Chemia mózgu warunkuje nie tylko nasze samopoczucie fizyczne i emocjonalne, lecz staje się podstawą zrozumienia przez nas świata wewnętrznego i zewnętrznego. Dziecko od urodzenia podlega licznym przemianom fizycznym i chemicznym wpływającym na jego obraz świata i poruszanie się w nim poprzez swoje ciało i emocje. Zrozumieć chemię ciała to odnaleźć klucz do sprawnego funkcjonowania fizycznego i emocjonalnego.

Instruktor szkolenia:
zielony Ewa Bartelmus - Magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i dietetyki. Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykładowca akademicki- AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie  Warszawa- Centrum SI. Centrum dydaktyczno-metodyczne InCorpore w Katowicach. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii: neurorozwojowych, SI, psychoterapii, czaszkowo-krzyżowej, masażu oraz kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Prowadząca Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej przy Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Wykładowca bielskiej Szkoły Rodzenia. Konsultant oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie diagnostyki i usprawniania psychoruchowego kobiet w ciąży, po porodzie oraz noworodków. Prezes Fundacji Metasensoria, która wspiera dzieci oraz młodzież z problemami z zakresu integracji sensorycznej oraz realizuje programy edukacyjne wspierające zdolną młodzież. Autorka 20 publikacji polskich i zagranicznych w czasopismach, w periodykach branżowych związanych z fizjoterapią (m.in. w „Rehabilitacji w Praktyce”), poświęconych terapii kobiet w ciąży, połogu, pielęgnacji i masażu niemowląt.
Prowadząca prywatną akredytowaną placówkę szkoleniową dla fizjoterapeutów i masażystów oraz prywatną praktykę terapeutyczną „Bartmaj” w Bielsku-Białej. Mama Bartka i Mai,  pracująca z małymi pacjentami. Swoje życie i pracę traktuje jako przepiękną podróżą w głąb małego człowieka podczas której odkrywa siebie jako matka i terapeuta.

Podstawowy warsztat teoretyczno -praktyczny

Realizowana tematyka:
1.    Autoregulacja i samoregulacja co to takiego?
2.    Człowiek jako istota biochemiczna.
3.    Dziedziczenie chemii ciała i reakcje adaptacyjne dziecka i dorosłego. Jaki jest cel biologii ciała i umysłu?
4.    Analiza podstawowych neuroprzekaźników i ich wpływ na konstruowanie odpowiedzi układów sensorycznych.
5.    Zaburzenia biochemii cała, a zaburzenia SI.
6.    Test Kompetencji neuroprzekaźnikowej. Pozwala sprawdzić dziedziczoną i aktualną tendencję występowania neuroprzekaźników.

Do kogo skierowane są warsztaty:
zielony Terapeuci SI
zielony Fizjoterapeuci
zielony Masażyści
zielony Logopedzi
zielony Terapeuci pedagogiczni
zielony Psycholodzy
zielony Osoby pracujące w ramach WWR


Koszt warsztatów: 400 zł/osoba
Termin: 19.06.2021, szkolenie Online  (jeżeli będzie możliwość szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej)
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Neuroprzekaźniki - biochemiczny obraz dziecka (fizjonemiczny i psychiczny) oraz ich wpływ na układy sensoryczne - Online