W dniach 2-3 kwietnia odbył się kurs „Diagnoza dysleksji rozwojowej”, poprowadzony przez prof. Martę Bogdanowicz. Celem szkolenia było dokonanie przeglądu stosowanych metod diagnostycznych, problemów związanych z diagnozowaniem, pisaniem opinii, a także analizy aktualnych praw uczniów z dysleksją. Szkolenie poprowadzone zostało w formie wykładów autorskich połączonych z prezentacją multimedialną i materiałów z praktyki klinicznej.

 

W pierwszy weekend kwietnia w Centrum In Corpore odbył się kurs „Interdyscyplinarne podejście do zabezpieczenia narządu ruchu u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (OUN)”. Szkolenie miało na celu przekazanie i pogłębienie aktualnej wiedzy na temat zabezpieczenia narządu ruchu dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego zagrożonych deformacjami powstającymi w wyniku funkcjonowania, dzieci w nieprawidłowych wzorcach postawy i ruchu oraz spastyczności występującej u pacjentów neurologicznych. Problem normalizacji napięcia zaprezentowany został w kilku aspektach: z punktu widzenia lekarza ortopedy, neurochirurga, chirurga i fizjoterapeuty. Kurs został poprowadzony przez znakomitych specjalistów. Byli to:
zielony prof. dr. hab. Sławomir Snela - wybitny specjalista w dziedzinie  ortopedii dziecięcej,
zielony dr n. k. f Anna Gogola - fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta NDT Bobath,
zielony lek. med. Jerzy Luszawski - specjalista neurochirurg,
zielony dr Tadeusz Łyczakowski - specjalista chirurg dziecięcy.

W czasie kursu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnym sprzętem medycznym prezentowanym przez fimy Eo-Funktion Polska s.c., Vigo Ortho Polska, Akson, LIW Care Technology Sp. z o.o.

 

W dniach 1-3 kwietnia odbył się czwarty moduł kursu terapii czaszkowo-krzyżowej. Szkolenie poprowadziła mgr Justyna Sadowska, fizjoterapeuta, certyfikowany instruktor oraz terapeuta terapii czaszkowo-krzyżowej. Uczestnicy kursu dowiedzieli się między innymi, jakie są rodzaje i objawy traumy oraz jakie są etapy jej leczenia. Poznali również metody pomocne w uwalnianiu traumy. Pogłębiali także swoją wiedzę na temat podziału i funkcji układu nerwowego.
Kolejny moduł kursu dla tej grupy uczestników odbędzie się już w maju.

 

powolanie ISWMiło nam poinformować, że Prezes Fundacji In Corpore, dr Iwona Sosnowska-Wieczorek, została powołana w skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego. Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, a połowę jej składu stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Prognozowane obszary działalności Rady to między innymi działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, edukacja publiczna, ekologia i ochrona środowiska,  promocja województwa, przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja regionalnego rynku pracy. Jednym z istotnych obszarów działalności Rady ma być ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Wręczając powołania do Rady Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu inauguracyjnym Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa wyraził nadzieję, że Rada będzie stanowić oparcie merytoryczne dla samorządu województwa śląskiego.

W dniach 17-20 marca Centrum In Corpore gościło dr Magdalenę Grycman, neurologopedę, specjalistę w zakresie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC).
17 marca odbyło się szkolenie superwizyjne, natomiast w weekend (18-20 marca) miał miejsce intensywny, trzydniowy kurs z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam”, którego autorką jest Pani Doktor. W czasie szkolenia uczestnicy poznali narzędzie do diagnozy i planowania terapii osób niemówiących. nauczyli się, jak wyznaczać i realizować cele oddziaływań terapeutycznych. Dowiedzieli się także, jak budować strategie komunikacyjne oparte na aktywnym modelu funkcjonowania dziecka, jak dostarczać osobie niemówiącej pozytywnych doświadczeń związanych z komunikacją i byciem w relacji, wreszcie jak istotną rolę pełni w tejże relacji partner komunikacyjny.
Ogromna wiedza dr Grycman idąca w parze z jej wieloletnim, bogatym doświadczeniem sprawiła, że szkolenie było inspirujące i pozwoliło uczestnikom spojrzeć na AAC w zupełnie nowy sposób.

