Szanowni Państwo,

 

Z radością oddajemy w Państwa ręce autorskie poradniki elektroniczne poświęcone tematyce współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Poradniki stanowią atrakcyjną pozycję zarówno dla specjalistów jak i rodziców dzieci niepełnosprawnych. Poradniki powstały w ramach projektu „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka”.  Zachęcamy do lektury.

 

1. Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu masowym. – Szymon Godawa
2. Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-3 lata. – Iwona Sosnowska-Wieczorek
3. Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-6 lat. – Szymon Godawa
4. Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 6 lat. – Szymon Godawa

 

Pomogliśmy Darii spełnić marzenia. Trzymamy kciuki, będziemy dalej sekundować i pomagać w realizacji planów.

 

skoki-29

 

Dnia 17 stycznia 2014 roku w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach odbyła się konferencja inaugurująca projekt "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Projekt ten obejmować będzie m. in. studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Rewalidacji i Terapii Pedagogicznej Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi oraz Neurologopedii Dziecięcej współfinansowane z Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki".

 

Powitania szanownych gości i uczestników projektu dokonała Iwona Flanczewska-Rogalska. Konferencję uroczyście otworzyli dr Iwona Sosnowska-Wieczorek oraz dr Tomasz Grad, którzy to przedstawili wstępne informacje o planowanym projekcie. Pani Joanna Stępień - pełnomocnik marszałka do spraw organizacji pozarządowych i równych szans odczytała list gratulacyjny wicemarszałka województwa śląskiego Mariusza Kleszczewskiego (do pobrania). Następnie prof. Andrzej Misiołek, senator RP omówił problem przed jakim stoi oświata w obliczu nowych wyzwań i potrzeb edukacyjnych dzieci. W dalszej części konferencji Poseł  RP Marek Plura poruszył temat polskiej szkoły jako oręża w walce z wykluczeniem społecznym. Konferencję zakończył prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Tarkowski z wykładem na temat nowych aspektów w diagnozie i terapii dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.
Po konferencji kierownicy studiów omówili sprawy organizacyjne dotyczące studiów podyplomowych.

 

Konferencja była ogólnym, merytorycznym wprowadzeniem w tematykę rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wystąpienia znamienitych gości cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród licznie zgromadzonych uczestników projektu budząc poza kuluarowe dyskusje.

 

Pobierz: Program konferencji

 

bezpłatny wykład poświęcony metodzie

FDM – FASCIAL DISTORTION MODEL

zorganizowany przez Fundację "In Corpore" 7.02.2014

 

Wykład poświęcony metodzie FDM (Fascial Distortion Model) już za nami. Bardzo serdecznie chcieliśmy podziękować naszym wykładowcą, którzy przyjechali specjalnie  z Niemiec, aby podzielić się swoją wiedzą na temat metody FDM, Panu dr Eugenowi Winschewskiemu i Pani Alinie Struzik za merytoryczne poprowadzenie wykładu oraz licznie przybyłym fizjoterapeutom. Metoda okazała się skuteczna o czym mogliśmy się przekonać wszyscy w trakcie trwania wykładu, gdyż  oprócz wiedzy teoretycznej udało się wykładowcom zaprezentować także praktyczną pracę Metodą FDM i pozbawić bólu naszych słuchaczy. Wykład dostarczył nam wiele pozytywnych emocji. Wszystkich zapraszamy do oglądnięcia zdjęć z tego wydarzenia i oczywiście na kurs FDM.

 

Uprzejmie informujemy, że w styczniu 2014 r. rusza Unijny Projekt Systemowy  podnoszący kwalifikacje nauczycieli w ramach bezpłatnych studiów podyplomowych, kursów i konferencji.
Projekt pod tytułem "Kompetencje  nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka"  realizowany jest w ramach Priorytetu IX Działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Partnerami w projekcie są Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie oraz Fundacja In Corpore w Katowicach.

 

17 stycznia o godz. 13.00 zapraszamy do Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach na konferencję inaugurującą Projekt. Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele samorządu województwa śląskiego oraz autorytety z dziedziny pedagogiki, psychologii i logopedii.
Z wykładem wystąpi prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Tarkowski, wybitny patolog mowy.

 

Udział w konferencji rozpoczyna proces rekrutacji na dwa kierunki bezpłatnych studiów podyplomowych finansowych ze środków unijnych:
zielony Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Rewalidacja i Terapia Pedagogiczna Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
zielony Neurologopedia Dziecięca
W  trakcie konferencji zostaną szczegółowo omówione programy studiów oraz rozdane dokumenty, których wypełnienie jest warunkiem uczestnictwa w studiach.

