Zapraszamy Państwa do udziału 90-godzinnym kursie przygotowującym do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (120 godzin dydaktycznych). Głównym celem kursu jest przygotowanie Państwa do egzaminu państwowego. Zajęcia mają charakter wykładów z ekspertami wybranych specjalności medycznych, prawa medycznego, orzecznictwa i bioetyki. Ideą kursu jest repetytorium opierające się na prelekcjach, na których omawiane są tematy z zakresu zagadnień LEK.

Kursy odbywają się w grupie maksymalnie 60-osobowej, czyli w takiej formie, aby każdy uczestnik miał możliwość skonsultowania swoich wątpliwości z prowadzącym.
Współpracujący z nami wykładowcy to osoby, które poza profesjonalnym przygotowaniem merytorycznym, wyróżniają się charyzmą, wysoką kulturą osobistą, a przede wszystkim zdolnością przekazywania wiedzy w sposób jasny i zrozumiały.

Lepetytorium to doskonały sposób na systematyczne powtarzanie i utrwalanie wiedzy niezbędnej do satysfakcjonującego wyniku na egzaminie. To także efektywny system mobilizacyjny, zapewniający regularne i dokładne przygotowanie do LEK.

Wykładowcy kursu:
Współpracujący z nami wykładowcy poza profesjonalnym przygotowaniem merytorycznym, wyróżniają się charyzmą, wysoką kulturą osobistą, a przede wszystkim zdolnością przekazywania wiedzy w sposób jasny i zrozumiały.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Kurs obejmuje 90 godzin zegarowych (120 godzin dydaktycznych) zajęć.
Program zajęć obejmuje materiał ujęty w zagadnieniach do LEK.

ZDROWIE PUBLICZNE
zielony zdrowie publiczne

CHIRURGIA
zielony endokrynologia
zielony układ sercowo-naczyniowy/torakochirurgia
zielony chirurgia dziecięca
zielony przewód pokarmowy
zielony przewód pokarmowy/onkologia
zielony ortopedia/traumatologia

INTERNA
zielony gastroenterologia
zielony pulmonologia/alergologia
zielony reumatologia
zielony kardiologia
zielony hematologia
zielony endokrynologia
zielony nefrologia

MEDYCYNA RATUNKOWA
zielony medycyna ratunkowa

ORZECZNICTWO/PRAWO MEDYCZNE
zielony prawo medyczne
zielony orzecznictwo

ANESTEZJOLOGIA i INTENSYWNA TERAPIA
zielony anestezjologia i intensywna terapia

PEDIATRIA
zielony neonatologia
zielony standardy postępowania w chorobach infekcyjnych u dzieci
zielony hematologia/onkologia
zielony nefrologia
zielony gastroenterologia
zielony endokrynologia

PSYCHIATRIA
zielony psychopatologie/zaburzenia afektywne
zielony zab.lękowe/schizofrenia
zielony zab.osobowości/uzależnienia/otępienia

GINEKOLOGIA i POŁOŻNICTWO
zielony niepłodność/endometrioza
zielony onkologia
zielony onkologia/diagnostyka
zielony cykl miesiączkowy
zielony ciąża, poród, połóg

BIOETYKA
zielony bioetyka

Mały LEK – TEST PRÓBNY


Cena całego kursu:
Cena kursu przygotowującego do LEK to około 24,91 zł za jedną godzinę dydaktyczną zajęć (godzina zegarowa to 33,22 zł) łącznie 2990 zł płatne przed rozpoczęciem kursu.
Opłata za kurs przygotowujący do LEK obejmuje:
zielony Udział w 90-godzinnym kursie pod okiem wykwalifikowanych wykładowców w grupach maksymalnie 60-osobowych (120 godzin dydaktycznych)
zielony Materiały w formie elektronicznej (wersja czarno-biała przygotowana do druku)
zielony Certyfikat udziału w kursie
zielony Ciągłą przerwę kawową

Kurs zostanie przeprowadzony w lipcu 2020 (wkrótce zostanie podany szczegółowy harmonogram zajęć)

Adres miejsca zajęć:
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore
ul. Bażantów  2,  40-668 Katowice
tel. 882024648

Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Kurs przygotowujący do Lekarskiego Egzaminu Końcowego