W piątek 20 marca br. odbyła się pierwsza z dwóch konferencji merytorycznych zaplanowanych w ramach projektu "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka". Konferencja dotyczyła problematyki niedosłuchu centralnego u dzieci, adresowana była do nauczycieli, logopedów, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa śląskiego.Sala WOM, gdzie odbywała się konferencja, pękała w szwach, co świadczy o tym, że zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi diagnostyki i rehabilitacji niedosłuchu centralnego jest bardzo duże.
Konferencja rozpoczęła się debatą telewizyjną, w której wzięli udział rodzice dzieci z diagnozą centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Rodzice opowiadali o swoich doświadczeniach; o długiej drodze do diagnozy i poszukiwaniach ośrodka, który zapewniłby ich dzieciom odpowiednio dobrane formy terapii. Opowiadali też o osobach, które spotkali w czasie procesu diagnostycznego – lekarzach, nauczycielach, terapeutach - zarówno takich, które pomogły ich dzieciom, jak i takich, które niestety wykazały się niezrozumieniem. Podsumowania debaty rodziców dokonała dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera, krajowy konsultant w dziedzinie neurologii dziecięcej. Nagrany materiał telewizyjny można obejrzeć na naszej stronie internetowej.

 

Część wykładową rozpoczęło wystąpienie Angeliki Heinze z Austrii, która zaprezentowała metody diagnozy, leczenia i protezowania dzieci z niedosłuchem obwodowym. Następnie Joanna Brachmaier z Anglii opowiedziała słuchaczom o możliwościach rehabilitacji dzieci z wadą słuchu w Polsce i na świecie. Istotnym poruszanym na konferencji zagadnieniem było stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące kształcenia specjalnego dla uczniów z niedosłuchem centralnym, które przedstawił Senator RP prof. Andrzej Misiołek.

 

Następnie dr n. med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, specjalista neurologii dziecięcej, zwięźle omówiła problematykę dotyczącą diagnozy różnicowej niedosłuchu centralnego i afazji. Kolejny głos medyczny należał do dr n. med. Ireny Urban (Śląskie Centrum Słuchu i Mowy "Medincus"), otolaryngologa, audiologa i foniatry, która przedstawiła zagadnienia dotyczące diagnostyki słuchu w zaburzeniach centralnych procesów przetwarzania słuchowego.

 

Nastepnymi po diagnostyce istotnymi zagadnieniami były rehabilitacja dzieci z niedosłuchem centralnym oraz kwestia systemowych rozwiązań dotyczących pomocy tym dzieciom. Z tematyką treningów słuchowych stosowanych w terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego zaznajomiła słuchaczy Katarzyna Rychetsky, a mgr Jadwiga Gluźniewicz, metodyk, opowiedziała o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z niedosłuchem centralnym na terenie szkoły.

 

Ważnym głosem w dyskusji były też wystąpienia dr n. med. Anny Horbulewicz, która na co dzień zajmuje się diagnozowaniem centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, oraz Jadwigi Brzdąk z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, która poruszyła ważną kwestię dostosowania wymagań egzaminacyjnych do możliwości dzieci z niedosłuchem centralnym.

 

Konferencja była niezwykle ciekawa merytorycznie, stale docierają do nas głosy, jak ważne było takie spotkanie specjalistów z różnych dziedzin, jak istotne jest zapewnienie odpowiedniej pomocy dzieciom z niedosłuchem centralnym i wreszcie jak potrzebne jest rozpowszechnianie wiedzy na ten temat.

 

Podsumowaniem konferencji była dyskusja, moderowana przez red. Iwonę Flanczewską-Rogalską z Telewizji Polskiej. Atmosfera była naprawdę gorąca, i to nie tylko ze względu na intensywną wymianę poglądów, ale również dzięki rozgrzanym kaloryferom, których mimo naszych starań nie dało się wyłączyć.

 

Dyskutantom udało się wypracować wspólne stanowisko, łączące środowisko medyczne laryngologów i neurologów ze środowiskiem psychologów i pedagogów. Zgodnie uznano, że dzieci z niedosłuchem centralnym funkcjonują jak dzieci słabosłyszące, a zatem konieczne jest dostosowanie warunków pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunków egzaminacyjnych do potrzeb tych dzieci.

 

Dziękujemy za ten dobrze spędzony czas Wykładowcom i wszystkim przybyłym Gościom.

 

Wywiad z prof. Emich-Widerą na temat niedosłuchu centralnego

 

Debata rodziców z niedosłuchem centralnym: