"...Kiedy choroba jest częścią Twojej duchowej ścieżki, nie uleczy Cię żadna interwencja medyczna i niemedyczna tak długo, aż Twoja Dusza nie zacznie realizować zmian, które choroba ma za zadanie inspirować..." Caroline Myss

Celem warsztatu jest poszerzenie  wiedzy przekazanej na kursie Terapii Czaszkowo-Krzyżowej. W szkoleniu mogą  brać udział  absolwenci lub uczestnicy w trakcie szkolenia  kursu terapii czaszkowo-krzyżowej,  którzy ukończyli minimum 4 moduł szkolenia.

Instruktor kursu:
zielony dr n. przyr. Grażyna Walasek – neurofizjolog, pierwszy polski międzynarodowy instruktor Terapii Czaszkowo-Krzyżowej wg podejścia biodynamicznego i instruktor Terapii Polarity. Od wielu lat pracuje terapeutycznie z dziećmi i osobami dorosłymi, samodzielnie prowadzi szkolenia, warsztaty i seminaria związane z tymi metodami.
Uczestniczy w konferencjach Polskiego Towarzystwa Badania Układu Nerwowego. Jest autorką prac z zakresu fizjologii układu nerwowego publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Program warsztatu:
1. Co to jest Dusza? Wprowadzenie.
2. Jakie zadania wyznacza każdemu z nas?
3. Siedem uniwersalnych zasad i ich wpływ na naszą drogę życiową
     na poziomie ciała i ducha - formy współpracy.
4. Jak możemy realizować potrzeby Ciała i Duszy?
5. Czym jest "szkoła" naszej Duszy - rola świadomości wspólnego rozwoju.
6. Znaczenie Serca, Szyszynki i innych Ośrodków w procesie rozwoju .
7. Medytacja i terapia -  drogi rozwoju na drodze połączenia Ciała i Duszy.
8. Praktyka terapeutyczna - wybrane zagadnienia Terapii czaszkowo-krzyżowej  
    i Polarity.

Termin: 18-20.09.2020
Cena: 1200 zł
Regulamin: regulamin szkoleń
Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Szyszynka czy Serca - czy Tam mieszka Dusza? – warsztat