 

05.10.2013r. o godz. 14.30 odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, która mieści się przy ul. Bażantów 2 w Katowicach.

Zaproszeni goście , którzy bardzo licznie przybyli na uroczystość zapoznali się z możliwościami naszego Centrum. Wszyscy zatrudnieni specjaliści zaprezentowali swoje metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,odpowiadając na szereg pytań. Przestrzenne sale i gabinety, wyposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny zapewniający wysoką jakość usług oferowanych przez ośrodek -wzbudził zachwyt zaproszonych gości.

 

 

Uroczystość otwarcia nowego lokum rozpoczęła Dyrektor Ośrodka dr Iwona Sosnowska – Wieczorek, która przywitała gości i zapoznała ich z naczelną zasadą Centrum Incorpore -polegającą na idei holistycznego podejścia do pacjentów Ośrodka , poprzez skupienie w Centum specjalistów z różnych dziedzin medycyny , pedagogiki , psychologii i fizjoterapii .

Następnie głos zabrał prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Tarkowski , który wygłosił wykład inauguracyjny pt.” Interdyscplinarnść procesu diagnostyczno - terapeutycznego a stymulacja rozwoju jednostki „ Pan profesor zwrócił szczególną uwagę na fakt , iz ośrodek nasz jest prekursorem wśród placówek diagnostyczno -terapeutycznych ze względu na wdrażanie w życie idei interdyscyplinarności w organizacji pracy .   Następnie głos zabrali: poseł na Sejm Marek Plura, Wicemarszałek Województwa Mariusz Kleszczewski, wiceprezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, konsultant wojewódzki do spraw neurologii dziecięcej dr. hab. n. med. Ewa Emich - Widera, konsultant wojewódzki do spraw fizjoterapii dr hab. Krzysztof Gieremek.

 

Pozostała część tak uroczystego dnia upłynęła pod postacią kuluarowych spotkań gości, na których czekała niespodzianka kulinarnych rozkoszy.


 

 


 

Otwarcie Centrum In Corpore 2 września 2011

2 września 2011 r. o godz. 10:00 w domu lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego odbyła się międzynarodowa konferencja "Nowe obszary w terapii i edukacji" sponsorowana przez firmę Med-EL. Konferencja stanowiła pierwszą część uroczystości oficjalnego otwarcia naszego Centrum.

Wśród prelegentów mieliśmy przyjemność zobaczyć i wysłuchać znakomitych gości z kraju i zagranicy. Z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przyjechał do nas prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski, Kraków reprezentowała prof. dr hab. Aniela Korzon, Uniwersytet Śląski w Katowicach prof. zw. dr hab. Adam Stankowski, Austrię reprezentowała inż. dypl. Angelika Heinze, przedstawicielka Firmy Med-el. Swoimi doświadczeniami z pracy diagnostycznej i terapeutycznej dzielili się z uczestnikami konferencji znakomici lekarze, pedagodzy, psycholodzy i logopedzi: dr n. med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, lek. med. Jolanta Surmacz Kampa, dr n. hum. Iwona Sosnowska-Wieczorek, dr n.hum. Dariusz Dziuba, mgr Jadwiga Gluźniewicz, lek.med., mgr Paweł Dobrakowski, mgr Jerzy Wolny, mgr Paweł Tendera, mgr Iwona Wielesiewicz, mgr Katarzyna Golędzinowska.

Konferencję prowadziła Dyrektor Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach oraz Wiceprezes Fundacji "In Corpore" mgr Maria Flanczewska-Wolny.

Wśród słuchaczy gościliśmy pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach: Prof.zw. dr hab. Stanisława Juszczyka, dr Justynę Trepkę - Starostę, mgr Ewę Fiedziukiewicz, mgr Iwonę Kapczyńską, mgr Aleksandrę Radzioch - Dzienis.

 

adres: ul. Bażantów 2 w Katowicach

tel. (32) 793 90 25  lub tel./fax (32) 601 26 92

kom. 664 300 069

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją z drugiej edycji Międzynarodowego Kongresu Integracyjnego na rzecz Osób Niesłyszących i Słabosłyszących:

 

 

W dniach 1-2.10.2012r. w Domu Lekarza w Katowicach odbył się Międzynarodowy Kongres Integracyjny na rzecz Osób Niesłyszących i Słabosłyszących, zorganizowany przez Urząd Miasta Katowice oraz Fundację In Corpore. Wydarzenie przyciągnęło wiele znakomitych osobistości ze świata nauki, oświaty, służby zdrowia czy też polityki.


