Cel: poszerzenie wiedzy uczestników o interpretacje zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach.

Podczas szkolenia uczestnikom zostanąprzedstawione możliwości współpracy placówek oświatowych z PPP. Prezentacja zaleceń zawartych w dokumentach wraz z ich możliwą interpretacją. Katalog przykładowych, najczęściej  stosowanych zaleceń.

Prowadzący  
zielony Mgr Bożena Chrapkiewicz - Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu  certyfikacji  ptp, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagani rozwoju. Ukończone studia zarządzania w oświacie. Od 4 lat pracuje w poradni psychologiczno pedagogicznej, zajmuje się diagnoza psychologiczna dzieci od urodzeni do 18 roku życia, głównym obszarem zainteresowań  jest diagnoza spectrum autyzmu, zaburzenia rozwojowe oraz szeroko pojęte trudności szkolne.  


Koszt: 99 zł, godzina 17:00-18:30
Termin: 20.07.2020
Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Interpretacja zaleceń zawartych w opiniach i Współpraca Poradni z przedszkolami i szkołami