 

14 marca br. odbyło się uroczyste otwarcie biura prof. n. dr hab. Andrzeja Misiołka, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, od dawna aktywnie włączającego się w działania Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore. Pan Senator brał udział w konferencjach organizowanych przez Fundację In Corpore, razem z In Corpore podejmował liczne działania mające na celu zapewnienie uczniom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie dziwi zatem fakt, że na otwarciu biura senatorskiego obok wielu znakomitych osobistości, m.in. Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi, Senatora RP Leszka Piechoty, Posłanki na Sejm RP Ewy Kołodziej, pojawiła się Dyrektor Centrum i Prezes Fundacji In Corpore, dr Iwona Sosnowska-Wieczorek.
Otwarcie uświetnił występ solistów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

 

W dniach 18-20 marca odbył się pierwszy moduł kursu FDM (Fascial Distortion Model), przeznaczonego dla fizjoterapeutów i lekarzy. W czasie szkolenia uczestnicy zapoznali się z historią i założeniami metody FDM, zgłębiali problemy dotyczące podstawowych zniekształceń powięzi, zagadnienia dotyczące diagnostyki i terapii w obrębie stawu skokowego, kolanowego i barkowego oraz zagadnienia praktyczne.
Moduł drugi już w czerwcu.

 

Połowa marca to dla uczestników kursu rozwijającego PNF czas wytężonej pracy. W aż pięciodniowym szkoleniu wzięły udział osoby, które ukończyły kurs podstawowy i przez pół roku zbierały doświadczenia w pracy z pacjentami. Uczestnicy mieli możliwość uzupełnienia wiedzy zdobytej na poziomie podstawowym o szczegółowe analizy biomechaniczne oraz neurofizjologiczne ludzkiego organizmu, a także możliwość poznania funkcjonalnego zastosowania koncepcji PNF w zakresie poszerzonym w stosunku do kursu podstawowego.
Uczestnicy szkolenia mieli także czas na intensywną pracę z pacjentem pod czujnym okiem instruktora.
Kilkudniowe zmagania zakończyły się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym i nadaniem uczestnikom tytułu "Dyplomowanego Terapeuty PNF".
Kurs poprowadziła mgr Ewa Górna - Advanced Instructor IPNFA, fizjoterapeuta, terapeuta TCK oraz magister rehabilitacji ruchowej.

 

pnf1W dniach 4-8 marca odbyła się pierwsza część kursu podstawowego PNF.
Proprioceptive Neuromuscular Facilitation to kompleksowy neurofizjologiczny system oddziaływań terapeutycznych, który bazuje na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych. Ich istota została zawarta w nazwie: proprioceptywne (związane z receptorami ciała), nerwowo-mięśniowe (uaktywniające układ nerwowo-mięśniowy) facylitowanie (ułatwianie). Z uwagi na szeroki zakres oddziaływania koncepcja PNF szybko przestała być utożsamiana z techniką skierowaną wyłącznie dla pacjentów neurologicznych.
Kurs jest prowadzony zgodnie z programem IPNFA dla kursu podstawowego PNF. Uzyskany certyfikat umożliwia dalsze kształcenie u Międzynarodowych Instruktorów.
Kurs poprowadziła mgr Ewa Górna, Advanced Instructor IPNFA, terapeuta TCK oraz magister rehabilitacji ruchowej. Specjalizuje się w fizjoterapii, jest absolwentką studiów podyplomowych "Oligofrenopedagogika".

W dniach 5-6 marca odbyła się część praktyczna podstawowego kursu nauki pływania według koncepcji Halliwick. Koncepcja Halliwick to charakterystyczna i unikatowa forma nauczania - nowych umiejętności pływak nabywa poprzez udział w różnego rodzaju aktywnościach wodnych, zabawach i grach. Halliwick jest sposobem uczenia wszystkich osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi w uczeniu się, uczestniczenia w zabawach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania.
Kurs poprowadziła mgr Anna Olasińska – Senior Wykładowca Halliwick (IHA Rec.), fizjoterapeuta NDT-Bobath oraz terapeuta wodny w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom z siedzibą w Krakowie.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

W dniach 5-6 marca odbył się kurs „Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy u niemowląt i małych dzieci”, przeznaczony dla lekarzy, fizjoterapeutów i studentów fizjoterapii. Uczestnicy mieli możliwość analizy wzorców posturalnych i motorycznych obserwowanych u dzieci z nieznacznymi zaburzeniami regulacji napięcia mięśniowego, mieszczących się w normie intelektualnej i nie mających zaburzeń neurologicznych (takich jak mózgowe porażenie lub dystrofia mięśniowa). Zdiagnozowanie u niemowląt zaburzeń regulacji napięcia mięśniowego jest o tyle istotne, że zaburzenia te mogą w przyszłości skutkować rozwojem wad postawy ciała. Dlatego też w trakcie kursu uczestnicy uczyli się, jak diagnozować i prognozować oraz jak określić kryteria włączenia omawianych dzieci do terapii na różnych etapach rozwoju.

 

Kurs poprowadziły doc. dr hab. Małgorzata Matyja oraz dr n. k. f Anna Gogola.

