W dniach 12-16 stycznia odbył się zorganizowany przez Fundację In Corpore kurs "Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży". Szkolenie przeprowadzili dr hab. n. med. Jacek Durmała oraz mgr Joanna Dzierżęga.