W miniony weekend, 18 i 19 marca, miało miejsce zorganizowane przez Fundację In Corpore szkolenie "Wspomaganie widzenia u niemowląt i małych dzieci".

Celem szkolenia było zapoznanie  uczestników z aktualną wiedzą na temat podstawowych  zaburzeń układu wzrokowego występujących u dzieci, zapoznanie słuchaczy z podstawami diagnostyki reakcji wzrokowych oraz zdobycie  podstawowych  umiejętności  praktycznych z zakresu oceny, diagnozy wzroku małego dziecka. Szkolenie przeprowadziła mgr Krystyna Gwizdoń – psycholog, zajmująca się pomocą psychologiczo-terapeutyczną dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom na terenie województwa śląskiego. Od lat zawodowo związana z Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym, Dyrektor Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji.