Zapraszamy Państwa do udziału 60-godzinnym kursie przygotowującym do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (80 godzin dydaktycznych). Głównym celem kursu jest przygotowanie Państwa do egzaminu państwowego. Zajęcia mają charakter wykładów z ekspertami wybranych specjalności medycznych, prawa medycznego, orzecznictwa i bioetyki. Ideą kursu jest repetytorium opierające się na prelekcjach, na których omawiane są tematy z zakresu zagadnień LDEK.


Kursy odbywają się w grupie maksymalnie 40-osobowej, czyli w takiej formie, aby każdy uczestnik miał możliwość skonsultowania swoich wątpliwości z prowadzącym. Współpracujący z nami wykładowcy to osoby, które poza profesjonalnym przygotowaniem merytorycznym, wyróżniają się charyzmą, wysoką kulturą osobistą, a przede wszystkim zdolnością przekazywania wiedzy w sposób jasny i zrozumiały. Lepetytorium to doskonały sposób na systematyczne powtarzanie i utrwalanie wiedzy niezbędnej do satysfakcjonującego wyniku na egzaminie. To także efektywny system mobilizacyjny, zapewniający regularne i dokładne przygotowanie do LDEK.


Wykładowcy kursu:
Współpracujący z nami wykładowcy poza profesjonalnym przygotowaniem merytorycznym, wyróżniają się charyzmą, wysoką kulturą osobistą, a przede wszystkim zdolnością przekazywania wiedzy w sposób jasny i zrozumiały.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Kurs obejmuje 60 godzin zegarowych (80 godzin dydaktycznych) zajęć.
Program zajęć obejmuje materiał ujęty w zagadnieniach do LDEK.

ENDODONCJA
zielony endodontium i tkanki okw. (histofizjologia, patologia, etiologia, symptomatologia)
zielony diagnostyka kliniczna chorób miazgi i tkanek około wierzchołkowych
zielony leczenie endodontyczne(sprzęt i narzędzia, postępowanie, metody, ustalanie długości roboczej, opracowanie kanału korzeniowego i wypełnianie)
zielony leczenie pulpopatii odwracalnych, nieodwracalnych oraz tkanek okołowierzchołkowych
zielony patologiczne resorpcje twardych tkanek zęba
zielony trudności i powikłania w leczeniu endodontycznym

STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO
zielony odrębności w leczeniu małego pacjenta
zielony próchnica zębów mlecznych i jej leczenie
zielony choroby miazgi zębów mlecznych i ich leczenie
zielony diagnostyka próchnicy i chorób miazgi oraz leczenie w zębach z niezakończonym rozwojem
zielony urazowe uszkodzenia zębów
zielony materiały do wypełnień
zielony choroba odogniskowa u dzieci
zielony znieczulenia u dzieci
zielony chirurgia u dzieci
zielony leczenie protetyczne dzieci i młodzieży
zielony profilaktyka stomatologiczna

BIOETYKA
zielony bioetyka

MEDYCYNA RATUNKOWA
zielony medycyna ratunkowa

PRAWO MEDYCZNE
zielony prawo medyczne

ORZECZNICTWO LEKARSKIE
zielony orzecznictwo lekarskie

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
zielony profilaktyka próchnicy
zielony etiologia próchnicy
zielony zapobieganie powstawania próchnicy
zielony patologia próchnicy
zielony przebieg kliniczny i podział próchnicy zębów
zielony diagnostyka oraz leczenie próchnicy
zielony materiały w leczeniu zachowawczym zębów
zielony nieprawidłowości zębowe
zielony choroby twardych tkanek zębów niepróchnicowego pochodzenia
zielony zasady ergonomii pracy w stomatologii zachowawczej
zielony gerostomatologia (odrębności w leczeniu zachowawczym zębów ludzi starszych)
zielony zakażenia ogniskowe
zielony wybielanie zębów

ORTODONCJA
zielony rozwój narządu żucia
zielony badania pomocnicze i badanie kliniczne
zielony diagnostyka szczękowo-ortopedyczna
zielony etiologia wad zgryzu
zielony charakterystyka leczenia szczękowoortopedycznego
zielony profilaktyka leczenia szczękowoortopedyczego
zielony metody leczenia szczękowoortpedycznego
zielony aparaty profilaktyczne i lecznicze
zielony wady genetyczne i rozszczepy
zielony leczenie wad rozwojowych
zielony materiały ortodontyczne

CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA
zielony diagnostyka w chirurgii szczękowo-twarzowej
zielony znieczulenia ogólne i miejscowe
zielony chirurgiczne usuwanie zębów
zielony zapalenia tkanek miękkich i kości w obrębie części twarzowej czaszki
zielony torbiele
zielony zasady współczesnej implantologii
zielony choroby zatok szczękowych
zielony choroby stawów skroniowo-żuchwowych
zielony choroby gruczołów ślinowych
zielony uraz czaszkowo-mózgowy
zielony zmiany guzopodobne szczęk
zielony nowotwory twarzy i jamy ustnej
zielony choroby nerwów czaszkowych
zielony urazy części twarzowej czaszki
zielony wady rozwojowe twarzy i jamy ustnej

PERIODONTOLOGIA
zielony morfologia przyzębia
zielony etiopatogeneza i epidemiologia chorób przyzębia
zielony klasyfikacja chorób przyzębia
zielony profilaktyka
zielony leczenie (chirurgiczne i niechirurgiczne)
zielony metody regeneracji tkanek
zielony postępowanie protetyczne
zielony farmakoterapia

PROTETYKA
zielony diagnostyka układu stomatognatycznego
zielony klasyfikacja braków uzębienia
zielony przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego
zielony wszczepy stomatologiczne
zielony protezy całkowite i częściowe
zielony protezy nakładkowe
zielony protezy natychmiastowe
zielony naprawy i podścielenia protez osiadających
zielony protezy szkieletowe
zielony protezy stałe jednoczłonowe(wkłady, korony) i wieloczłonowe (mosty)
zielony protezy nietypowe
zielony protetyczne leczenie zaburzeń zwarcia
zielony stomatopatie protetyczne
zielony leczenie protetyczne w okresie wieku rozwojowego

Mały LDEK – TEST PRÓBNY

 

Cena całego kursu:
Cena kursu przygotowującego do LDEK to około 37,37 zł za jedną godzinę dydaktyczną zajęć (godzina zegarowa to 49,83 zł) łącznie 2990 zł płatne przed rozpoczęciem kursu.

Opłata za kurs przygotowujący do LDEK obejmuje:
zielony Udział w 60-godzinnym kursie pod okiem wykwalifikowanych wykładowców w grupach maksymalnie 40-osobowych (80 godzin dydaktycznych)
zielony Materiały w formie elektronicznej (wersja czarno-biała przygotowana do druku)
zielony Certyfikat udziału w kursie
zielony Ciągłą przerwę kawową

Kurs zostanie przeprowadzony w lipcu 2020 (wkrótce zostanie podany szczegółowy harmonogram zajęć).
Adres miejsca zajęć:
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore
ul. Bażantów  2,  40-668 Katowice
tel. 882024648

Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Kurs przygotowujący do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego