W miniony weekend, w dniach 3-5 marca, odbyło się szkolenie "Diagnostyka i podstawowe zasady leczenia skolioz idiopatycznych".

Kurs miał na celu przekazanie aktualnej wiedzy na temat diagnostyki i leczenia skolioz idiopatycznych, omówienie podstaw teoretycznych i praktycznych metody postępowania diagnostycznego i korekcyjnego, a w szczególnym uwzględnieniem metody korekcji trójpłaszczyznowej. Szkolenie poprowadził dr hab. n. med Jacek Durmała - lekarz specjalista pediatrii i rehabilitacji medycznej, od wielu lat zajmujący się leczeniem zachowawczym skolioz idiopatycznych, oraz mgr Joanna Dzierżęga - fizjoterapeutka, doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.