Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawami anatomii, fizjologii oraz biomechaniki w obrębie układu twarzoczaszki. Przedstawione zostaną techniki diagnozy oraz terapii układu twarzoczaszkowego.

Instruktor szkolenia:
zielony Ewa Bartelmus - Magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i dietetyki. Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykładowca akademicki- AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie  Warszawa- Centrum SI. Centrum dydaktyczno-metodyczne InCorpore w Katowicach. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii: neurorozwojowych, SI, psychoterapii, czaszkowo-krzyżowej, masażu oraz kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Prowadząca Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej przy Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Wykładowca bielskiej Szkoły Rodzenia. Konsultant oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie diagnostyki i usprawniania psychoruchowego kobiet w ciąży, po porodzie oraz noworodków. Prezes Fundacji Metasensoria, która wspiera dzieci oraz młodzież z problemami z zakresu integracji sensorycznej oraz realizuje programy edukacyjne wspierające zdolną młodzież. Autorka 20 publikacji polskich i zagranicznych w czasopismach, w periodykach branżowych związanych z fizjoterapią (m.in. w „Rehabilitacji w Praktyce”), poświęconych terapii kobiet w ciąży, połogu, pielęgnacji i masażu niemowląt.
Prowadząca prywatną akredytowaną placówkę szkoleniową dla fizjoterapeutów i masażystów oraz prywatną praktykę terapeutyczną „Bartmaj” w Bielsku-Białej. Mama Bartka i Mai,  pracująca z małymi pacjentami. Swoje życie i pracę traktuje jako przepiękną podróżą w głąb małego człowieka podczas której odkrywa siebie jako matka i terapeuta.

Realizowana tematyka:

1.    Strefa orofacjalna w rozwoju ontogenetycznym
2.    Rola odruchów ustno-twarzowych
3.    Regulacja napięcia mięśniowego i powięziowego twarzoczaszki
4.    Techniki diagnozujące napięcie mięśni i stawów twarzoczaszki
5.    Schematy i masaż usprawniający regulację odruchów ustno-twarzowych dziecka i dorosłego pacjenta
6.    Schemat i masaż twarzy regulujący napięcie emocjonalne dziecka
7.    Techniki manualne specjalne regulujące napięcie w obrębie twarzoczaszki

Do kogo skierowane są warsztaty:
zielony Terapeuci SI
zielony Fizjoterapeuci
zielony Masażyści
zielony Logopedzi
zielony Terapeuci pedagogiczni
zielony Psycholodzy
zielony Osoby pracujące w ramach WWR

Koszt warsztatów: 400 zł/osoba
Termin: 13.06.2021 godz. 9.00 do 17.00, Miejsce: Katowice
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Regulacja odruchów i napięcia mięśni twarzoczaszki dziecka technikami manualnymi