em konferencja modul

 

 


fundacja raport 2017

 

Nauczyciele to bardzo ważna grupa zawodowa, na której zależy nam szczególnie.

Z myślą o nich – od początku istnienia naszej placówki – organizujemy kursy, szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe, prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w formie kształcenia na odległość.

Stawiamy sobie za cel nieustanne podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, zarażamy ich nowymi trendami w kształceniu, przedstawiamy innowacyjne praktyki pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W ramach działalności statutowej NPDN organizuje także różnorodne formy współpracy i wymiany doświadczeń, w tym zjazdy naukowe, kongresy i konferencje, seminaria oraz wykłady.

zielony statut NPDN

zielony sprawozdanie z działalności 2016/2017