Celem szkolenia jest przybliżenie anatomii, patofizjologii układu dotykowego w kontekście zaburzeń sensorycznych występujących u dzieci z różną formą autyzmu. Uczestnicy podczas szkolenia zapoznają się w ponadto z technikami szczegółowej diagnozy oraz terapii dzieci u których obserwujemy zaburzenia czucia powierzchownego, głębokiego oraz wibracji. Jak również zaburzenia odbioru wrażeń dotykowych wynikających z braku adaptacji układu limbicznego.

Instruktor szkolenia:
zielony Ewa Bartelmus - Magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i dietetyki. Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykładowca akademicki- AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie  Warszawa- Centrum SI. Centrum dydaktyczno-metodyczne InCorpore w Katowicach. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii: neurorozwojowych, SI, psychoterapii, czaszkowo-krzyżowej, masażu oraz kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Prowadząca Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej przy Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Wykładowca bielskiej Szkoły Rodzenia. Konsultant oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie diagnostyki i usprawniania psychoruchowego kobiet w ciąży, po porodzie oraz noworodków. Prezes Fundacji Metasensoria, która wspiera dzieci oraz młodzież z problemami z zakresu integracji sensorycznej oraz realizuje programy edukacyjne wspierające zdolną młodzież. Autorka 20 publikacji polskich i zagranicznych w czasopismach, w periodykach branżowych związanych z fizjoterapią (m.in. w „Rehabilitacji w Praktyce”), poświęconych terapii kobiet w ciąży, połogu, pielęgnacji i masażu niemowląt.
Prowadząca prywatną akredytowaną placówkę szkoleniową dla fizjoterapeutów i masażystów oraz prywatną praktykę terapeutyczną „Bartmaj” w Bielsku-Białej. Mama Bartka i Mai,  pracująca z małymi pacjentami. Swoje życie i pracę traktuje jako przepiękną podróżą w głąb małego człowieka podczas której odkrywa siebie jako matka i terapeuta.

Program ramowy
1.    Układ taktylny jego kształtowanie podczas rozwoju ontogenetycznego
2.    Diagnostyka układu dotykowego z uwzględnieniem anatomii i fizjologii dojrzewania układu nerwowego
3.    Techniki manualne stosowane w kontekście zaburzeń układu dotykowego u dzieci autystycznych
4.    Metodologia pracy z układem dotykowym
5.    Zajęcia praktyczne – nauka masażu i terapii manualnej oraz delikatnych technik  powięziowych u dzieci w różnym wieku z autyzmem.
6.    Podsumowanie kursu i pytania uczestników.

Grupa docelowa szkolenia:
zielony terapeuci SI
zielony fizjoterapeuci
zielony masażyści
zielony terapeuci pedagogiczni
zielony psycholodzy
zielony osoby pracujące w ramach WWR.

Termin szkolenia: 20.06.2021, szkolenie Online
Czas trwania szkolenia 9.00 do 17.00, minimalna  ilość uczestników 10;  maksymalna 20 osób
Cena: 360 zł

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Szkolenie z zakresu diagnostki i terapii układu taktylnego u dzieci autystycznych - Online