terapeuta.

Termin: 13.12.2020, godzina 9.30 - 13.30
Cena webinaru: 190 zł
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Zaburzenia odżywiania dzieci i dorosłych w kontekście przewodnictwa neuroprzekaźnikowego