6 listopada 2015 Fundacja oraz Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w ramach Dnia Otwartego miały przyjemność zaprosić rodziców na konsultacje z przedstawicielami firm zajmujących się zaopatrzeniem ortopedycznym dla dzieci.
W tym wyjątkowym dniu w naszym Centrum przy ulicy Bażantów 2 w Katowicach swoim doświadczeniem i pomocą służyli przedstawiciele firm:
zielony AKSON – oferta wózków inwalidzkich, balkoników, pionizatorów i inne www.akson.pl
zielony EO-FUNKTION POLSKA – nf Walker i innowalk www.eo-funktion.pl
zielony LIW CARE TECHNOLOGY – baffin, liv go, wózki dla dzieci www.liwcare.pl
zielony MEDYCZNY DLA DZIECI – Krabat www.MedycznyDlaDzieci.pl
zielony VIGO ORTHO POLSKA – łuski, ortezy www.vigo-ortho.pl

Podczas Dnia Otwartego rodzice dzieci z niepełnosprawnością mieli możliwość sprawdzenia, czy wybrany sprzęt jest funkcjonalny i najlepszy dla ich pociech.
Dziękujemy wszystkim za przybycie!

28 października 2015 r. Fundacja In Corpore miała przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na bezpłatny wykład poprowadzony przez Katarzynę Rychetsky - pedagoga korekcyjnego i wczesnoszkolnego, terapeutę, National Direktor For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena– JIAS, terapeutkę Bilateralnej Integracji i trenerkę tej metody. Katarzyna Rychetsky rganizuje szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen - IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowała także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

 

Wykład składał się z trzech boków tematycznych.
Pierwsze zagadnienie poruszone przez Katarzynę Rychetsky to niedosłuch centralny. Nieprawidłowe zrozumienie informacji słuchowej, mimo braku uszkodzenia słuchu, to tzw. ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD), czyli deficyt w zakresie opracowania informacji akustycznej na wyższych piętrach układu nerwowego. Deficytowi temu towarzyszą specyficzne problemy z czytaniem, pisaniem, nauką matematyki, nadpobudliwością psychoruchową czy zaburzeniami koncentracji uwagi.

 

Kolejnym tematem była bilateralna integracja. Bilateralna Integracja jest to indywidualny program ćwiczeń, który zachęca mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców, wykorzystując fakt, że ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się.  Dzieci uczą się poznawać nie tylko prawidłowe wzorce ruchowe, ale również odnajdywać położenie swojego ciała w przestrzeni i poznawać schemat swojego ciała. Program integracji bilateralnej może być stosowany u dzieci z problemami w nauce jako metoda wspierająca pracę z dziećmi z dysleksją, z problemami z mową, z APD.


Na koniec Katarzyna Rychetsky omówiła problematykę nadwrażliwości słuchowej. Zagadnienie to niesie ze sobą wiele pytań, między innymi "Czy dziecko wrażliwe może odbierać dźwięki inaczej niż my?", "Czy emocje są wyrazem kompensacji i radzenia sobie ze zbyt głośnym otoczeniem?"

Wrażliwość na dźwięki (czy też nadwrażliwość) jest objawem, który sam lub w kombinacji z innymi zakłóceniami może składać się na zaburzenia przetwarzania słuchowego. Wrażliwość słuchowa może powodować duży dyskomfort i być dla pacjenta źródłem stresu. W konsekwencji dochodzi do obciążenia psychicznego, które będzie prowadzić do niepokoju wewnętrznego, co z kolei przekłada się na nadruchliwość, zaburzenia koncentracji. Nadwrażliwość słuchowa występuje również jako objaw towarzyszący perceptywnym zaburzeniom rozwoju mowy.


Dziękujemy wszystkim za przybycie.


Pomimo spadku temperatury za oknem w In Corpore trwa intensywny okres szkoleniowy.
W dniach 9-11 października br. odbył się II Moduł kursu Polarity - pracowaliśmy z Eterem. Oj działo się, działo! Bardzo dziękujemy prowadzącej, pani Grażynie Walasek.

