W dniach 8-11 grudnia miał miejsce czwarty moduł kursu terapii czaszkowo-krzyżowej. Temat tego szkolenia brzmiał: „Praca z traumą, somatoemocjonalne odwijanie i inne techniki pomocne w problemach post-traumatycznych różnego pochodzenia”.