Kontrola posturalna a sięganie i chwytanie- rola centrum wg. Koncepcji Bobath.
Koncepcja Bobath jest jednym z najczęściej stosowanych na świecie podejść do rozwiązywania problemów pacjentów z uszkodzeniami OUN. Podwaliny stworzone przez Berthę i Karla Bobath są stale aktualizowane i dostosowywane do stanu aktualnej wiedzy oraz doświadczenia klinicznego. Kursy rozwijające mają na celu doskonalenie umiejętności zdobytych na szkoleniu podstawowym.

Model Praktyki Klinicznej Bobath (MBCP) ) (Michielsen i in., 2019) został opracowany w celu wyodrębnienia unikalnych aspektów stosowanych w Koncepcji Bobath. MBCP dostarcza podstaw dla powszechnego zrozumienia Koncepcji, z poszanowaniem zasad praktyki klinicznej, edukacji oraz badań.

Celem kursu zaawansowanego jest nauczenie się stosowania modelu Bobath w codziennej praktyce rehabilitacji neurologicznej. Integracja postawy i ruchu w odniesieniu do jakości wykonywania zadań jest kluczem do zastosowania koncepcji Bobath. Na kursie rozwijającym rozszerzymy umiejętności praktycznego zastosowania MBCP w odniesieniu do oceny i leczenia problemów związanych z funkcją kończyny górnej,  sięganiem i chwytaniem w oparciu o aktualną wiedzę teoretyczną.

Kurs sygnowany jest przez IBITA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Instruktorów Bobath).
Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów i lekarzy, którzy ukończyli kurs podstawowy wg wytycznych IBITA. Szkolenie rozwijające będzie poświęcone tematyce wspomagania do funkcji kończyny górnej u pacjentów z uszkodzeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego.

 

Instruktorzy:

zielony Marc Michielsen, fizjoterapeuta, leader zespołu terapeutycznego w  Paramedics at Rehabilitationcampus Sint-Ursula, Jessa Hospitals, Hasselt/Herk-de-Stad, Belgium; IBITA instruktor na poziomie Advanced Course Instructor ze szczególnym zainteresowaniem w rehabilitacji kończyny górnej u pacjentów z zaburzeniami mózgu. Przewodniczący IBITA.
 Prowadzi szkolenia na terenie Belgii, Polski,Niemiec, Francji  i Szwajcarii.

Kurs kończy się  otrzymanie dyplomu certyfikowanego przez IBITA.
Szkolenie zostanie poprowadzone zgodnie z wytycznymi IBITA w języku angielskim przez certyfikowanych instruktorów metody Bobath z tłumaczeniem na język polski.

Ramowy Program szkolenia:
CELE SZKOLENIA
Program szkolenia rozwijającego IBITA 35 godzin
1.    Model praktyki klinicznej wg Bobath w relacji z kontrolą posturalną i sięganiem
2.    Kontrola posturalna a sięganie (bierne, neutralne, aktywne)
3.    Możliwości wsparcia tematycznego funkcji kończyny górnej i kontroli posturalnej ( w różnych pozycjach wyjściowych leżeniu, siedzeniu i staniu)
W  ramach szkolenia zostaną  przeprowadzone zajęcia teoretyczne, praktyczne, demonstracje pracy z pacjentem zgodne z wytycznymi IBITA

Miejsce szkolenia: Ustroń

Termin szkolenia: 16-20.10.2023
Cena kursu: 3750 zł brutto
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Kontrola posturalna a sięganie i chwytanie – wspomaganie funkcji kończyny górnej wg. Modelu Bobath - kurs rozwijający