Przez weekend dołączyły do nas: wybitna specjalistka Neurologopeda Kliniczny NDT SLT Senior Tutor Aleksandra Łada, która dzieliła się wiedzą na temat diagnostyki i terapii neurologopedycznej w zaburzeniach funkcji oralnych, a także prof. Małgorzata Matyja i dr Anna Gogola szkolące fizjoterapeutów z neurorozwojowej prewencji i korekcji wad postawy u niemowląt i małych dzieci.

14 października bynajmniej nie odpoczywaliśmy z okazji Dnia Nauczyciela - kolejna grupa rozpoczęła pierwszą część kursu podstawowego PNF prowadzonego przez instruktor IPNFA Ewę Górną. Druga częśc kursu odbyła się w dniach 13-17 listopada.

Wszystkim naszym instruktorom i wykładowcom serdecznie dziękujemy.

Nowy rok szkolny ledwie się zaczął, a terapeuci In Corpore ostro wzięli się do pracy. W pierwszy weekend września pracownicy aż z trzech filii Centrum, z Katowic, Dąbrowy Górniczej i Częstochowy, wzięli udział w szkoleniu z integracji bilateralnej. Kurs poprowadziła pani Katarzyna Rychetsky. Przez dwa dni uczestnicy szkolenia poznawali teoretyczne podstawy programu integracji bilateralnej, a także testowali na sobie, świetnie się przy tym bawiąc, wszystkie ćwiczenia. Wprowadzenie tychże ćwiczeń do programów terapeutycznych podopiecznych In Corpore zwiększy szanse na bardziej efektywne i szybsze przetwarzanie bodźców przez dzieci, a co za tym idzie, usprawnienie procesów uczenia się.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkolenia.

W ostatni weekend sierpnia Fundacja In Corpore aż przez cztery dni miała zaszczyt gościć dr Magdalenę Grycman, specjalistę ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). Pani Doktor w czasie swojego pobytu jeden dzień poświęciła na szkolenie superwizyjne, a przez kolejne 3 dni dzieliła się wiedzą i bogatym doświadczeniem praktycznym z uczestnikami szkolenia z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia "Sprawdź, jak się porozumiewam".
Kolejne szkolenie z Panią Doktor już w marcu 2016 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych terapeutów do wzbogacenia swojej wiedzy o tematykę AAC, zwłaszcza że wykwlifikowanych specjalistów zajmujących się komunikacją alternatywną jest stosunkowo niewielu.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkolenia.

 

2 września 2015. odbył się zorganizowany przez Fundację „In Corpore” bezpłatny wykład poświęcony metodzie FDM – FASCIAL DISTORTION MODEL (“MODEL ZNIEKSZTAŁCENIA POWIĘZI”)

Wykład poprowadził dr med. Eugen Winschewski - terapeuta FDM ( EFDMA), lekarz specjalista chirurgii urazowej i ortopedii, założyciel i kierownik praktyki ortopedycznej w Bad Kreuznach.

Metodę FDM (Fascial Distortion Model), która cieszy się rosnącą popularnością wśród terapeutów i pacjentów na całym świecie, w latach 90 –tych stworzył osteopata dr Stephen Philip Typaldos. Typaldos zauważył jak ważną rolę w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu odgrywa powięź. FDM jest skuteczną metodą diagnozy i terapii dolegliwości bólowych i dysfunkcji narządu ruchu w obszarze układu mięśniowo-szkieletowego.
Od początku lat dziewięćdziesiątych twórca metody przekazuję swoją wiedzę w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Europie, metoda znana jest także pod nazwą Typaldos Manual Therapy (TMT) lub Orthopatic Medicine ( Medycyny Osteopatycznej).

Dziękujemy wszystkim za przybycie.

