W dniach 10-11 grudnia odbył się kurs „Metoda Dobrego Startu - sesja praktyczna, autorski program Małgorzaty Barańskiej i Ewy Jakackiej”.

Szkolenie przeznaczone było dla nauczycieli przedszkoli, klas młodszych szkoły podstawowej, szkół i ośrodków specjalnych, osób pracujących indywidualnie z dziećmi, np. prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapia pedagogiczna), terapeutów dzieci z autyzmem. Uczestnicy kursu poznali i przećwiczyli m.in. następujące umiejętności: prowadzenie zajęć Metodą Dobrego Startu dla przedszkolaków i uczniów najmłodszych klas, opracowywanie poszczególnych typów ćwiczeń właściwych dla MDS, opracowywanie scenariusza zajęć MDS, opracowywanie wzorów graficznych służących do zajęć MDS.

Kurs poprowadziła mgr Ewa Jakacka – absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Od września 2007 jest dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogiecznej w Pruszczu Gdańskim. Społecznie pełni funkcję wiceprzewodniczącej Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Od wielu lat prowadzi zajęcia według autorskiego programu na kursie Metody Dobrego Startu oraz na studiach podyplomowych. Jest współautorką wielu publikacji wykorzystywanych podczas pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także współautorką scenariuszy filmów dydaktycznych dotyczących Metody Dobrego Startu.