W miniony weekend kolejny już raz odbył się kurs terapii czaszkowo-krzyżowej, będącej doskonałym uzupełnieniem standardowych metod oraz technik fizjoterapeutycznych. Tym razem był to moduł pierwszy, trwał aż 4 dni (od 18 do 21 lutego).

Kurs poprowadziła mgr Justyna Sadowska, certyfikowany instruktor oraz terapeuta TCK. To fizjoterapeutka, która ukończyła wiele szkoleń z zakresu fizjoterapii. Jest specjalistą rehabilitacji I stopnia i członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Ukończyła studia podyplomowe pod hasłem "Organizacja i Zarządzanie w Służbie Zdrowia" oraz "Psychologia Zarządzania".

Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu warsztatów o charakterze spotkań rozwojowo-terapeutycznych pod hasłem „Twoje Kompetentne Dziecko”.

Warsztaty adresowane są do rodziców, nauczycieli oraz wszystkich innych zainteresowanych osób, zwłaszcza tych, które mają trudności w kontakcie z dziećmi i młodzieżą.

Cykl obejmuje 6 spotkań, każde będzie trwać 2 godziny (2 x 60 minut) co dwa tygodnie (czwartki) przez 3 miesiące, w godzinach 18:00-20:00.

Treści poruszane na grupie:
zielony o sztuce porozumiewania się z dzieckiem
zielony o stawianiu i spełnianiu wymagań
zielony o wzmacnianiu dobrych zachowań i wygaszaniu złych
zielony o różnicy zdań, kłótniach i porozumieniu
zielony o wspieraniu samodzielności
zielony o budowaniu poczucia wartości


Prowadząca:

zielony mgr Katarzyna Więcek - certyfikowany terapeuta TSR terapii krótkoterminowej, psychoterapeuta Gestalt w trakcie szkolenia, dyplomowany coach, trener biznesu oraz absolwentka Szkoły Profesjonalnego Trenera i Doradcy.
Na co dzień zajmuje się psychoterapią i coachingiem. Oprócz tego prowadzi szkolenia i treningi rozwojowe w zakresie umiejętności miękkich. W pracy psychoterapeuty i coacha łączy wiedzę z doświadczeniem, pasję z przyjemnością, kreatywność z tradycją, nieustannie rozwija się, a swoją pracę traktuje jako misję.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na Oddziale Leczenia Nerwic i Innych Zaburzeń Psychicznych w Czechowicach-Dziedzicach oraz w praktyce prywatnej. Dba o poziom swojej pracy. Systematycznie doskonali i rozwija swoje umiejętności i wiedzę poprzez udział w warsztatach i treningach terapeutycznych, konferencjach naukowych i pracę własną. Praktykę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

zielony Koszt jednego spotkania dwugodzinnego to 100 zł.

Uwaga: Warunkiem rozpoczęcia cyklu warsztatów jest zebranie się grupy 8 osób.

Zapisy w sekretariacie Centrum In Corpore w Katowicach.

Gorąco zachęcamy do udziału w warsztatach!

W dniach 13-14 lutego odbył się zorganizowany przez Fundację In Corpore kurs rozwijający FDM (Fascial Distortion Model), w trakcie którego absolwenci kursu podstawowego, którzy zdali egzamin EFDMA, mieli możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy teoretycznej i udoskonalenia swoich umiejętności praktycznych. Tematyka kursu rozwijającego dotyczyła leczenia dysfunkcji i dolegliwości bólowych w wybranym obszarze ciała. Pierwszego dnia szkolenia terapeuci poznali zagadnienia diagnostyki i leczenia dolegliwości występujących w obszarze głowy, szyjnego odcinka kręgosłupa, stawów skroniowo-żuchwowych oraz dolegliwości bólowych gardła. Drugi dzień kursu poświęcony był diagnostyce i leczeniu dolegliwości piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa.
Szkolenie poprowadził Thorsten Fischer – osteopata i lekarz medycyny naturalnej, a także międzynarodowy instruktor EFDMA, założyciel oraz kierownik centrum medycznego "Agora Hannover". Asystował mu Dawid Struzik, lekarz medycyny naturalnej, absolwent Wyższej Akademii Sportowej w Kolonii, terapeuta FDM IC (EFDMA), który już od 2010 roku asystuje instruktorom kursów FDM na terenie Niemiec oraz całej Europy.

