Cel webinaru: Zaburzenia przetwarzania słuchowego są problem dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Symptomy, kategorie zaburzeń i ich znaczenie dla funkcjonowania . Jak w praktyce możemy pomóc osobom z zaburzeniami  CAPD, dowiecie się w trakcie webinaru.

Webinar poprowadzi:
zielony Katarzyna Rychetsky -  pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta.  National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena- IAS , terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody. Trenerka szkolenia Sally Goddard Blythe - Szkolny Program Interwencyjny. Organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen – IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Ukończyła studium medyczne na kierunku analityki i asystenta medycznego. Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowała także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony Nauczycieli
zielony Pedagogów
zielony Psychologów
zielony Logopedów i  neurologopedów,
zielony Terapeutów

Termin: 14.06.2021 godzina 18:00-19:30
Cena webinaru: 99 zł
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Zaburzenia przetwarzania słuchowego CAPD - ONLINE