Fundacja In Corpore składa podziękowania: dr Krzysztofowi Mehlichowi oraz Dyrektorowi GCR "REPTY"  dr Krystianowi Oleszczyk za współpracę i organizację szkolenia, dzięki któremu (dwunastu fantastycznych i wyjątkowych) fizjoterapeutów z Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty" ukończyło kurs podstawowy Halliwick . Życzliwość, otwartość, zainteresowanie, zaangażowanie, radość i baaaaardzo dobry humor towarzyszył szkoleniu, a dzięki instruktorowi Anie Olasińskiej, (która mimo upałów pracowała intensywnie przez 4 dni) uczestnicy szkolenia pozyskali gruntowną wiedzę i nowe umiejętności.
Fundacja In Corpore ma nadzieję, że to początek owocnej współpracy!!

 

Zapraszamy do obejrzenia zrealizowanego przez TVP Katowice materiału filmowego o Nazaryju, podopiecznym Centrum In Corpore, który przyjechał do Katowic z Ukrainy na zaproszenie współpracującej z Centrum dr Anny Gogoli. Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu naszych terapeutów chłopiec podczas pobytu w Polsce miał zapewnioną kompleksową terapię i rehabilitację.

 

film-link1film-link2

 

 

Szanowni Państwo,

 

Z radością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację na studia podyplomowe na kierunkach:
1. Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (3 semestry)
2. Neurologopedia dziecięca (2 semestry)

 

Więcej informacji o studiach podyplomowych.

26 czerwca po konferencji kończącej projekt "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka" miało miejsce oficjalne otwarcie nowej siedziby filii In Corpore w Częstochowie. Przybyło wielu znakomitych gości. Przy dźwiękach muzyki granej na żywo i pysznym jedzeniu można było porozmawiać, obejrzeć nowe pomieszczenia In Corpore czy wreszcie poznać formy terapii dostępne w In Corpore w Częstochowie.
Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z tego wydarzenia.

 

W ostatnim dniu roku szkolnego, 26 czerwca 2015, w Częstochowie odbyła się konferencja pod hasłem "Interdyscyplinarność kluczem do sukcesu w skutecznym wspomaganiu rozwoju dziecka". Konferencja stanowiła podsumowanie projektu "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka", realizowanego przez Fundację In Corpore wspólnie z Wyższą Szkołą Lingwistyczną w Częstochowie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Katowicach i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
    Konferencja była moderowana przez red. Iwonę Flanczewską-Rogalską, redaktor TVP Katowice, która od wielu lat wspiera inicjatywy społeczne, mające na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych. Licznie przybyłych (mimo początku wakacji) gości przywitał dr n. hum. Ryszard Stefaniak, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy. Głos zabrali: prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz, psycholog kliniczny, twórczyni Metody Dobrego Startu, założycielka Polskiego Towarzystwa Dysleksji, dr hab. Krzysztof Morawski, ordynator Oddziału Otologii i Neurootologii z Pododdziałem Dziecięcym Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr n. hum. Edyta Sadowska, pedagog, Rektor Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie. Wszyscy prelegenci podkreślali konieczność wielospecjalistycznego podejścia do diagnostyki i terapii dzieci z trudnościami rozwojowymi.

    Głos zabrał również prof. nadzw. dr hab. Andrzej Misiołek, Senator RP, który przedstawił przebieg podejmowanych przez siebie działań, mających na celu uzupełnienie treści projektu rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, tak aby umożliwić dzieciom z diagnozą centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego uzyskanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
Kilka słów o pracach Senatu dotyczących dzieci z dysfunkcjami dodał także obecny na konferencji Senator RP Andrzej Szewiński.

    Konferencję zakończyło wystąpienie dr n. hum. Iwony Sosnowskiej-Wieczorek, Prezesa Fundacji „In Corpore”, kierownika naukowego Studiów Podyplomowych „Wczesne Wspomaganie, terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

 

    Przez 18 miesięcy w ramach projektu "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka" spotykaliśmy się na konferencjach, kursach, warsztatach, studiach. Prelegentami i wykładowcami byli często wybitni specjaliści w zakresie wspomagania rozwoju dziecka, znakomitości świata medycyny, psychologii, pedagogiki. Dla nas był to czas wytężonej pracy, ale uważamy, że było warto i mamy nadzieję, że uczestnicy naszych kursów, szkoleń i konferencji myślą tak samo.
    Dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniach projektu.