Z wielką przyjemnością informujemy, że Fundacja In Corpore została partnerem projektu „Duże sprawy w małych głowach”.
„Duże sprawy w małych głowach” to tytuł książki, która przeznaczona jest dla dzieci i opowiada o niepełnosprawności. Opowiada bez zadęcia, bez patosu, po prostu objaśniając dzieciom, na czym polega autyzm, niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawność intelektualna czy niepełnosprawności wynikające z zaburzeń funkcjonowania zmysłów - wzroku i słuchu. To pierwsza na polskim rynku wydawniczym pozycja w przystępny sposób wyjaśniająca, jak funkcjonują osoby z niepełnosprawnością, jak postrzegają i odczuwają świat, na jakie bariery napotykają w swoim życiu, wreszcie w jaki sposób można się z nimi komunikować.
Małe dzieci przyjmują rzeczywistość, w tym i niepełnosprawność swoich rówieśników, jako coś naturalnego. Dopiero później wokół tego tematu narasta sporo mitów, a sama niepełnosprawność często niestety staje się swoistym tabu. Dzięki książce „Duże sprawy w małych głowach” dzieci mają możliwość zrozumienia, na czym polega specyfika trudności ich niepełnosprawnych kolegów,  przez co wszelkie bariery mają szansę nie tylko zniknąć, ale także w ogóle się nie pojawić. Książka jest również kopalnią wiedzy dla rodziców, co jest niezmiernie ważne, bo przecież podejście dorosłych do owych „dużych spraw” kształtuje postawy „w małych głowach”.

Fundacja In Corpore oraz Urząd Miasta Częstochowa serdecznie zapraszają na konferencję merytoryczną:

ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNO - EMOCJONALNEGO U DZIECI

która odbędzie się 2 marca 2016 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13 o godzinie 13:00.

PROGRAM
zielony 13:00 Wystąpienie Prezydenta Miasta Częstochowa
zielony 13:10 "Niegrzeczne dziecko w szkole…"
• dr n. med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, specjalista neurologii dziecięcej oraz pediatrii, autorka oraz współautorka prac naukowych oraz podręczników z zakresu pediatrii, neurologii oraz fizyki medycznej, neurolog dziecięcy w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore
zielony 13:30 "Okiełznać żywioł - współpraca psychologa i psychiatry w diagnozie i terapii dziecka z ADHD"
• dr n. med. Agnieszka Kapinos-Gorczyca, specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore
• dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska, specjalista psycholog kliniczny
zielony Przerwa kawowa
zielony 14:00 "Test MOXO – unikalność i specyfika"
• Karina Rubinstein, Neuro Technology Solutions, Izrael
zielony 14:20 "Test MOXO jako narzędzie wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w zachowaniu"
• mgr Justyna Kokot, psycholog i pedagog, dyrektor ds. badań w Moxo Solution, specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci, prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych z diagnozy i terapii psychologicznej oraz psychopatologii i psychologii klinicznej, współprowadzi Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
zielony 14:40 "Wielospecjalistyczna terapia zaburzeń funkcjonowania społeczno-emocjonalnego"
• Katarzyna Rychetsky - pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta. National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena – IAS, terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody.
• Martin Rychetsky – terapeuta pracujący z dziećmi z problemami w nauce, terapeuta i trener metody Bilateralnej Integracji, superwizor metody indywidualnej stymulacji słuchu IAS, Certyfikowany Specjalista Autyzmu ( Niemcy 2014 – prestiżowy kurs kształcący specjalistów w zakresie diagnozy i terapii autyzmu). Obecnie prowadzi Rychetsky Optical, Austria.
zielony 15:00 "Orzecznictwo i opiniowanie w sprawie pomocy psychologiczno–pedagogicznej organizowanej dzieciom zaburzeniami rozwojowymi"
• mgr Rafał Dziwis – dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
zielony 15:20 "Ubytek słuchu a rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka - doświadczenia wielokulturowe"
• Joanna Brachmeier MA Phil., PGCertEd, Wielka Brytania
zielony 15:40 "Wprowadzenie do działań profilaktycznych u dzieci w kierunku diagnostyki obwodowych i centralnych zaburzeń słuchu"
• dr Iwona Sosnowska-Wieczorek, prezes Fundacji In Corpore


Moderacja: Iwona Flanczewska-Rogalska

W dniach 4-6 lutego grupa terapeutów pod fachowym okiem mgr Justyny Sadowskiej, cetryfikowanego instruktora i terapeuty terapii czaszkowo-krzyżowej, zdobywała kolejne stopnie wtajemniczenia. To już piąty moduł kursu pozwalającego poznać metodę terapeutyczną, która w ostatnich latach zyskuje coraz wiekszą popularność i uznanie.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkolenia.

Informujemy, że rekrutacja na kwalifikacyjne studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, realizowane przez Fundację In Corpore wspólnie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka, potrwa do 10 marca 2016.

Studia dają możliwość zdobycia kwalifikacji, uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wybitnych specjalistów, a także poznania innowacyjnych metod diagnostyki i terapii dzieci z dysfunkcjami. Gorąco zachęcamy do skorzystania z tej możliwości!

Dodatkowe informacje oraz szczegółowy program studiów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce "Studia podyplomowe" oraz pod numerem telefonu 883-337-981.

Zapraszamy!

Informujemy, że rekrutacja na kwalifikacyjne studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, realizowane przez Fundację In Corpore wspólnie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka, potrwa do 10 marca 2016.

Studia dają możliwość zdobycia kwalifikacji, uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wybitnych specjalistów, a także poznania innowacyjnych metod diagnostyki i terapii dzieci z dysfunkcjami. Gorąco zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

Dodatkowe informacje oraz szczegółowy program studiów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej http://www.centrumincorpore.pl/pl/studia/studia-podyplomowe

oraz pod numerem telefonu 883-337-981.

Zapraszamy!

W dniach 30 i 31 stycznia odbył się kurs „Dysleksja a nauczanie języków obcych”, stanowiący okazję do podwyższenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli języków obcych, którzy na co dzień borykają się z problemem nauczania i oceniania uczniów z dysleksją. Szkolenie oferowało uczestnikom zarówno teoretyczne podstawy wiedzy o dysleksji (m.in. objawy dysleksji na lekcjach języków obcych, metodyka nauczania, ocenianie i prawa uczniów dyslektycznych), jak i umiejętności praktyczne.

Kurs poprowadziła dr Katarzyna Bogdanowicz, mająca 16-letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego zarówno w szkołach państwowych, jak i na kursach językowych, w tym również w Wielkiej Brytanii. Dr Katarzyna Bogdanowicz od wielu lat specjalizuje się w pomocy osobom z dysleksją, jest współautorką pierwszego na polskim rynku poradnika metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego przygotowanego z myślą o nauczaniu osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania („Dyslexia in the English Classroom”), a także autorką książki pt. „Dysleksja a nauczanie języków obcych. Przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją”. Obecnie pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie na stanowisku adiunkta.

W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się między innymi, jak pracować z uczniem z dysleksją, jak w tejże pracy wykorzystywać nowoczesną technologię, jak tworzyć zaplecze dydaktyczne do nauki. Poznali również prawa i  sposoby oceniania uczniów z dysleksją.
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z tego szkolenia.

23 stycznia w Centrum In Corpore w ramach szkoleń przygotowanych dla Rad Pedagogicznych odbył się kurs dotyczący terapii dziecka z autyzmem. Szkolenie prowadzone było przez osoby na co dzień pracujące z dziećmi z autyzmem - psychiatrę, neurologa, psychologa, pedagoga oraz terapeutę AAC. Tematyka szkolenia obejmowała zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z kursów z zakresu diagnozy i pomocy uczniowi z trudnościami w nauce, które odbyły się w dniach 23 i 24 stycznia. Szkolenia poprowadziła Katarzyna Rychetsky, pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta, National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS, terapeutka i trenerka Bilateralnej Integracji. Szkolenie 23 stycznia dotyczyło problematyki trudności szkolnych u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD), natomiast 24 stycznia odbyły się warsztaty poszerzające wiedzę zdobytą w czasie szkolenia.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z kursów.

 

W dniach 23 - 24 stycznia odbyło się szkolenie z Metody Dobrego Startu, poprowadzone przez samą prof. Martę Bogdanowicz, autorkę tejże metody. W trakcie zajęć uczestnicy mogli się zapoznać z genezą, podstawami teoretycznymi oraz zastosowaniami MDS. Dowiedzieli się także, jak zaplanować i zorganizować zajęcia, a także mieli możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach.
Z ogromną radością gościliśmy Panią Profesor w naszym Centrum.

 

Pamiętacie chłopca z Ukrainy, o którym pisaliśmy kilka miesięcy temu?  -  Pomagamy dzieciom z Ukrainy
Kolejny raz Nazar przyjechał do Polski, tym razem był u nas przez 10 dni (12 - 22 stycznia). Dzięki środkom przeznaczonym przez Fundację Mosinga Nazar miał możliwość uczestniczenia w intensywnej rehabilitacji ruchowej oraz logopedycznej. Fizjoterapeuci pracujący z chłopcem wykorzystywali nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, taki jak kombinezon Dunag czy NF-Walker. NF-Walker to urządzenie umożliwiające dzieciom nie tylko możliwość swobodnego ruszania się w pozycji pionowej, ale stwarzające także warunki do stania i chodzenia. Nazar korzystał z niego dzięki uprzejmości i wsparciu firmy EO - Funktion. Chłopiec uczestniczył także w innowacyjnej terapii metodą Tomatisa.
Każdy terapeuta był bardzo zaangażowany w terapię Nazara. Pomimo mroźnej pogody wszyscy gorąco mu kibicowali i ciężko pracowali razem z nim, żeby mógł zasmakować radości samodzielnego chodzenia. Jak widać na filmie, efekty pracy są rewelacyjne - Nazar chodzi! Cały czas trzymamy kciuki za tego dzielnego chłopca.

A oto podziękowania napisane przez mamę i babcię Nazarija.

 

 

 


 

Nazar w najnowszym wydaniu programu "Aktualności" w TVP Katowice (20 stycznia 2016). Początek reportażu: 13:08.

 

wiadomosci

W dniach 15 - 17 stycznia odbył się trzeci moduł szkolenia z zakresu terapii czaszkowo-krzyżowej (cranio-sacralnej). Ta metoda terapeutycza zyskuje ostatnio coraz więcej zwolenników. Stanowi doskonałe uzupełnienie standardowych metod oraz technik fizjoterapeutycznych. Szkolenie poprowadziła mgr Justyna Sadowska, fizjoterapeutka, certyfikowany instruktor oraz terapeuta terapii czaszkowo-krzyżowej, spechalista rehabilitacji I stopnia oraz członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

 

Świąteczny czas dawno już za nami. Zanim jednak ostatecznie i nieodwołalnie weźmiemy się ostro do pracy, powspominajmy miłe, pełne ciepła i rodzinnej atmosfery wigilijne spotkanie w In Corpore.
Spotkanie to odbyło się 22 grudnia 2015 r. w Centrum w Katowicach. Na spotkaniu obecni byli terapeuci In Corpore z Katowic, Dąbrowy Górniczej i Częstochowy oraz zaproszeni Goście. Było wszystko, co na spotkaniu świątecznym być powinno - choinka, niekończące się rozmowy, pyszne jedzenie, kolędy i prezenty.

Fundacja In Corpore regularnie organizuje kursy metody FDM (Fastial Distortion Model) dla fizjoterapeutów i lekarzy. Czym jest metoda FDM? Tego mogą się Państwo dowiedzieć z artykułu na temat metody FDM, którego autorkami są mgr Alina Struzik oraz mgr Aneta Gutowska, terapeutka Centrum In Corpore.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie "Rehabilitacja w praktyce".

Więcej na temat kursów metody FDM