Szkolenie Trening Umiejętności Społecznych ma na celu nauczyć terapeutów jak wykorzystać grupową formę pracy z osobami, które doświadczają trudności społecznych. Kurs ma na celu przekazanie  praktycznej wiedzy jak uczyć umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. TUS jest programem do celowego i zaplanowanego uczenia umiejętności, a dzięki pracy w małej grupie można przećwiczyć i utrwalić nowe umiejętności w bezpiecznym środowisku. Trening umiejętności społecznych ma na celu nauczyć jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie.

Szkolenie poprowadzi:
zielony Barbara Olszewska - Certyfikowany terapeuta behawioralny, pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający kształcenie integracyjne oraz tyflopedagog. Od 2006 roku prace zawodowo z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z ukierunkowaniem na pracę z dziećmi z zaburze-niami rozwoju i zachowania. Występuje jako prelegent oraz prowadzi liczne szkolenia.

Olimpia Szarapow-Bołt -  informacje wkrótce

Ramowy Program szkolenia (10 godzin):
1. Umiejętności społeczne – termin/definicja.
2. Trener – osoba prowadząca zajęcia.
3. Dobór do grup.
4. Umiejętności bazowe: kontrola poleceniowa, współdzielenie pola uwagi, naśladowanie, komunikacja, zabawa.
5. Organizacja grupy.
6. Motywacja.
7. Wzmocnienia.
8. Gospodarka żetonowa i systemy punktowe.
9. Kontrakty behawioralne.
10. Sposoby uczenia umiejętności społecznych – metody i techniki.
11. Podpowiedzi.
12. Formy pracy.
13. Opracowanie tematu spotkania.
14. Omówienie dostępnej literatury.

Termin: 19.11.2022, w związku z obecną sytuacją, jeśli nie będzie możliwości realizacji szkoleń stacjonarne szkolenie zostanie zrealizowane w formie online
Cena: 540 zł
Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Trening umiejętności społecznych