Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze znaczeniem układu dotykowego w procesie ontogenezy. Zmysł dotyku będzie analizowany pod kątem biologicznym oraz psychologicznym. Uczestnicy zapoznają się dokładnie z anatomią oraz neuroanatomią układu taktylnego oraz z możliwymi dysfunkcjami pojawiającymi się w trakcie rozwoju osobniczego. Celem szkolenia jest również dokładna diagnostyka układu dotykowego powierzchownego, głębokiego oraz wibracji jak również dysfunkcje układu limbicznego. Analiza karty obserwacji układu dotykowego oraz obserwacja przypadków klinicznych.

Uczestnicy poznają różne rodzaje stymulacji dotykowych oraz znaczenie masażu i terapii manualnej w procesie leczenia dziecka. Uczestnik podczas szkolenie nauczy się jak dobierać rodzaj stymulacji dotykowej do potrzeb pacjenta, oraz dobrać zalecenia dla pacjenta do pracy w domu.

Efekty szkolenia:
Wiedza:
zielony Uczestnik wie jakie jest znaczenie dotyku w rozwoju człowieka.
zielony Uczestnik wie jak przeprowadzać wnikliwą analizę układu dotykowego.
zielony Uczestnik wie czym jest stymulacja eksteroceptywna, proprioceptywna.
zielony Uczestnik zna rodzaje stymulacji dotykowej wg dostępnych teorii oraz terapii taktylnej z użyciem terapii manualnej oraz masażu.

Umiejętności:
zielony Uczestnik umie przeprowadzić szczegółową analizę układu dotykowego.
zielony Uczestnik umie  wykonać podstawowe chwyty terapii manualnej oraz masażu jako formę stymulacji taktylnej z uwzględnieniem zasady warstwowości oraz tensegracji.
zielony Uczestnik umie dobrać zalecenia dla pacjenta do pracy w domu.
zielony Uczestnik umie dobrać odpowiedni rodzaj stymulacji taktylnej w zależności od potrzeb pacjenta oraz rodzaju deficytu sensorycznego.

Kompetencje społeczne:
zielony Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych posiądzie umiejętność samokształcenia i dążenia do rozwoju i zgłębiania wiedzy z zakresu diagnostyki i masażu terapeutycznego.

Instruktor szkolenia:

zielony mgr Ewa Bartelmus - Magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i dietetyki. Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykładowca akademicki - AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie  Warszawa - Centrum SI. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii: neurorozwojowych, SI, psychoterapii, czaszkowo-krzyżowej, masażu oraz kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Prowadząca Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej przy Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Wykładowca bielskiej Szkoły Rodzenia. Konsultant oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie diagnostyki i usprawniania psychoruchowego kobiet w ciąży, po porodzie oraz noworodków. Prezes Fundacji Metasensoria, która wspiera dzieci oraz młodzież z problemami z zakresu integracji sensorycznej oraz realizuje programy edukacyjne wspierające zdolną młodzież. Autorka 20 publikacji polskich i zagranicznych w czasopismach, w periodykach branżowych związanych z fizjoterapią (m.in. w „Rehabilitacji w Praktyce”), poświęconych terapii kobiet w ciąży, połogu, pielęgnacji i masażu niemowląt. Prowadząca prywatną akredytowaną placówkę szkoleniową dla fizjoterapeutów i masażystów oraz prywatną praktykę terapeutyczną „Bartmaj” w Bielsku-Białej.

Ramowy program szkolenia (16 godzin dydaktycznych)

1.    Układ taktylny podczas kształtowania ontogenetycznego.
2.    Diagnostyka układu dotykowego z uwzględnieniem anatomii i fizjologii dojrzewania układu nerwowego.
3.    Personalizacja algorytmu masażu i technik manualnych w dysfunkcjach sensorycznych.
4.    Metodologia pracy z układem dotykowym.
5.    Praktyczna nauka masażu i terapii  manualnej w dysfunkcjach sensorycznych (masaż shantala, masaż uciskowy-głębokotkankowy, masaż linii środka, masaż powieziowo-wisceralny, masaż przyrządowy, masaż twarzy integrujący odruchy , masaż twarzy wyciszający emocje).
6.    Zalecenia do pracy w domu dla rodziców.
7.    Podsumowanie kursu i pytania uczestników.

Grupa docelowa szkolenia:
zielony terapeuci SI
zielony fizjoterapeuci
zielony masażyści
zielony terapeuci pedagogiczni
zielony psycholodzy
zielony osoby pracujące w ramach WWR.

Materiały szkoleniowe:
zielony Prezentacja, skrypt, ćwiczenia praktyczne.
Harmonogram godzinowy zajęć:
zielony Rozpoczęcie 9.00 – 16.30 w zależności od grupy i przewidzianych przerw może skończyć się wcześniej.

Termin: 16-17.05.2020, miejsce: Katowice
Cena: 620 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszeniowy Diagnostyka i terapia układu dotykowego