Dzień pierwszy upłynął pod znakiem ciekawych prelekcji ściśle związanych z problemami osób z zaburzeniami słuchu. Dr n. hum. Iwona Sosnowska-Wieczorek przedstawiła rys historyczny zagadnień związanych z światem osób niesłyszących. Z kolei dr hab. n. med. Krzysztof Morawski zaprezentował współczesne rozwiązania dotyczące leczenia osób niesłyszących i słabosłyszących. Wkład był ubogacony licznymi filmami, obrazującymi prezentowane zagadnienia. Obszar wiedzy dotyczący ośrodkowych zaburzeń słuchu przybliżył słuchaczom dr n. med. Andrzej Senderski. Prezentacja pozwoliła odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących np. problematyki niedosłuchu centralnego. Pierwszą część wykładową zakończyło wystąpienie prof. nadzw. dr hab. Anieli Korzon, która dostarczyła niezwykle cennych informacji oscylujących wokół tematu terapii rodziców dzieci niesłyszących i słabosłyszących.

 

 

 

Drugą część wykładową rozpoczęły doniesienia dotyczące zagranicznych rozwiązań i wzorców działania. Joanna Brachmaier zaprezentowała przykłady zastosowania rehabilitacji z muzyką, skierowanej do dzieci z implantem ślimakowymi.  Dzięki wykładowi Lidii Smolarek-Besk słuchacze zdobyli informacje na temat jakości opieki nad osobami niesłyszącymi na terenie Wielkiej Brytanii. Natomiast polskie rozwiązania przedstawili Krzysztof Wostal oraz Katarzyna Golędzinowska. Każde wystąpienie zawierało wiele cennych informacji, a także aktualnych refleksji odnoszących się do świata osób niesłyszących oraz słabosłyszących.  Zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu był panel dyskusyjny, który ukazał liczne dodatkowe pytania oraz wątpliwości, które wymagają dalszego omówienia. Uczestnikami panelu dyskusyjnego byli dr n. med. Ewa Emich-Widera (dyrektor Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach), mgr Andrzej Rafa (przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Katowicach – Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Przedszkolami, Szkołami i Placówkami), doc. dr Krzysztof Gieremek (dyrektor Instytutu Nauk Medycznych, GWSH w Katowicach), mgr Małgorzata Spendel (psycholog, logopeda, Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach), prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk oraz prof. zw. dr hab. Adam Stankowski (przedstawiciele Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego).

 

Drugi dzień Kongresu wypełniły sekcje warsztatowe. Prezentowane treści oraz rozwiązania praktyczne skierowane były głównie do rodziców dzieci niesłyszących i słabosłyszących, studentów kierunków pedagogicznych i terapeutycznych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.  Wystąpienia ukazały szerokie spektrum nowoczesnych metod diagnozy i rehabilitacji osób z zaburzeniami słuchu. Publiczność miała okazję zapoznać się z innowacyjnymi metodami takimi jak Metoda Tomatisa, EEG Biofeedback, Play Attention czy też Fast Forward. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Pawła Tendery, który przedstawił swoją historię, jako osoby funkcjonującej z implantem ślimakowym.

 

Pierwszy Międzynarodowy Kongres Integracyjny na rzecz Osób Niesłyszących i Słabosłyszących okazał się ciekawym merytorycznie i potrzebnym społecznie wydarzeniem. Ukazał duże zapotrzebowanie na cykliczną realizację tego typu spotkań, które na stałe powinny wpisać się w krajobraz polskich konferencji naukowo-metodycznych.

 

Korzystając z okazji chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w pomoc przy organizacji Kongresu: Urzędowi Miasta Katowice z Panią Prezydent Krystyną Siejną na czele, prelegentom, pracownikom „Domu Lekarza”, tłumaczom języka migowego, dyrektorom placówek i ich wychowankom odpowiedzialnym za część artystyczną oraz wolontariuszom.

Dziękujemy również wszystkim przybyłym gościom i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Fundację In Corpore!


Zapraszamy do obejrzenia filmu o Kongresie:

 

Zapraszamy do przeczytania artykułu o Kongresie:
relacja w Gazecie Wyborczej