Od Października 2017 zapraszamy na studia podyplomowe na kierunkach:
zielony Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (3 semestry);
zielonyTerapia pedagogiczna i rewalidacja (3 semestry);
zielonyWczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera (3 semestry);
zielonySurdopedagogika z uwzględnieniem pracy z dzieckiem implantowanym oraz z dzieckiem z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego (3 semestry).

Rekrutacja oraz informacje szczegółowe już wkrótce. Informacji na temat studiów udziela Patrycja Gołębiowska tel. 883 337 981.