W dniach 11-12 marca odbyło się szkolenie "Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii". 

Warsztaty miały na celu przygotowanie do samodzielnej diagnostyki neurologopedycznej i programowania terapii w obszarze zaburzeń funkcji oralnych u pacjentów z obciążonym wywiadem neurologicznym.
Szkolenie przeprowadziła Aleksandra Łada - neurologopeda kliniczny z wieloletnim doświdczeniam, Specjalista NDT SLT Senior Tutor oraz Konsultant Kliniczny.