em konferencja modul

 

 


Szanowni Państwo, korzystając z usług Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore możecie się Państwo ubiegać o środki z Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF).

Baza Usług Rozwojowych http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl to ogólnopolska baza ofert usług rozwojowych dla przedsiębiorców, takich jak: szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo i coaching. W bazie znajdują się usługi, które są oferowane przez zweryfikowane firmy i instytucje. Baza ta jest administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Wsparcie jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców i ich pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilnoprawnych).

Ile wynosi dofinansowanie do usługi rozwojowej?

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi od 50% do 80% kosztów.

Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz spełnienia warunków dodatkowych (np. objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+ lub z niepełnosprawnościami).

Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych wynosi 100 000,00 zł.

Gdzie się zgłosić by skorzystać z dofinansowania?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym dofinansowaniem do usług rozwojowych, zgłoś się do jednego z Operatorów, wybranych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Lista Operatorów dla województwa śląskiego:

zielony Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach – http://www.szkolenia.wst.pl/; tel.: 885 520 520 (infolinia)
zielony Fundusz Górnośląski S.A. – www.bur.fgsa.pl , tel.: 32 72 85 700 (infolinia), 32 72 85 819, 32 72 85 841, 32 72 85 861;
zielony Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki sp.k. – www.dr-kurnicki-psf.eu/kontakt; infolinia: 32 278 42 26
zielony Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. – www.arr.czestochowa.pl, tel.: 34 360 56 88, 34 360 56 54, 503 607 302 (infolinia).
zielony Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach – www.operatorpsf.riph.com.pl; www.riph.com.pl; tel.: 32 706 10 91 (infolinia), 32 231 99 79

Jak skorzystać z dofinasnowania w ramach BUR, zgłaszając się na kurs organizowany przez Fundację In Corpore?

  1. Wybierz szkolenie z naszej oferty. Wysyłając formularz zgłoszeniowy w uwagach zaznacz, że chcesz skorzystać z dofinansowania w ramach BUR.
  2. W mailu zwrotnym otrzymasz kartę, którą należy dołączyć do dokumentacji składanej u Operatora.
  3. Wykaz dokumentów, które należy złożyć u Operatora, aby uzyskać dofinansowanie, znajduje się na stronach www poszczególnych Operatorów, np.:
    http://www.szkolenia.wst.pl/index.php/dokumenty-projektowe.html
  4. Po złożeniu kompletu dokumentów Operator ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie. Udzieli też informacji o terminie i wysokości wpłaty zaliczki. Zaliczka wpłacana jest na konto operatora.

Dodatkoe informacje i odpowiedzi na wiele pytań znajdziesz na stronie:

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/informacje-o-portalu/o-nas