Cel: poszerzenie wiedzy uczestników na temat procedury wydawania dokumentów w PPP.

Podczas szkolenia uczestnik zostanie zapoznany z podstawami prawnymi wydawania orzeczeń i opinii. Przedstawienie  zasad tworzenia opinii.

Prowadzący  
zielony Mgr Bożena Chrapkiewicz - Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu  certyfikacji  ptp, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagani rozwoju. Ukończone studia zarządzania w oświacie. Od 4 lat pracuje w poradni psychologiczno pedagogicznej, zajmuje się diagnoza psychologiczna dzieci od urodzeni do 18 roku życia, głównym obszarem zainteresowań  jest diagnoza spectrum autyzmu, zaburzenia rozwojowe oraz szeroko pojęte trudności szkolne.  


Koszt: 99 zł, godzina 19:00-20:30
Termin: 13.07.2020
Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Procedura wydania opinii i orzeczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej