em konferencja modul

 

 


baza uslug rozwojowych

Szanowni Państwo, korzystając z usług Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore możecie się Państwo ubiegać o środki z Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF).

Baza Usług Rozwojowych http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl to ogólnopolska baza ofert usług rozwojowych dla przedsiębiorców, takich jak: szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo
i coaching. W bazie znajdują się usługi, które są oferowane przez zweryfikowane firmy
i instytucje. Baza ta jest administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Wsparcie jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców i ich pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilnoprawnych).

Ile wynosi dofinansowanie do usługi rozwojowej?

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi od 50% do 80% kosztów.

Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz spełnienia warunków dodatkowych (np. objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+ lub
z niepełnosprawnościami).


Gdzie się zgłosić by skorzystać z dofinansowania?
Lista Operatorów w poszczególnych województwach:
zielony    województwo dolnośląskie
zielony    województwo kujawsko-pomorskie
zielony    województwo łódzkie
zielony    województwo lubelskie
zielony    województwo lubuskie
zielony    województwo małopolskie
zielony    województwo opolskie
zielony    województwa podkarpackie
zielony    województwo podlaskie
zielony    województwo śląskie
zielony    województwo świętokrzyskie
zielony    województwo warmińsko-mazurskie
zielony    województwo wielkopolskie
zielony    województwo zachodniopomorskie