W dniach 15-19 marca odbyła się pierwsza część kursu podstawowego z zakresu metody PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation).

Metoda ta to przykład neurofizjologicznego, kompleksowego systemu oddziaływań terapeutycznych, który bazuje na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych. Ich istota została zawarta w nazwie proprioceptywne (związane z receptorami ciała), nerwowo-mięśniowe (uaktywniające układ nerwowo-mięśniowy) facilitowanie (ułatwianie). Kurs poprowadziła mgr Ewa Górna - Advanced Instructor IPNFA, terapeuta TCK oraz magister rehabilitacji ruchowej.