 

W piątek, 4 marca, odbył się zorganizowany przez Fundację In Corpore wykład „Trudne zachowania u dzieci i młodzieży - jak sobie z nimi radzić w szkole i poza szkołą?". Autorką wykładu była mgr Katarzyna Więcek, certyfikowany terapeuta TSR terapii krótkoterminowej, psychoterapeuta Gestalt w trakcie szkolenia, dyplomowany coach, trener biznesu oraz absolwentka Szkoły Profesjonalnego Trenera i Doradcy. Prowadząca poruszyła kwestie takie jak: wzmacnianie zachowań pożądanych i wygaszanie nieodpowiednich, nagradzanie dzieci i wyciąganie konsekwencji wobec nich, wreszcie kwestie dotyczące skutecznego komunikowania się z dzieckiem.
Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem, uczestniczyli w nim rodzice, nauczyciele, terapeuci. Dziękujemy wszystkim za przybycie.

 

W dniach 26-28 lutego odbył się czwarty moduł kursu Polarity. Terapia Polarity to holistyczny system wiedzy o utrzymaniu zdrowia, wywodzący się ze starożytnej wiedzy Ayurwedy. W tradycjach kultury Wschodu (Ajurweda, Taoizm) uznaje się, że głównym czynnikiem istnienia Wszechświata jest ruch energii. Terapia Polarity obejmuje specjalistyczny masaż ciała, dietę oczyszczającą, ćwiczenia Polarity-yoga i „samoświadomość” (zasady wynikające z pozytywnego myślenia i postaw). Podczas masażu Polarity terapeuta posługując się delikatnym dotykiem odpowiednich miejsc na ciele, równoważąc wzorce energetyczne Pięciu Elementów. Wzorce te, często zaburzone w następstwie mentalnych, emocjonalnych i fizycznych doświadczeń (stresu, chorób, urazów), decydują o prawidłowym funkcjonowaniu narządów i podstawowych układów fizjologicznych w organizmie człowieka (układów: nerwowego, hormonalnego, odpornościowego itd.). W praktyce terapia prowadzi do odblokowania zaburzonych wzorców, do poprawy samopoczucia i stanu zdrowia na wszystkich jego poziomach.

 

Kurs poprowadziła dr n. przyr. Grażyna Walasek, neurofizjolog, pierwszy polski międzynarodowy instruktor Terapii Czaszkowo-Krzyżowej wg podejścia biodynamicznego i instruktor Terapii Polarity. Od wielu lat pracuje terapeutycznie z dziećmi i osobami dorosłymi, samodzielnie prowadzi szkolenia, warsztaty i seminaria związane z tymi metodami. Jest autorką wielu prac z zakresu fizjologii układu nerwowego publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

W dniach 27 - 28 lutego odbył się zorganizowany przez Fundację In Corpore kurs Integracji Bilateralnej. Integracja bilateralna jest indywidualnym programem ćwiczeń, który zachęca mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców. Przez dwa dni uczestnicy szkolenia poznawali teoretyczne podstawy programu integracji bilateralnej, a także testowali na sobie wszystkie ćwiczenia. Wprowadzenie tych ćwiczeń do terapii zwiększa szanse dzieci na bardziej efektywne i szybsze przetwarzanie bodźców , a co za tym idzie, na usprawnienie procesów uczenia się.
Kurs poprowadzili Katarzyna Rychetsky i Martin Rychetsky. Oboje są terapeutami i trenerami metody Bilateralnej Integracji.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkolenia.

 

W dniach 19-20 lutego odbyło się szkolenie prowadzone przez dr Annę Regner, którego celem było nabycie praktycznych umiejętności wczesnego wspomagania rozwoju odruchowej motoryki ustno-twarzowej i terapii sensomotorycznej. Dr Anna Regner to neurologopeda, nauczyciel akademicki, Kierownik Podyplomowych Studiów Studiów „Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka” oraz konsultant ds. nauki i wykładowca na Studiach Podyplomowych z Neurologopedii i Logopedii Klinicznej Wrocławskiej Akademii Medycznej. Dr Anna Regnder jest terapeutą bazującym na neurosensomotorycznych metodach rozwojowych oraz międzynarodowym instruktorem masażu niemowlęcego Petera Walkera oraz terapeuta metody Castillo Moralesa i Terapii Czaszkowo-Krzyżowej.
W czasie szkolenia uczestnicy poznali ogólne założenia terapii ustno-twarzowej oraz podstawowe zagadnienia dotyczące układu kostnego, mięśniowego i nerwowego obszaru ustno-twarzowego. Nauczyli się między innymi technik manualnych regulujących nieprawidłowe napięcie łańcuchów mięśniowych, wybranych ćwiczeń oddechowych regulujących fazy wdechową i wydechową, masażu ustno-twarzowego z uwzględnieniem obszarów sensomotorycznych, poznali niektóre techniki korygujące dysfunkcje połykania, ssania, gryzienia i żucia.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkolenia.