Świąteczny czas dawno już za nami. Zanim jednak ostatecznie i nieodwołalnie weźmiemy się ostro do pracy, powspominajmy miłe, pełne ciepła i rodzinnej atmosfery wigilijne spotkanie w In Corpore.
Spotkanie to odbyło się 22 grudnia 2015 r. w Centrum w Katowicach. Na spotkaniu obecni byli terapeuci In Corpore z Katowic, Dąbrowy Górniczej i Częstochowy oraz zaproszeni Goście. Było wszystko, co na spotkaniu świątecznym być powinno - choinka, niekończące się rozmowy, pyszne jedzenie, kolędy i prezenty.

12 i 13 grudnia odbyły się zorganizowane przez Fundację In Corpore kursy prowadzone przez Katarzynę Rychetsky, pedagoga korekcyjnego i wczesnoszkolnego, terapeutę, National Direktor For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena – JIAS , terapeutkę Bilateralnej Integracji i trenerkę tej metody.
W sobotę, 12 grudnia, uczestnicy szkolenia mogli się zapoznać z z występującymi symptomami i diagnostyką nadwrażliwości słuchowej oraz różnymi formami terapii stosowanymi w przypadku tejże nadwrażliwości.
W niedzielę odbyło się szkolenie „Diagnoza i pomoc uczniowi z trudnościami w nauce (APD)”. W czasie tego kursu uczestnicy mogli zdobyć wiedzę oraz umiejętności potrzebne w pracy z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD).
Zapraszamy do objerzenia zdjęć ze szkolenia niedzielnego.

 

W dniach 11-13 grudnia odbyła się kolejna część kursu FDM. Metoda Fascial Distortion Model (FDM) zdobywa obecnie ogromną popularność wśród terapeutów i pacjentów na całym świecie. Moduł 2 kursu obejmował zagadnienia takie, jak rodzaje zniekształceń powięziowych, terapia stawu skokowego, barkowego i kolanowego, diagnostyka i terapia w obrębie stawu biodrowego oraz stawów kręgosłupa.
Zapraszamy do objerzenia zdjęć z kursu.

 

W dniach 4-7 grudnia w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach oraz w filiach w Częstochowie i Dąbrowie Górniczej odbyły się spotkania Mikołajkowe. Podopieczni Centrum pod okiem terapeutów mogli wziąć udział w grach i zabawach, zjeść coś słodkiego, a nawet spotkać samego Mikołaja!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tych wydarzeń.


Mikołajki w Katowicach: http://www.centrumincorpore.pl/pl/start/1604-mikoaj-w-in-corpore
Mikołajki w Częstochowie: http://www.centrumincorpore.pl/pl/in-corpore-czestochowa/1598-mikoajki-w-in-corpore
Mikołajki w Dąbrowie Górniczej: http://www.centrumincorpore.pl/pl/start/1593-mikoajki-w-in-corpore-w-dbrowie-gorniczej

Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę!

2015 tomek mikolajkiFundacja In Corpore oraz Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore składają serdeczne podziękowania firmom i osobom, które wsparły organizację spotkań mikołajkowych dla podopiecznych Centrum In Corpore:
zielony firmom Akson i VIGO-Ortho za przekazanie słodkich upominków dla dzieci w Centrum w Katowicach,
zielony firmie Eo-Funktion za dofinansowanie spotkania z Mikołajem w Centrum w Katowicach,
zielony firmie Lambertz za pyszny słodki poczęstunek w Katowicach,
zielony firmie ANDERSEN Poland z Oświęcimia za dostarczenie soczków, owoców oraz kolorowanek dla naszych milusińskich w Dąbrowie Górniczej,
zielony Panu Sławomirowi Wąsowiczowi z firmy Nestle za przekazanie słodyczy na imprezę mikołajkową w Centrum w Dąbrowie Górniczej,
zielony Pani Alicji Malara, Dyrektorowi Kina Helios z Dąbrowy Górniczej, za ufundowanie biletów do kina.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i przekazanym podarunkom nasze dzieciaki miały pełne radości, słodkie Mikołajki.

W dniach 4-6 grudnia 2015 r. odbył się trzeci moduł kursu Polarity. Terapia Polarity, oparta na starożytnej wiedzy Ayurwedy, obejmuje specjalistyczny masaż ciała, dietę oczyszczającą, ćwiczenia Polarity-yoga i „samoświadomość” (zasady wynikające z pozytywnego myślenia i postaw). Podczas masażu Polarity terapeuta posługując się delikatnym dotykiem odpowiednich miejsc na ciele, równoważy wzorce energetyczne Pięciu elementów (Eteru, Powietrza, Ognia, Wody i Ziemi) zaburzone w następstwie mentalnych, emocjonalnych i fizycznych doświadczeń (stresu, chorób, urazów), decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu narządów i podstawowych układów fizjologicznych w organizmie człowieka (układów: nerwowego, hormonalnego, odpornościowego itd.). W praktyce terapia prowadzi do odblokowania zaburzonych wzorców tworzących  „Bezprzewodową Anatomię Człowieka”, do poprawy samopoczucia i stanu zdrowia na wszystkich jego poziomach.

 

Kurs poprowadziła dr Grażyna Walasek – neurofizjolog, pierwszy polski międzynarodowy instruktor Terapii Czaszkowo-Krzyżowej wg podejścia biodynamicznego i instruktor Terapii Polarity. Od wielu lat pracuje terapeutycznie z dziećmi i osobami dorosłymi, samodzielnie prowadzi szkolenia, warsztaty i seminaria związane z tymi metodami.

Kolejne etapy kursu odbędą się w lutym i w kwietniu 2016 r.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkolenia z integracji bilateralnej, które zostało zorganizowane w dniach 28-29 listopada przez Fundację In Corpore. Szkolenie było przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów metody SI, Tomatisa, Johansena itp., dla pedagogów i pedagogów specjalnych, logopedów i neurologopedów, psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi oraz fizjoterapeutów. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jak istotny jest ruch w procesach myślenia i uczenia się. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z teoretycznymi podstawami programu integracji bilateralnej, testami diagnostycznymi oraz programem ćwiczeń i zajęciami praktycznymi.

 

W dniach 21-22 listopada Fundacja In Corpore zorganizowała szkolenie z zakresu AAC (ang. Augmentative and Alternative Communication), które poprowadziła mgr Ewa Przebinda - pedagog i logopeda, terapeutka AAC, absolwentka podyplomowych studiów Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu AAC (m.in. kurs Blissa I i II stopnia, kurs Makaton, szkolenia dotyczące wykorzystania technologii komputerowej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi), przez 5 lat była redaktorem Biuletynu Stowarzyszenia Mówić bez Słów, od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu między innymi komunikacji alternatywnej we współpracy z Fundacją Szkoła bez Barier i Stowarzyszeniem Mówić bez Słów.


W czasie pierwszej części kursu uczestnicy dowiedzieli się m.in. co to jest AAC, kto może być użytkownikiem AAC, jak planować terapię z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej.
W części warsztatowej uczestnicy nauczyli się, jak wspierać komunikację przedintencjonalną i przedsymboliczną, jak projektować i używać pomoce komunikacyjne, jak wykorzystać techniki AAC do regulacji zachowania dzieci z autyzmem i innymi problemami w zachowaniu. Dowiedzieli się także, jak korzystać z elektronicznych urządzeń do porozumiewania się oraz jak oceniać umiejętności komunikacyjne użytkowników AAC i planować terapię.
Druga część kursu, umożliwiająca pogłębienie wiedzy i umiejętności na temat AAC, już w lutym.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z kursu Halliwick, który odbył się w dniach 14-15 listopada oraz 21-22 listopada 2015.
Koncepcja Halliwick jest sposobem uczenia wszystkich osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi i/lub w uczeniu się, uczestniczenia w zabawach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania. Nauka pływania wg zasad Halliwick opiera się na znanych zasadach fizyki a w szczególności: hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała. Przeznaczona jest dla osób w każdym wieku zarówno dla osób z niepełnosprawnością jak i sprawnych.
Uczestnicy szkolenia otrzymali Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Kursu Podstawowego i zostali wpisani do rejestru Międzynarodowego Stowarzyszenia Halliwick w Wielkiej Brytanii.

 

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja In Corpore została partnerem merytorycznym ogólnopolskiego programu wczesnego wykrywania autyzmu, którego autorem i pomysłodawcą jest Fundacja Synapsis, od wielu lat diagnozująca coraz młodsze dzieci pod kątem ASD (ang. Autistic Spectrum Disorder). Program Badabada umożliwia ocenę prawidłowości rozwoju bardzo małych dzieci (już między 16. a 30. miesiącem ich życia) i pozwala na określenie stopnia ryzyka wystąpienia u tych dzieci zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dzięki temu pierwsze objawy autyzmu mogą być zauważone bardzo wcześnie, jeszcze przed skończeniem przez dziecko trzeciego roku życia. W efekcie dzieci mają szansę na szybką interwencję terapeutyczną, tak aby skutki zaburzeń ze spektrum autyzmu były jak najmniejsze i aby dzieci te miały szanse na samodzielne życie w przyszłości.

logo badabadalogo synapsis


Fundacja In Corpore oferuje rodzicom, którzy mają wątpliwości dotyczące prawidłowego rozwoju ich dzieci, nieodpłatne konsultacje, w czasie których przy pomocy narzędzia diagnostycznego M-CHAT-R (M-CHAT-R/F) zostanie określone ryzyko wystąpienia u dzieci zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dzieciom, u których to ryzyko występuje, proponujemy dalsze postępowanie diagnostyczne, a także wielospecjalistyczną pomoc i wsparcie (w tym nieodpłatną terapię w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju).
Więcej informacji o programie wczesnego wykrywania autyzmu Badabada znajdą Państwo na stronie http://badabada.pl/

Znajdą tam Państwo również narzędzie M-CHAT-R, które pozwala rodzicom na wstępną ocenę prawidłowości rozwoju dziecka w zakresie rozwoju społecznego oraz umiejętności komunikowania się (a więc sfer najistotniejszych z punktu widzenia oceny ryzyka ASD): http://badabada.pl/ankieta/

Fundacja In Corpore oraz Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore składają podziękowania firmie Eo-Funktion,
a szczególnie Panu Adamowi Kołakowskiemu, za wsparcie finansowe na rzecz dzieci będących pod opieką Fundacji In Corpore.

 

logo eo-funktion

Zarząd Fundacji In Corpore, Pracownicy Centrum oraz Rodzice

 

Jedynym pewnym miernikiem sukcesu

jest służenie z większym zaangażowaniem,

niż ktokolwiek po Was oczekuje.

(Og Mandino)

W dniach 14-15 listopada odbył się drugi moduł warsztatów "Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii". Warsztaty miały na celu rozszerzenie wiedzy zdobytej na module pierwszym, dotyczącym samodzielnej diagnostyki neurologopedycznej i programowania terapii w obszarze zaburzeń funkcji oralnych u pacjentów do 1 roku życia.
Instruktor prowadzącym była dr Aleksandra Łada - neurologopeda kliniczny z wieloletnim doświadczeniem, Specjalista NDT SLT Senior Tutor oraz Konsultant Kliniczny.

 

Warsztaty skierowane były do logopedów i neurologopedów, a także lekarzy, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych i psychologów pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością.

