W dniach 13-14 maja odbyło się szkolenie z zakresu ortoptyki. Poruszona została tematyka budowy narządu wzroku i jego funkcji, a także zagadnienia z zakresu przyczyn problemów widzenia, objawów tych problemów oraz testów, którymi można je zdiagnozować. W trakcie szkolenia przeprowadzone zostały zajęcia praktyczne w oparciu o program ćwiczeń.
Szkolenie przeprowadzili Martin Rychetsky oraz Tomasz Śliwowski.

18 kwietnia odbyło się spotkanie oraz warsztaty dla członkiń Stowarzyszenia Kobieta Charyzmatyczna. Celem spotkania było wzajemne poznanie się, integracja, wymiana doświadczeń, poznanie zakresu działalności Kobiet Charyzmatycznych oraz ustalenie celów współnego działania. Wśród zaproszonych osób była również Prezez Fundacji In Corpore, dr Iwona Sosnowska-Wieczorek. W rozmowach kuluarowych podejmowana była między innymi kwestia otwarcia filii In Corpore w Warszawie lub okolicach.

Szczegółową relację i więcej zdjęć z tego wydarzenia znajdą Państwo na stronie magazynu Why Story.

W weekend 21-23 kwietnia odbył się drugi moduł kursu terapii czaszkowo-krzyżowej. Szkolenie poprowadziła mgr Justyna Sadowska.

W dniach 21-23 kwietnia odbył się I i II stopień szkolenia z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia "Sprawdź, jak się porozumiewam" autorstwa dr Magdaleny Grycman. 

W sobotę 8 kwietnia odbyło się spotkanie Zarządu, Rady oraz współpracowników Fundacji In Corpore.

Podczas spotkania podsumowane zostały działania Fundacji z 2016 roku: konferencje, bezpłatne wykłady, studia podyplomowe, kursy i szkolenia, organizowany wspólnie z Med-el turnus rehabilitacyjny dla dzieci implantowanych Family Camp, kampania społeczna "Od ucha do ucha", udzielone wsparcie finansowe, zarówno w postaci refundacji kosztów diagnostyki i terapii dla dzieci, jak i darowizn przekazanych na rzecz innych organizacji pozarządowych. Wszystkim obecnym towarzyszyło poczucie ogromnej radości i dumy zarówno z ilości, jak i z wysokiego poziomu wszystkich zrealizowanych przedsięwzięć.

Po prezentacjach Rada Fundacji podjęła uchwałę zatwierdzającą sprawozdania oraz udzielającą absolutorium Zarządowi.

Na koniec Prezes Zarządu Fundacji dr Iwona Sosnowska–Wieczorek przedstawiła zebranym plany działań na rok 2017, które utwierdziły wszystkich w przekonaniu, że Fundacja to organizacja, która stawia sobie ambitne cele i realizuje je z dbałością o wysoki stopień profesjonalizmu.

Dzieje się! Dzięki działalności Fundacji ostatnio w Centrum In Corpore w Katowicach odbyły się warsztaty dla rodziców "Kim jest dziecko?" oraz zabawy z Zajączkiem dla dzieci. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tych wydarzeń.

W dniach 31 marca - 2 kwietnia odbył się kurs "Interdyscyplinarne podejście do zabezpieczenia narządu ruchu u dzieci z dysfukncjami ośrodkowego układu nerwowego". W czasie szkolenia odbył się także pokaz zaopatrzenia ortopedycznego, podczas którego można było przetestować i zmierzyć odpowiedni sprzęt.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprez organizowanych przez Fundację In Corpore. Dzięki działaniom Fundacji w każdej z filii Centrum In Corpore odbywają się dodatkowe zajęcia dla dzieci, pozwalające im się integrować, dowiedzieć się i nauczyć czegoś nowego, a wszystko to w atmosferze świetnej zabawy!
Ostatnio w In Corpore w Katowicach gościliśmy dzieci i rodziców z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, w Częstochowie odbyło się powitanie Wiosny, a w Dąbrowie Górniczej świętowaliśmy Dzień Wody

W dniach 24-26 marca odbyło się szkolenie z zakresu metody EEG-Biofeedback. Celem kursu było przekazanie jak największego zasobu wiedzy w trzydniowym cyklu szkoleniowym, tak aby uczestnicy mogli rozpocząć samodzielną diagnostykę i terapię EEG-Biofeedback.

W danich 25-26 marca odbył się zorganizowany przez Fundację In Corpore kurs "Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów Metody Werbo-Tonalnej". Szkolenie poprowadziła mgr Agnieszka Dziedzic, pedagog specjalny i logopeda.

20 marca w krakowskim Teatrze Bagatela odbyła się konferencja podsumowująca tegoroczną edycję programu Kobieta Charyzmatyczna.
W jednym z paneli dyskusyjnych wzięła udział laureatka tejże nagrody w kategorii "Kobieta Wszechstronna", Prezes Fundacji In Corpore,
dr Iwona Sosnowska-Wieczorek. Gratulujemy!
Zapraszamy do przeczytania relacji z tego wydarzenia.

W miniony weekend, 18 i 19 marca, miało miejsce zorganizowane przez Fundację In Corpore szkolenie "Wspomaganie widzenia u niemowląt i małych dzieci".

W dniach 17-18 marca odbyło się szkolenie prowadzone przez dr Annę Regner "Manipulacje ustno-twarzowe - ćwiczenia usprawniające narząd mowy i redukujące ból". Celem szkolenia było zdobycie manualnych umiejętności w zakresie wybranych elementów terapii ustno-twarzowej pacjentów z problemami neurologicznymi i genetycznymi. Warsztaty przeznaczone dla osób, które ukończyły pierwszą część szkolenia.

W dniach 15-19 marca odbyła się pierwsza część kursu podstawowego z zakresu metody PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation).

W dniach 11-12 marca odbyło się szkolenie "Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii".