Cel webinaru: Czym są studia z zakresu Wczesnego Wspomagania? Jakich zagadnień dotyczą? Jakie dają kwalifikacje? Na jakie problemy rozwojowe dziecka ukierunkowany jest program studiów i  czym na studiach możecie się dowiedzieć o tym wszystkim opowie dr Iwona Sosnowska-Wieczorek podczas wykładu online.

Webinar poprowadzi:
zielony Iwona Sosnowska-Wieczorek – doktor nauk hum.; logopeda, surdopedagog, specjalista rehabilitacji poimplantowej, terapeuta rodzinny, specjalista terapii Tomatisa, specjalista ds. marketingu i zarządzania; kierownik naukowy licznych studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania, neurologopedii, surdopedagogiki i innych; organizatorka licznych kursów doskonalących, debat telewizyjnych, poradników merytorycznych; |autorka i współautorka książek oraz artykułów o tematyce terapeutycznej; prezes Fundacji In Corpore, dyrektor trzech Publicznych i Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,  dyrektor Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, dyrektor Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore; organizatorka wielu inicjatyw społecznych mających na celu poprawę jakości życia osób dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych, defaworyzowanych; organizatorka licznych akcji społecznościowych, kampanii społecznych, debat telewizyjnych, kongresów i konferencji o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym dla pedagogów, logopedów, psychologów, pracowników socjalnych oraz lekarzy; od kilkunastu lat skutecznie integruje środowiska: medyczne, edukacyjne, pomocowe organizacje pozarządowe, środowiska parlamentarne oraz media.


Termin: 29.05.2020, godzina 19.00 - 20.00
Cena webinaru: bezpłatnie

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Wczesne wspomaganie rozwoju – wprowadzenie do studiów podyplomowych