Założenia metody zostały opracowane przez Bertę i Karela Bobath, którzy pierwotnie stworzyli techniki do pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym. Dopiero po kilku latach ciągłego doskonalenia i rozwoju metody stwierdzono, że po pewnych modyfikacjach może być ona przydatna w terapii dorosłych Pacjentów z neurogennymi zaburzeniami ruchu i napięcia mięśniowego. Szczególny nacisk położony jest na normalizację napięcia mięśniowego odpowiadającego za prawidłową postawę i wzorzec ruchu poprzez hamowanie reakcji nieprawidłowych.
Twórcy metody zwrócili uwagę na fakt, że najlepsze efekty terapeutyczne osiąga się włączając terapię w jak najkrótszym okresie czasu po uszkodzeniu układu nerwowego. Podejmowanie kompleksowych działań, obejmujących czynności fizjoterapeutyczne, lekarskie i pielęgniarskie, już podczas pobytu Pacjenta na OIOM w znamienny sposób poprawia rokowanie co do regresji następstw uszkodzenia. Wg koncepcji Bobath do zespołu terapeutycznego należy jak najszybciej włączyć rodzinę Pacjenta, logopedę, psychologa i ergoterapeutę. Dopiero tak skonstruowana 24-godzinna opieka pozwala na prowadzenie efektywnej terapii.
Od roku 1984 szkoleniem instruktorów i ustalaniem wytycznych do prowadzenia edukacji zajmuje się International Bobath Instructors Training Association (IBITA).

Funkcja  chodu jest często  nadrzędnym celem  w terapii pacjenta neurologicznego, która prowadzi do  samodzielności i niezależności podczas czynności dnia  codziennego. Podczas tej edycji kursu zaawansowanego Bobath w sposób praktyczny i teoretyczny omówiona zostanie tematyka: stabilności posturalnej, lokomocji oraz analiza chodu.
W centrum uwagi znajdzie się proces wnioskowania klinicznego, powiązany z Modelem Pracy Klinicznej Bobath, który stosuje się u pacjentów z nabytym uszkodzeniem mózgu. Kurs obejmuje części praktyczne, teoretyczne, demonstracje terapii pacjenta i prace własną uczestników z pacjentami. Kurs sygnowany jest przez IBITA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Instruktorów Bobath)

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów i lekarzy, którzy ukończyli kurs podstawowy wg wytycznych IBITA. Szkolenie rozwijające będzie poświęcone tematyce wspomagania do funkcji chodu u pacjentów z uszkodzeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego.

Instruktorzy:

zielony Marc Michielsen, fizjoterapeuta i kierownik służb ratowniczych w  Paramedics at Rehabilitationcampus Sint-Ursula, Jessa Hospitals, Hasselt/Herk-de-Stad, Belgium; IBITA instruktor na poziomie Advanced Course Instructor ze szczególnym zainteresowaniem w rehabilitacji kończyny górnej u pacjentów z zaburzeniami mózgu. Prowadzi szkolenia na terenie Belgii, Polski, Francji  i Szwajcarii.

Kurs kończy się  otrzymanie dyplomu certyfikowanego przez IBITA.
Szkolenie zostanie poprowadzone zgodnie z wytycznymi IBITA w języku angielskim przez certyfikowanych instruktorów metody Bobath z tłumaczeniem na język polski.

Ramowy Program szkolenia:
CELE SZKOLENIA
Program szkolenia rozwijającego IBITA 35 godzin
1.    Lokomocja – podstawy neurologiczne
2.    Kontrola stopy, stawu biodrowego i miednicy
3.    Stopa i lokomocja
4.    Możliwości torowania chodu  
5.    Wnioskowanie kliniczne u pacjentów z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w zgodne z założeniami modelu Bobath  
6.    Demonstracje pracy z pacjentem
7.    Sesje  praktyczne podczas, których uczestnicy szkolenia pracują z pacjentai
W  ramach szkolenia zostaną  przeprowadzone zajęcia teoretyczne, praktyczne, demonstracje pracy z pacjentem zgodne z wytycznymi IBITA

Miejsce szkolenia:
SP ZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji  im. Jerzego Ziętka
42-604 Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1, www.repty.pl

Termin szkolenia:
Kurs rozwijający: 2021/2022 (w związku z covid-19 na ten moment termin kursu jest zawieszony)
Cena kursu: 3600 zł brutto
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia IBITA Bobath dla Dorosłych (IBITA Bobath for Adults) - kurs rozwijający

Możliwe zakwaterowanie:
1.    Hotel Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji –na terenie GCR (nie wychodzi się z budynku). Należy dużo wcześniej rezerwować miejsca – tel.  32 390 14 10
2.    Ośrodek Salezjański - (http://sosw.salezjanie.pl/gimnazjum/index.php/ct-menu-item-31 ) ok 100 -200 metrów od GCR.
3.    Hotel U Wrochema -  http://www.hotelnapodzamczu.pl ) ok 1 km od GCR.