W dniach 4-5 marca odbył się zorganizowany przez Fundację In Corpore kurs "Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy u niemowląt i małych dzieci". 

Celem kursu była analiza wzorców posturalnych i motorycznych obserwowanych u dzieci z nieznacznymi zaburzeniami regulacji napięcia mięśniowego mieszczących się w normie intelektualnej i nie mających zaburzeń neurologicznych. Celem kursu była diagnoza, prognoza oraz określenie kryteriów włączenia omawianych dzieci do terapii na różnych etapach rozwoju.
Kurs poprowadziły doc. dr hab. Małgorzata Matyja oraz dr n. k. f. Anna Gogola.