Rozwój człowieka nie ma granic. Granice wyznaczamy sobie sami - Ronn Leaf & John McEachin

Radość z przekraczania granic rozwojowych jest ogromna dla ucznia ze spectrum ASD oraz jego otoczenia. Niestety, przy licznych zachowaniach trudnych, osiągniecie kolejnych etapów umiejętności szkolnych oraz innych jest utrudnione. Edukację czy terapię osoby ze spectrum autyzmu zaczynamy właśnie od pracy nad zachowaniami trudnymi.
Na szkoleniu zostanie przedstawiony model pracy nad zachowaniami trudnymi u osób ze spectrum autyzmu. Uczestnicy poznają przyczyny zachowań niepożądanych oraz otrzymają liczne wskazówki dot. redukcji tych zachowań.

Szkolenie poprowadzi:

zielony Marzena Ganczar -  Pedagog. Absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki oraz terapii zajęciowej. Od 2004 roku związana ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" w Zielonej Górze. Właścicielka Pracowni Edukacyjno - Terapeutycznek KLUCZ (www.pracowniaklucz.pl), w ramach której oferuje: terapię dla osób z zaburzeniami rozwoju tj. spectrum autryzmu, płodowy zespół alkoholowy FAS, MPD itp.  (gabinetową, domową, na terenie placówki). W ramach gabinetu prowadzi konsultacje/superwizje w placówkach oświatowych, gdzie pojawiają się trudności w zachowaniu uczniów. Od 2009 prowadzi szkolenia/warsztaty dla nauczycieli/terapeutów pracujących z osobami ze spectrum autyzmu. Wykładowca studiów podyplomowych w Collegium Da Vinci w Poznaniu oraz Uniwersytecie Zielonogórskim z tematyki autyzmu. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu wiedzy o autyzmie dot. takiej tematyki jak: diagnoza, terapia, komunikacja, trudne zachowania, praca z rodziną. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosiła również licznymi specjalistycznymi szkoleniami z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej (certyfikat AAC, PECS, MAKATON, Boardmaker) i inne. Absolwentka Letniej Szkoły Terapii Behawioralnej zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie. W ramach szkoły uczestniczyłam w 8 szkoleniach z zakresu terapii behawioralnej. Zainteresowania zawodowe ukierunkowane na trudne zachowania osób z zaburzeniami rozwoju oraz komunikację AAC.

zielony Aneta Nawrot - Pedagog specjalny. Ma za sobą studia specjalizacyjne z zakresu wczesnego wspomagania dziecka i ucznia z autyzmem. Nauczyciel dyplomowany z 21 letnim stażem w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym z autyzmem). Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu wiedzy o autyzmie dot. takiej tematyki jak: diagnoza, terapia, komunikacja, trudne zachowania, praca z rodziną. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosiła również licznymi specjalistycznymi szkoleniami z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej (certyfikat AAC, PECS, MAKATON, Boardmaker) i inne. Ukończyła szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z ASD. W  SPOA Dalej Razem prowadzi terapię dzieci i młodzieży z Nowej Soli i okolic. Nauczyciel nauczania zintegrowanego, współtworzyła pierwszą klasę dla osób z autyzmem na terenie SOSW w Nowej Soli. Poza pracą w szkole, prowadzi terapię z osobami ze spectrum autyzmu w różnym wieku. Superwizuje placówki oświatowe, gdzie wspólnie z gronem pedagogicznym szukają rozwiązań na zachowania problemowe osób z ASD. Od kilkunastu lat trener szkoleń z zakresu autyzmu. Wykładowca studiów podyplomowych z autyzmu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Ramowy program szkolenia 24 godz.:
1. Zachowania trudne u osób ze spectrum autyzmu i ich przyczyny.
2. Standardy pracy nad trudnym zachowaniem w autyzmie.
3. Model ABC Carole Sutton.
4. Wieloelementowy model wsparcia osób z autyzmem Gary,ego LaVigna - strategie reaktywne i proaktywne w radzeniu sobie z zachowaniami trudnymi
5. Studium przypadków. Praca nad wybranymi zachowaniami trudnymi.
Uczestnicy szkolenia otrzymują drogą mailową:
1. arkusze niezbędne do pracy nad zachowaniami trudnymi
2. przykładowe programy redukcji zachowań niepożądanych
3. przykładowe pomoce terapeutyczne

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony pedagogów
zielony psychologów
zielony terapeutów
zielony logopedów
zielony nauczycieli
zielony wszystkich pracujących z osobami ze spectrum ASD

Cena szkolenia: 580 zł
Termin: 29 - 31.05.2020, miejsce: Katowice
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: fomrularz zgłoszenia Model pracy nad zachowaniami trudnymi osób ze spectrum autyzmu