W dniach 10-12 marca odbył się pierwszy moduł kursu FDM (Fascial Distortion Model). Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zagadnieniami
dotyczącymi podstawowych zniekształceń powięzi, procesu diagnozy i terapii w obrębie stawu skokowego, kolanowego i barkowego oraz z zagadnieniami praktycznymi pracy z pacjentem.