Celem kursu jest przybliżenie tematyki diagnostyki obrazowej anatomii i patologii narządu ruchu  w zakresie obrazowania USG,RTG, TK, MRI. Szkolenie będzie obejmowało  zakres tematyczny w zakresie wprowadzenia do technik obrazowania RTG,USG,TK i MRI.


Instruktor szkolenia:
zielony Dominik Sieroń - lekarz, ekonomista doktor nauk medycznych. Studia medyczne ukończył na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, studia ekonomiczne z zakresu public relations na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz menedżerskie z zakresu zarzadzania jednostkami służby zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiował również medycynę na Christian-Albrechts-Medical University Kiel w Niemczech. Autor wielu publikacji krajowych i zagranicznych z dziedziny medycyny i PR oraz jednego z pierwszych druków zwartych traktującym o zastosowaniu PR w służbie zdrowia. Twórca podręcznika z zakresu diagnostyki obrazowej skierowanego do fizjoterapeutów i rehabilitantów oraz bestselerowej serii podręczników dla lekarzy Lepetytorium. Redaktor i autor książki pt.: ”Urazy i kontuzje treningu siłowego i fitness “. Pracował i praktykował na wielu uniwersytetach medycznych m.in.   Carl Gustav Carus University Hospital Dresden, The University of Aberdeen, Medical University of Graz, Medical Ruhr-University Bochum. Obecnie pracuje w szpitalu Tifenau Uniwersytetu Medycznego w Bernie w Szwajcarii  zajmując się na co dzień diagnostyką obrazową i radiologią interwencyjną oraz prowadzi zajęcia ze studentami.

Ramowy Program  Szkolenia (8h lekcyjnych):
zielony Moduł I – Kręgosłup w obrazach  RTG,TK  i  MRI:
- Wprowadzenia do technik obrazowania RTG,TK i MRI
- Obrazowania w zakresie odcinka szyjnego kręgosłupa
- Obrazowania w zakresie  odcinka piersiowego kręgosłupa
- Obrazowanie  w zakresie odcinka lędźwiowo-krzyżowego  
zielony Moduł II – Kończyna górna w obrazach RTG,TK i MRI
- Wprowadzenia do technik obrazowania RTG,TK i MRI
- Obrazowanie w zakresie kompleksu obręczy barkowej
- Obrazowanie w zakresie stawu łokciowego
- Obrazowanie w zakresie ramienia i przedramienia, nadgarstka
zielony Moduł III Kończyna dolna w obrazach RTG,TK  i  MRI
- Wprowadzenia do technik obrazowania RTG,TK i MRI
- Obrazowanie w zakresie miednicy i stawu biodrowego
- Obrazowanie w zakresie stawu kolanowego
- Obrazowanie w zakresie stawu skokowego i kości stępu
zielony Moduł IV  Implanty i zabiegi w obrębie narządu ruchu w  obrazach RTG,TK i MRI
- Wprowadzenia do technik obrazowania RTG,TK i MRI
- Protezy i implanty w diagnostyce obrazowej narządu ruchu

Termin szkolenia: 23.11.2019, miejsce: Katowice
Cena szkolenia:  1000 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Diagnostyka Obrazowa