 

W miniony weekend w In Corpore słuchacze podyplomowych studiów organizowanych w naszym Centrum spotkali się po raz ostatni, tym razem na obronie prac dyplomowych. Było uroczyście, nieco nerwowo, ale wszyscy stanęli na wysokości zadania i zdali śpiewająco!
Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z tego wydarzenia.

 

 

24 kwietnia w Centrum In Corpore można było skorzystać z możliwości obejrzenia i wypróbowania sprzętu ortopedycznego oferowanego przez firmy: Eo-Funktion Polska, Vigo Ortho Polska, Akson, LIW Care Technology. Zainteresowanie rodziców było tak duże, że spotkania w ramach Dnia Otwartego portwały znacznie dłużej, niż zaplanowano.

 

Na zdjęciach dzielna Zosia, która dzięki nowoczesnemu sprzętowi postawiła swoje pierwsze zupełnie samodzielne kroki! Zachęcamy do przeczytania relacji Mamy Zosi i obejrzenia filmików, na których te pierwsze kroki zarejestrowano: http://zoszkaradoszka.blogspot.com/2015/04/mae-wielkie-kroczki.html

 

W piątek 17 kwietnia odbyła się druga konferencja merytoryczna, realizowana w ramach projektu "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka". Jak poprzednia konferencja, tak i ta była adresowana do nauczycieli, logopedów, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa śląskiego. Tym razem tematem rozważań było wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

 

Konferencję rozpoczęła debata telewizyjna, w której udział wzięły: dr n. med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, neurolog dziecięcy, dr n. hum. Iwona Sosnowska-Wieczorek, dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „In Corpore”, dr Anna Gogola, fizjoterapeuta, oraz mgr Dorota Siebiata-Tomczyk, pedagog zdrowia z Bytomskiej Szkoły Świadomego Rodzicielstwa. Pod czujnym okiem moderującej rozmowę red. Iwony Flanczewskiej-Rogalskej uczestniczki debaty dzieliły się doświadczeniami wynikającymi z praktyki w diagnozowaniu i rehabilitacji dzieci. Zastanawiały się również nad interpretacją kryteriów kwalifikujących dzieci do objęcia programem wczesnego wspomagania rozwoju, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Panie zwróciły uwagę na fakt, że istnieje duża grupa dzieci, które nie są niepełnosprawne, jednakże ich rozwój nie przebiega prawidłowo. U dzieci tych pojawiają się różnego rodzaju trudności czy wręcz dysfunkcje, a więc są one realnie zagrożone niepełnosprawnością. Niestety nie zawsze uzyskują diagnozę, za którą idzie pomoc w postaci na przykład programu wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Część wykładową konferencji rozpoczęła prof. dr hab. n. med. Anita Olejek, konsultant wojewódzki w zakresie położnictwa i ginekologii, która opowiedziała słuchaczom o dzieciach urodzonych przedwcześnie i o ryzyku nieprawidłowości rozwojowych, jakie wiąże się z wcześniactwem.

Następnie głos zabrała dr n. med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, specjalista neurologii dziecięcej, która przeanalizowała rolę neurologa w zespole wczesnego wspomagania rozwoju. Zadaniem neurologa w zespole jest przeanalizowanie deficytów dziecka i poszukiwanie przyczyn tychże deficytów (a więc chorób, które dają taki, a nie inny zespół objawów). Zdiagnozowanie ewentualnej choroby jest niezwykle istotne, bowiem wiele schorzeń z powodzeniem można leczyć, a dzięki temu zapewnić dziecku niezaburzony rozwój.

