Cel webinaru: webinar przybliżający uczestnikowi temat funkcjonowania układu dotykowego oraz rodzaju zaburzeń czucia: powierzchownego, głębokiego oraz wibracji. Podczas webinarium będą przedstawiane podstawowe zagadnienia wyjaśniające nieprawidłowości na poziomie biologicznym (neurologicznym) oraz psychologicznym (awersje, nietolerancje). Dzięki pozyskanej wiedzy z tego zakresu terapeuta będzie umiał nakreślić skalę problemu oraz możliwe formy terapii. Umiejętnością jest określenie czy faktycznie mamy do czynienia z zaburzeniem czy formą "wyrażania siebie przez dotyk".

Webinar poprowadzi:
zielony Ewa Bartelmus - magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i dietetyki. Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykładowca akademicki- AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie  Warszawa- Centrum SI. Centrum dydaktyczno-metodyczne InCorpore w Katowicach. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii: neurorozwojowych, SI, psychoterapii, czaszkowo-krzyżowej, masażu oraz kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Prowadząca Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej przy Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Wykładowca bielskiej Szkoły Rodzenia. Konsultant oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie diagnostyki i usprawniania psychoruchowego kobiet w ciąży, po porodzie oraz noworodków. Prezes Fundacji Metasensoria, która wspiera dzieci oraz młodzież z problemami z zakresu integracji sensorycznej oraz realizuje programy edukacyjne wspierające zdolną młodzież. Autorka 20 publikacji polskich i zagranicznych w czasopismach, w periodykach branżowych związanych z fizjoterapią (m.in. w „Rehabilitacji w Praktyce”), poświęconych terapii kobiet w ciąży, połogu, pielęgnacji i masażu niemowląt.
Prowadząca prywatną akredytowaną placówkę szkoleniową dla fizjoterapeutów i masażystów oraz prywatną praktykę terapeutyczną „Bartmaj” w Bielsku-Białej. Mama Bartka i Mai,  pracująca z małymi pacjentami. Swoje życie i pracę traktuje jako przepiękną podróżą w głąb małego człowieka podczas której odkrywa siebie jako matka i terapeuta.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony Fizjoterapeutów,
zielony Terapeutów SI i nie tylko,
zielony Logopedów i  neurologopedów,


Termin: 1.02.2021, godz. 19.00-21.30
Cena webinaru: 99 zł
Pobierz Regulamin Kursów


Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Różnicowanie zaburzeń układu dotykowego. Układ dotykowy analizowany pod kątem neurologicznym i psychologicznym. Obraz dziecka z zaburzeniami taktylnymi - ONLINE