Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zespołów otępiennych pod kątem diagnozy i terapii chorych. Przedstawienie teoretycznych zagadnień dotyczących typologii otępień, diagnoza różnicowa chorób otępiennych, zaprezentowanie stosowanych form terapii, dobór metod i narzędzi.

Szkolenie poprowadzi:
zielony mgr Agnieszka Salon -  ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii oraz studia psychogeriatryczne z elementami neuropsychologii w MCKP Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na co dzień zajmuje się pracą z osobami po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych oraz z pacjentami z chorobą otępienną. Pracuje jako neurologopeda w szpitalu specjalistycznym w Krakowie na oddziale neurologii oraz prowadzi prywatną praktykę. Obszar jej zainteresowań badawczych to ludzie starsi i starzy. Brała czynny udział w konferencjach naukowych i publikowała artykuły na temat opieki nieformalnej i sytuacji opiekunów nieformalnych w Polsce w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Obecnie jest w trakcie studiów psychologicznych.

Szkolenie skierowane jest do:
zielony logopedów,
zielony neurologopedów,
zielony psychologów,
zielony terapeutów zajęciowych,
zielony lekarzy.

Ramowy program szkolenia:
Część teoretyczna:
1. Podstawowe informacje o procesach biologicznego starzenia się człowieka.  Różnice pomiędzy biologicznym, a patologicznym starzeniem się.
2. Przykłady narzędzi służących do oceny geriatrycznej.
3. Charakterystyka otępień. Kryteria diagnostyczne. Diagnoza różnicowa wybranych zespołów otępiennych.
4. Zaburzenia językowe w otępieniach. Inne zaburzenia poznawcze (pamięć, myślenie, percepcja, uwaga, funkcje wykonawcze).
5. Testy przesiewowe i testy diagnostyczne.
6. Rodzaje terapii w zależności od rodzaju otępienia. Skuteczność terapii.
7. Proces terapeutyczny chorego. Rola i zadania terapeuty.  
8.  Opiekun nieformalny/rodzinny ; opieka nad chorym z otępieniem, grupy wparcia.
Część teoretyczna uzupełniona będzie projekcją dokumentów edukacyjnych oraz zapoznaniem się z dokumentacją medyczną.
Część praktyczna:
1. Jak przeprowadzić wywiad diagnostyczny ?
2. Badanie przesiewowe.
3. Wykonanie testów diagnostycznych.
4. Konstrukcja opinii terapeuty.
5. Dobór metod terapeutycznych, ćwiczenia na wybranych metodach.
6. Pomoce terapeutyczne – zakres. Konstrukcja narzędzi.
7. Analiza i opis prezentowanych przypadków (materiał filmowy i drukowany).
8. Jak rozmawiać z pacjentem ? Komunikacja z rodziną pacjenta.
Ćwiczenia w części praktycznej przeprowadzone będą indywidualnie i/lub w grupach.

Termin szkolenia: 12-13.06.2021, miejsce: Katowice
Cena szkolenia: 690  zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: fromularz zgłoszenia Zespoły otępienne: charakterystyka zaburzeń językowych i poznawczych