Cel webinaru: Odruchy posturalne to czynniki neurofizjologiczne posiadające fundamentalny wpływ  na proces integracji zmysłowej.  Ich pojawienie się, kształt, natężenie, obraz, czas trwania, integracja, warunkuje procesy doskonalenia motorycznego i zmysłowego. Podczas webinarium zapoznają się państwo z mechanizmem powstawania odruchów oraz wpływem jaki wywierają na dziecko pod kątem psychologicznym i fizycznym. Zaproponowane zostaną również ćwiczenia integrujące czynności odruchowe, wspomagające proces rozwoju psychoruchowego.

Webinar poprowadzi:
zielony Ewa Bartelmus - magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i dietetyki. Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykładowca akademicki- AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie  Warszawa- Centrum SI. Centrum dydaktyczno-metodyczne InCorpore w Katowicach. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii: neurorozwojowych, SI, psychoterapii, czaszkowo-krzyżowej, masażu oraz kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Prowadząca Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej przy Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Wykładowca bielskiej Szkoły Rodzenia. Konsultant oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie diagnostyki i usprawniania psychoruchowego kobiet w ciąży, po porodzie oraz noworodków. Prezes Fundacji Metasensoria, która wspiera dzieci oraz młodzież z problemami z zakresu integracji sensorycznej oraz realizuje programy edukacyjne wspierające zdolną młodzież. Autorka 20 publikacji polskich i zagranicznych w czasopismach, w periodykach branżowych związanych z fizjoterapią (m.in. w „Rehabilitacji w Praktyce”), poświęconych terapii kobiet w ciąży, połogu, pielęgnacji i masażu niemowląt.
Prowadząca prywatną akredytowaną placówkę szkoleniową dla fizjoterapeutów i masażystów oraz prywatną praktykę terapeutyczną „Bartmaj” w Bielsku-Białej. Mama Bartka i Mai,  pracująca z małymi pacjentami. Swoje życie i pracę traktuje jako przepiękną podróżą w głąb małego człowieka podczas której odkrywa siebie jako matka i terapeuta.


Termin: 19.08.2020, godzina 19.00 - 21.30
Cena webinaru: 149 zł/dla osób, które wzięły już udział w 3 webinariach cena 129 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Doskonalenie czynności zmysłów dziecka z wykorzystaniem bazy odruchów posturalnych - ONLINE