Cel webinaru: Czucie głębokie inaczej propriocepcja to jeden z głównych zmysłów w ciele człowieka informujących o jego ułożeniu w przestrzeni oraz podczas ruchu. Niezbędne w procesie tworzenia prawidłowej koordynacji nerwowo-mięśniowej i planowania ruchu. Podczas webnarium zapoznam Państwa z obrazem dziecka które demonstruje deficyty w zakresie prawidłowego wrażania czucia głębokiego oraz przedstawię formy konkretnej terapii manualnej wspomagającej  funkcjonowanie propriocepcji. Zajęcia będą miały charakter wykładowo-pokazowy.

Webinar poprowadzi:
zielony Ewa Bartelmus - magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i dietetyki. Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykładowca akademicki- AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie  Warszawa- Centrum SI. Centrum dydaktyczno-metodyczne InCorpore w Katowicach. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii: neurorozwojowych, SI, psychoterapii, czaszkowo-krzyżowej, masażu oraz kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Prowadząca Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej przy Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Wykładowca bielskiej Szkoły Rodzenia. Konsultant oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie diagnostyki i usprawniania psychoruchowego kobiet w ciąży, po porodzie oraz noworodków. Prezes Fundacji Metasensoria, która wspiera dzieci oraz młodzież z problemami z zakresu integracji sensorycznej oraz realizuje programy edukacyjne wspierające zdolną młodzież. Autorka 20 publikacji polskich i zagranicznych w czasopismach, w periodykach branżowych związanych z fizjoterapią (m.in. w „Rehabilitacji w Praktyce”), poświęconych terapii kobiet w ciąży, połogu, pielęgnacji i masażu niemowląt.
Prowadząca prywatną akredytowaną placówkę szkoleniową dla fizjoterapeutów i masażystów oraz prywatną praktykę terapeutyczną „Bartmaj” w Bielsku-Białej. Mama Bartka i Mai,  pracująca z małymi pacjentami. Swoje życie i pracę traktuje jako przepiękną podróżą w głąb małego człowieka podczas której odkrywa siebie jako matka i terapeuta.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony Fizjoterapeutów,
zielony Terapeutów SI i nie tylko,
zielony Logopedów i  neurologopedów,

Termin: 15.06.2020, godzina 17.00 - 19.00
Cena webinaru: 99 zł
Pobierz Regulamin Kursów


Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Zaburzenia czucia głębokiego. Obraz dziecka oraz terapia z wykorzystaniem wybranych technik manualnych - ONLINE