 

Program warsztatów obejmował następujące zagadnienia:
zielony Patofizjologia orofacjalna;
zielony Zaburzenia przebiegu reakcji odruchowych – badanie, obserwacja kliniczna;
zielony Stymulacja funkcji ssania – zajęcia praktyczne;
zielony Treningi korekcji terapeutycznej w ramach żywienia terapeutycznego i leczenia żywieniowego (aktualne standardy kliniczne);
zielony Wspomagania oralne i pozycjonowanie – zajęcia praktyczne;
zielony Rozwiązywanie problemów klinicznych w obszarze zaburzeń żywienia u niemowląt z obciążonym wywiadem neurologicznym lub z grupy ryzyka.

 

Warsztaty zakończyły się dyskusją panelową.
Zapraszamy do objerzenia zdjęć z tego szkolenia.

Z przyjemnością informujemy, że dzięki ddziałaniom Fundacji In Corpore dzieci będące pod opieką Centrum w Katowicach, Dąbrowie Górniczej i Częstochowie (realizujące program Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Rehabilitacji Słuchu i Mowy, rehabilitacji Wzroku, Rehabilitacji Wieku Rozwojowego) mogły w listopadzie i grudniu skorzystać z bezpłatnych konsultacji z dietetykiem. Mgr Łukasz Dudek jest dietetykiem, ukończył studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Celem jego pracy jest tworzenie diet, propagowanie zdrowego stylu odżywiania oraz edukacja żywieniowa dzieci i dorosłych – zwłaszcza kobiet w ciąży i karmiących. Dietetyka jest jego pasją od lat, swoją wiedzę opiera na źródłach naukowych, a w pracę wkłada maksimum zaangażowania.

Dietetyk spotykał się z naszymi podopiecznymi regularnie przez kilka ostatnich sobót. Przez ten czas z jego porad skorzystało około trzydziestu dzieci.
W czasie konsultacji pomagał dobrać odpowiednią dietę i stworzyć jadłospisy ustalone dla każdego indywidualnie na podstawie wywiadu żywieniowego. Wywiad uwzględniał choroby, zażywane leki oraz preferencje i nawyki danej osoby. W przypadku dzieci ważne jest takie zaplanowanie jadłospisu, żeby przemycić wartościowe produkty w lubianej przez dziecko formie.

Dbanie o prawidłową dietę i dobrą jakość kupowanych produktów staje się podwójnie ważne, kiedy przygotowujemy posiłki dla dzieci, ponieważ po pierwsze, musimy dbać o dostarczenie odpowiednich substancji w odpowiednich ilościach, żeby mogły się prawidłowo rozwijać, a po drugie, kształtujemy w nich nawyki żywieniowe, które zostaną z nimi przez całe życie.
Warto więc od najwcześniejszych lat zadbać o prawidłową dietę naszych dzieci – to najcenniejsze i najprostsze, co możemy im dać.
Dlatego bardzo dziękujemy Panu Łukaszowi Dudkowi za zaangażowanie i cheć podzielenia się swoją wiedzą z naszymi podopiecznymi i ich rodzicami.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wcześniaka Fundacja In Corpore wraz z Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore zorganizowała bezpłatne wielospecjalistyczne konsultacje medyczne i terapeutyczne oraz na warsztaty terapeutyczne dla przedwcześnie urodzonych dzieci oraz ich rodziców. Warsztaty odbyły się w sobotę 14 listopada w godzinach 9.00 - 14.00.

 

Dzieci mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji medycznych i spotkać się z neurologiem, kardiologiem oraz otolaryngologiem. Mogły także skorzystać z bezpłatnych badań słuchu.
Do dyspozycji dzieci i ich rodziców byli także terapeuci na co dzień pracujący w Centrum In Corpore - psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej oraz neurologopeda, którzy pomagalli rodzicom rozwiać wątpliwości dotyczące rozwoju ich pociech.

 

Dzieci od 3 roku życia wzięły udział w warsztatach Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i wraz z rodzicami mogły się przenieść do wspaniałego świata wspólnej zabawy. Zajęcia z choreoterapii zafascynowały wszystkich magią muzyki i tańca.

