Realizacja podstawy programowej czy realizacja celów z orzeczenia dla osób ze spectrum autyzmu to trudny temat dla nauczycieli/terapeutów/wszystkich pracujących w tym temacie.
Szkolenie ma na celu przedstawienie konkretnych zmian, dzięki którym edukacja i terapia będzie łatwiejsza. Model TEACCH Erica Schoplera w edukacji i terapii to niezbędny element, od którego należy zacząć wsparcie osób ze spectrum a ASD. Ma ogromne znaczenie, zarówno w redukcji zachowań trudnych, jak i w pracy nad wdrażaniem AAC.
Podczas szkolenia, uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wdrażania modelu TEACCH w edukację i terapię w swojej placówce, ale także zostanie zaopatrzony w liczne materiały, pomoce terapeutyczne (wersja pdf), dzięki którym tuż po szkoleniu będzie mógł podjąć działania z osobami ze spectrum ASD.

Szkolenie poprowadzi:
zielony Marzena Ganczar -  Pedagog. Absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki oraz terapii zajęciowej. Od 2004 roku związana ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" w Zielonej Górze. Właścicielka Pracowni Edukacyjno - Terapeutycznek KLUCZ (www.pracowniaklucz.pl), w ramach której oferuje: terapię dla osób z zaburzeniami rozwoju tj. spectrum autryzmu, płodowy zespół alkoholowy FAS, MPD itp.  (gabinetową, domową, na terenie placówki). W ramach gabinetu prowadzi konsultacje/superwizje w placówkach oświatowych, gdzie pojawiają się trudności w zachowaniu uczniów. Od 2009 prowadzi szkolenia/warsztaty dla nauczycieli/terapeutów pracujących z osobami ze spectrum autyzmu. Wykładowca studiów podyplomowych w Collegium Da Vinci w Poznaniu oraz Uniwersytecie Zielonogórskim z tematyki autyzmu. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu wiedzy o autyzmie dot. takiej tematyki jak: diagnoza, terapia, komunikacja, trudne zachowania, praca z rodziną. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosiła również licznymi specjalistycznymi szkoleniami z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej (certyfikat AAC, PECS, MAKATON, Boardmaker) i inne. Absolwentka Letniej Szkoły Terapii Behawioralnej zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie. W ramach szkoły uczestniczyłam w 8 szkoleniach z zakresu terapii behawioralnej. Zainteresowania zawodowe ukierunkowane na trudne zachowania osób z zaburzeniami rozwoju oraz komunikację AAC.

zielony Aneta Nawrot - Pedagog specjalny. Ma za sobą studia specjalizacyjne z zakresu wczesnego wspomagania dziecka i ucznia z autyzmem. Nauczyciel dyplomowany z 21 letnim stażem w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym z autyzmem). Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu wiedzy o autyzmie dot. takiej tematyki jak: diagnoza, terapia, komunikacja, trudne zachowania, praca z rodziną. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosiła również licznymi specjalistycznymi szkoleniami z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej (certyfikat AAC, PECS, MAKATON, Boardmaker) i inne. Ukończyła szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z ASD. W  SPOA Dalej Razem prowadzi terapię dzieci i młodzieży z Nowej Soli i okolic. Nauczyciel nauczania zintegrowanego, współtworzyła pierwszą klasę dla osób z autyzmem na terenie SOSW w Nowej Soli. Poza pracą w szkole, prowadzi terapię z osobami ze spectrum autyzmu w różnym wieku. Superwizuje placówki oświatowe, gdzie wspólnie z gronem pedagogicznym szukają rozwiązań na zachowania problemowe osób z ASD. Od kilkunastu lat trener szkoleń z zakresu autyzmu. Wykładowca studiów podyplomowych z autyzmu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony pedagogów
zielony psychologów
zielony terapeutów
zielony logopedów
zielony nauczycieli
wszystkich pracujących z osobami ze spectrum ASD

Ramowy program szkolenia 48 godz. (2 zjazdy)
Zjazd I. (pt. - niedz.)
1. Model TEACCH w edukacji i terapii osób ze spectrum autyzmu.
2. Diagnoza funkcjonalna ucznia ze spectrum autyzmu.
3. Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych dla osób ze
spectrum autyzmu.
4. Ocena funkcjonowania ucznia ze spectrum autyzmu.

Zjazd II. (pt. - niedz.)
5. Model TEACCH - organizacja przestrzeni przedszkolnej i szkolnej.
6. Model TEACCH - plany dnia i plany aktywności.
7. Model TEACCH - realizacja podstawy programowej.

informacje dodatkowe:
Uczestnicy szkolenia otrzymują drogą mailową:
1. przykładowe arkusze niezbędne do pracy z osobami ze spectrum autyzmu na polu edukacji i terapii
2. przykładowe wielospecjalistyczne diagnozy, IPETy
3. przykładowe oznakowanie przestrzeni, plany dnia, plany aktywności
4. przykładowe pomoce terapeutyczne do druku tj. karty pracy dostosowane do   podstawy programowej osób ze spectrum autyzmu itp.

Cena całego  szkolenia, obejmuje 1 i 2 zjazd:  1500 zł
Terminy: 1 zjazd - 5-7.06.2020; 2 zjazd - 19-21.06.2020
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Edukacja i terapia osób ze spectum autyzm w podejściu TEACCH