 

Dr Wojaczyńska-Stanek odniosła się również do rozważań na temat trudności z interpretacją rozporządzenia MEN. Zwróciła uwagę na fakt, że według rozporządzenia program wczesnego wspomagania rozwoju powinien być wprowadzony od chwili wykrycia u dziecka niepełnosprawności. Wykrycie niepełnosprawności należy tu rozumieć jako postawienie diagnozy, a nie orzeczenie niepełnosprawności przez powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – rozróżnienie tych dwóch kwestii jest niezmiernie ważne. Samą niepełnosprawność dr Wojaczyńska-Stanek rozumie tak jak Światowa Organizacja Zdrowia, czyli najkrócej mówiąc jako niesprawność. Oznacza to, że każda dysfunkcja, która ogranicza lub zaburza rozwój dziecka, może stać się podstawą do starania się przez rodziców o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Kolejnym zagadnieniem poruszonym na konferencji było znaczenie funkcji wzroku w usprawnianiu niemowląt i dzieci z zaburzeniami rozwoju. Z tematem tym zaznajomiła słuchaczy prof. dr hab. n. med. Bronisława Koraszewska-Matuszewska, okulista.

Po przerwie z wykładem „Rola medycznego zespołu rehabilitacyjnego we wczesnej terapii interwencyjnej” wystąpiła dr Krystyna Stańczyk. Pani doktor mówiła między innymi o tym, jak powinien wyglądać zespół terapeutyczny, z jakich specjalistów powinien się składać i jakie są jego cele.

Następnie prof. UŚ. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska omówiła zaburzenia czynności prymarnych, takich jak oddychanie, gryzienie, żucie i połykanie u niemowląt i małych dzieci. Prof. Pluta-Wojciechowska zwróciła uwagę na to, że czynności prymarne, czyli preartykulacyjne, w istotny sposób wpływają na artykulację dźwięków mowy. Oczywistym więc wydaje się wniosek, że wczesna interwencja logopedyczna jest ważnym elementem terapii dzieci już od pierwszych dni ich życia.

 

Kolejnym ciekawym zagadnieniem przedstawionym na konferencji był temat stymulacji taktylnej we wczesnej interwencji, o czym opowiedziała prof. nadzw. dr hab. Anna Zwierzchowska. Prof. Zwierzchowska mówiła o tym, jak ważny jest zmysł dotyku zwłaszcza w pierwszych latach życia dziecka, a także jak istotną rolę pełni dotyk w funkcjonowaniu zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Na koniec prof. nadzw. dr hab. Andrzej Misiołek, Senator RP, w swoim wystąpieniu nawiązał do kwestii kryteriów kwalifikujących dziecko do wczesnego wspomagania rozwoju. Zaraz potem podsumowania konferencji dokonała dr n. hum. Iwona Sosnowska-Wieczorek, prezes Fundacji In Corpore, przypominając najważniejsze wnioski z wystąpień prelegentów:

 

1. Analizując zawarte w rozporządzeniu MEN kryteria, według których dzieci są kwalifikowane do wczesnego wspomagania rozwoju, należy wyraźnie odróżnić wykrycie niepełnosprawności jako zdiagnozowanie choroby (dysfunkcji) od orzecznictwa prowadzonego przez powiatowe/miejskie zespoły orzekania o niepełnosprawności.

 

2. Zastanawiając się nad rolą poszczególnych członków zespołu wczesnego wspomagania rozwoju należy pamiętać, że każdy ze specjalistów – pedagog, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, lekarz specjalista - jest tak samo ważny i każdy pełni istotną rolę zarówno w procesie kwalifikacji dziecka do wczesnego wspomagania rozwoju, jak i później, w procesie terapii dziecka. Tylko całościowe spojrzenie oraz kompleksowa diagnostyka i terapia mogą sprawić, że proces rozwoju dziecka będzie przebiegał optymalnie.

 

 

W piątek 20 marca br. odbyła się pierwsza z dwóch konferencji merytorycznych zaplanowanych w ramach projektu "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka". Konferencja dotyczyła problematyki niedosłuchu centralnego u dzieci, adresowana była do nauczycieli, logopedów, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa śląskiego.