 

Szczególnym partnerem niniejszego przedsięwzięcia jest Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, będący wiodącą placówką w regionie ratującą życie wcześniaków, który jak co roku obchodzi Bytomski Dzień Wcześniaka, by wspierać rodziców w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z opieką nad wcześniakiem. Utworzył on Bytomską Szkołę Świadomego Rodzicielstwa, prowadzi gazetkę szpitalną „Klinika" poruszającą problemy wcześniaków, kangurowania, karmienia i sprawy związane z opieką nad dzieckiem w szpitalu i po wyjściu do domu.
Patronem akcji jest TVP Katowice.

 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia:

 

 

Zapraszamy również do obejrzenia relacji z Dnia Wcześniaka nakręconej przez TVP Katowice:

 

2015-dzien wczesniaka-film

 

Relacja z Dnia Wcześniaka w Centrum In Corpore w Częstochowie w programie informacyjnym "Kurier" w Telewizji NTL (w drugiej połowie programu):

 

2015-11-dzien wczesniaka film2

 

Relacja z akcji bezpłatnych konsultacji terapeutycznych zorganizowanych przez Fundację "In Corpore" wraz z Centrum Diagnostyki i Terapii "In Corpore" w Częstochowie z okazji Dnia Wcześniaka. Reportaż został nagrany przez TV Orion.

 

2015-11-dzien wczesniaka film

 

 

Wywiad z dr Iwoną Sosnowską-Wieczorek, Dyrektorem Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, oraz dr Heleną Sławską ze Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu. Wywiad został wyemitowany 17.11. w programie "Studio Telewizyjna 1" TVP Katowice (od 3. minuty):

 

2015-dzien wczesniaka-film2

18 listopada 2015 r. odbyła się zorganizowana przez Fundację "In Corpore" oraz Moxo Solution - Diagnoza ADHD konferencja pod hasłem "Obalamy mity na temat ADHD oraz innych zaburzeń w zachowaniu".


Konferencja przeznaczona była dla dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, wychowawców, nauczycieli, logopedów oraz innych specjalistów pracujących na co dzień z dziećmi.


Zagadnienia poruszane na konferencji:
zielony jakie przyczyny mogą stać za zaburzeniami zachowania dziecka
zielony jak postępować z dzieckiem z trudnościami w zachowaniu (impulsywność, nadruchliwość, zaburzenia uwagi i inne)
zielony jak skutecznie diagnozować ADHD i inne zaburzenia oraz jak dystraktory mogą wpływać na zachowanie dziecka
zielony jak niedosłuch centralny wpływa na zachowanie dziecka
zielony jak opracować dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz IPET oraz jak prawidłowo prowadzić dokumentację uczniów

 

Jako pierwsza wystąpiła dr n. med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, specjalista neurologii dziecięcej oraz pediatrii, z wykładem "Niegrzeczne dziecko w szkole…". 

Następnie głos zabrały dr n. med. Agnieszka Kapinos-Gorczyca, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, oraz dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska, specjalista psycholog kliniczny, rozważając kwestię współpracy psychologa i psychiatry w diagnozie i terapii dziecka z ADHD.
Mgr Justyna Kokot, psycholog i pedagog, omówiła Test Moxo jako narzędzie wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w zachowaniu.
Kolejnym zagadnieniem poruszonym na konferencji było dostosowanie wymagań szkolnych oraz tworzenie IPET dla dzieci z zaburzeniami w zachowaniu. Z tematem tym zaznajomiła słuchaczy mgr Mariola Kujańska, psycholog i edukator.

Konferencję zakończyło wystąpienie mgr Danuty Hawrylewicz, pedagoga, oraz mgr Iwony Wielesiewicz, logopedy, na co dzień pracujących w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, dotyczące wpływu zaburzeń przetwarzania słuchowego na funkcjonowanie dziecka.

 
Miłym akcentem na koniec był poczęstunek i rozmowy w kuluarach.

 

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji.